Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Olsztyn

Weryfikacja: 26 kwietnia 2023

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Olsztynie, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Olsztynie jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Olsztynie wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Olsztynie?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Olsztynie nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Olsztynie?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Olsztynie. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Olsztynie?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Olsztynie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa w Olsztynie przy ul. ul. Kuhna 18, lub z 70 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa w Olsztynie

ul. Kuhna 18, 42-256 Olsztyn

tel. +48343285012 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

ul. Stanisława Moniuszki 10, 10-275 Olsztyn

tel. +48895264556 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

ul. Tadeusza Kościuszki 70, 10-553 Olsztyn

tel. +4889524824 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie

ul. Kołobrzeska 13m, 10-445 Olsztyn

tel. +4889533127 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

ul. Aleja Przyjaciół 42, 10-148 Olsztyn

tel. +48895276439 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

ul. Niepodległości 18, 10-045 Olsztyn

tel. +48895277727 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

tel. +48895335045 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie

ul. Żytnia 71, 10-822 Olsztyn

tel. +48895271565 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn

tel. +48895238731 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie

ul. Żołnierska 26, 10-561 Olsztyn

tel. +4889533681 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

ul. Ludwika Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn

tel. +48895264882 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie

ul. Aleksandra Puszkina 11, 10-295 Olsztyn

tel. +4889526169 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

tel. +48895235164 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie

ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3, 10-691 Olsztyn

tel. +48895412962 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna Dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie

ul. Marii Grzegorzewskiej 6, 10-048 Olsztyn

tel. +48895276834 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 Specjalna w Olsztynie

ul. Wincentego Pstrowskiego 5a, 10-049 Olsztyn

tel. +48895279012 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, 10-456 Olsztyn

tel. +48895333844 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn

tel. +4889533528 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 Specjalna Dla Uczniów Z Zaburzeniami Psychicznymi w Olsztynie

al. Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

tel. +48895265429 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie

ul. Jagiellońska 8, 10-271 Olsztyn

tel. +48895264071 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie

ul. Marii Konopnickiej 11, 10-168 Olsztyn

tel. +48895275893 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie

al. Aleja Sybiraków 3a, 10-256 Olsztyn

tel. +48895260331 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61, 10-449 Olsztyn

tel. +48895335255 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie

ul. Edwarda Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn

tel. +48895428233 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie

ul. Pana Tadeusza 12A, 10-461 Olsztyn

tel. +48895337474 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła Ii w Olsztynie

ul. Jagiellońska 8, 10-271 Olsztyn

tel. +48895260443 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 17 w Olsztynie

ul. Wincentego Pstrowskiego 17A, 10-601 Olsztyn

tel. +48895335836 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 29 im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie

ul. Zbigniewa Herberta 2a, 10-686 Olsztyn

tel. +48895419028 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie

ul. Dworcowa 24b, 10-437 Olsztyn

tel. +48895331776 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie

ul. Dworcowa 24, 10-437 Olsztyn

tel. +48895332568 

strona www e-mail

Archidiecezjalne Przedszkole w Olsztynie

ul. Sosnowa 5-7, 10-178 Olsztyn

tel. +48895275193 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie

ul. Stanisława Murzynowskiego 24, 10-684 Olsztyn

tel. +48895428177 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 7 Specjalne Dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

ul. Marii Grzegorzewskiej 6, 10-060 Olsztyn

tel. +48895276834 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole nr 7 Twp "poziomka" w Olsztynie

ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 21, 10-089 Olsztyn

tel. +48895279327 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie

ul. Tczewska 11, 10-253 Olsztyn

tel. +48895260622 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 6 im. Jeana De La Fontaine'a w Olsztynie

ul. Seweryna Pieniężnego 3a, 10-003 Olsztyn

tel. +48895273077 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

ul. Kłosowa 23A, 10-818 Olsztyn

tel. +48895271345 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie

ul. Jana Boenigka 5, 10-686 Olsztyn

tel. +4889541989 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

ul. Rybaki 26, 10-150 Olsztyn

tel. +48895276572 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 52a, 10-450 Olsztyn

tel. +48895331996 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 23 w Olsztynie

ul. Melchiora Wańkowicza 1a, 10-684 Olsztyn

tel. +48895428969 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie

ul. Żołnierska 37, 10-560 Olsztyn

tel. +48895336885 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie

ul. Opolska 28, 10-626 Olsztyn

tel. +48895331138 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 38 w Olsztynie

ul. Żołnierska 24, 10-561 Olsztyn

tel. +48895336503 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 39 w Olsztynie

ul. Dworcowa 24a, 10-437 Olsztyn

tel. +48895332206 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie

ul. Okopowa 16, 10-075 Olsztyn

tel. +48895272751 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie

ul. Jana Licznerskiego 2, 10-721 Olsztyn

tel. +48895233253 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie

ul. gen. Stanisława Maczka 11, 10-693 Olsztyn

tel. +48534207774 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 9 w Olsztynie

ul. Henryka Panasa 12, 10-689 Olsztyn

tel. +48895419214 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie

ul. Stanisława Wyspiańskiego 3, 10-287 Olsztyn

tel. +48895266888 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 21 w Olsztynie

ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn

tel. +48895238589 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 31 w Olsztynie

ul. Melchiora Wańkowicza 4, 10-684 Olsztyn

tel. +4889542812 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie

ul. Jacka Kuronia 2, 10-166 Olsztyn

tel. +48500294053 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 8 w Olsztynie

ul. Melchiora Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn

tel. +48895429015 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne Norlandia w Olsztynie

ul. Jacka Kuronia 7, 10-165 Olsztyn

tel. +48895271097 

e-mail

Publiczne Przedszkole nr 26 "fantazja" w Olsztynie

ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-424 Olsztyn

tel. +4889523691 

e-mail

Gminne Przedszkole w Olsztynie

ul. Napoleona 22, 42-256 Olsztyn

tel. +48343285097 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie

ul. Aleksandra Puszkina 16, 10-295 Olsztyn

tel. +48895265971 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,3 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie