Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Warszawa

Weryfikacja: 26 kwietnia 2023

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Warszawie, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Warszawie jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Warszawie wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Warszawie?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Warszawie nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Warszawie?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Warszawie. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Warszawie?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole nr 96 przy ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, lub z 24 innymi instytucjami.

Przedszkole nr 96 w Warszawie

ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 01-577 Warszawa

tel. +48228392839 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie

ul. Białostocka 10/18, 03-741 Warszawa

tel. +48226195501 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie

ul. Przepiórki 16/18, 02-407 Warszawa

tel. +48228631021 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie

ul. Radarowa 4b, 02-137 Warszawa

tel. +48228460932 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 227 im. Lotników Polskich w Warszawie

ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa

tel. +48228460381 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie

ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa

tel. +48227739052 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie

inne Trakt Brzeski 18, 05-077 Warszawa

tel. +48227733925 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 353 im. "Wielkich Odkrywców" w Warszawie

ul. Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa

tel. +48222036255 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 131 w Warszawie

ul. Strażacka 57, 04-462 Warszawa

tel. +48226735094 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie

ul. Głębocka 66, 03-287 Warszawa

tel. +48226752594 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 359 w Warszawie

ul. Promienista 12a, 02-428 Warszawa

tel. +48228637304 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westrplatte w Warszawie

ul. gen. Karola Ziemskiego "Wachnowskiego" 22, 04-408 Warszawa

tel. +48226119339 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wesołej w Warszawie

Wesoła, 36-233 Warszawa

tel. +48172301406 

e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,2 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie