Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Gliwice

Weryfikacja: 26 kwietnia 2023

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Gliwicach, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Gliwicach jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Gliwicach wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Gliwicach?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Gliwicach nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Gliwicach?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Gliwicach. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.


 

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Gliwicach?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Gliwicach, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach przy ul. ul. Kozielska 39, lub z 63 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach

ul. Kozielska 39, 44-121 Gliwice

tel. +4832237995 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice

tel. +48322370288 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach

ul. Władysława Stanisława Reymonta 18a, 44-103 Gliwice

tel. +48322370928 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach

ul. Jana Śliwki 8, 44-102 Gliwice

tel. +48322705707 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego w Gliwicach

ul. Wrzosowa 14, 44-109 Gliwice

tel. +48322342537 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach

ul. Staromiejska 24, 44-109 Gliwice

tel. +48322342546 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach

ul. ks. Marcina Strzody 4, 44-100 Gliwice

tel. +48322314369 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach

ul. Józefa Elsnera 25, 44-105 Gliwice

tel. +4832270035 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach

ul. Lewkonii 2, 44-152 Gliwice

tel. +48322378623 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Gliwicach

ul. Jana Kilińskiego 1, 44-122 Gliwice

tel. +48322304688 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 im. Józefy Joteyko w Gliwicach

ul. Aleksandra Gierymskiego 7, 44-102 Gliwice

tel. +48322314201 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Różewicza w Gliwicach

ul. Sikornik 1, 44-100 Gliwice

tel. +48322391363 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 w Gliwicach

ul. Rubinowa 16a, 44-121 Gliwice

tel. +48322708804 

e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

ul. Ignacego Daszyńskiego 424, 44-151 Gliwice

tel. +48322348221 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana Iii Sobieskiego w Gliwicach

ul. Jana III Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice

tel. +48322391362 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła Ii w Gliwicach

ul. Stefana Okrzei 16, 44-100 Gliwice

tel. +48322310242 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach

ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwice

tel. +48322322056 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 w Gliwicach

ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice

tel. +48322342553 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach

ul. Spacerowa 6, 44-141 Gliwice

tel. +48322329324 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach

ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice

tel. +48322310714 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Johna Baildona w Gliwicach

ul. Robotnicza 6, 44-100 Gliwice

tel. +48322312563 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach

ul. Pocztowa 31, 44-100 Gliwice

tel. +48322321874 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Gliwicach

ul. Mikołaja Kopernika 63, 44-117 Gliwice

tel. +48322381998 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gliwicach

ul. Władysława Sikorskiego 134, 44-103 Gliwice

tel. +48322342423 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 w Gliwicach

ul. Orląt Śląskich 25, 44-102 Gliwice

tel. +48322705557 

e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Sportowymi nr 19 w Gliwicach

ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice

tel. +48322344113 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych nr 50 w Gliwicach

ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice

tel. +48322315309 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 w Gliwicach

ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice

tel. +48322313222 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 w Gliwicach

ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwice

tel. +48322322501 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 5 „Tęcza” w Gliwicach

ul. Kozielska 73, 44-121 Gliwice

tel. +48322383955 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 18 w Gliwicach

ul. Brzozowa 50, 44-100 Gliwice

tel. +48322703784 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 7 w Gliwicach

ul. Tarnogórska 107, 44-102 Gliwice

tel. +48322701592 

e-mail

Przedszkole Miejskie Z Oddziałami Integracyjnymi nr 28 w Gliwicach

ul. Ignacego Paderewskiego 70, 44-105 Gliwice

tel. +48322794384 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach

ul. Sztabu Powstańczego 56c, 44-102 Gliwice

tel. +48322791811 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 6 w Gliwicach

ul. Młodych Patriotów 10, 44-122 Gliwice

tel. +48322300939 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 37 w Gliwicach

ul. Poli Gojawiczyńskiej 11, 44-109 Gliwice

tel. +48322342553 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 43 w Gliwicach

ul. Płocka 16, 44-164 Gliwice

tel. +48322701517 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 42 w Gliwicach

ul. Młodopolska 4, 44-119 Gliwice

tel. +48322370895 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach

ul. Stefana Żeromskiego 26, 44-119 Gliwice

tel. +48323312256 

e-mail

Przedszkole Miejskie Z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

ul. Henryka Sienkiewicza 9, 44-100 Gliwice

tel. +48322311625 

e-mail

Przedszkole Miejskie Z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach

ul. Wiślana 12, 44-119 Gliwice

tel. +48323312584 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 41 w Gliwicach

ul. Cyraneczki 3, 44-122 Gliwice

tel. +48322320745 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie Z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Gliwicach

ul. Adama Mickiewicza 65, 44-100 Gliwice

tel. +48322318794 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 23 w Gliwicach

ul. Królowej Bony 6, 44-100 Gliwice

tel. +48322312925 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach

ul. Artura Grottgera 23a, 44-102 Gliwice

tel. +48322310714 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 8 w Gliwicach

ul. Horsta Bienka 19, 44-100 Gliwice

tel. +48322313932 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 4 w Gliwicach

ul. Norberta Barlickiego 16, 44-100 Gliwice

tel. +48322311625 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 16 w Gliwicach

ul. Sportowa 17, 44-100 Gliwice

tel. +48322310962 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 20 w Gliwicach

ul. Pszczyńska 18, 44-100 Gliwice

tel. +48322391361 

e-mail

Przedszkole Miejskie Z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19, 44-100 Gliwice

tel. +48322314556 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 29 w Gliwicach

ul. Sikornik 48, 44-122 Gliwice

tel. +48322322414 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 27 w Gliwicach

ul. Koralowa 3, 44-121 Gliwice

tel. +48322708653 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 38 w Gliwicach

ul. Literatów 41, 44-113 Gliwice

tel. +48322342553 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 34 im. Kubusia Puchatka w Gliwicach

ul. Chatka Puchatka 9, 44-109 Gliwice

tel. +48322342517 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 25 w Gliwicach

ul. Ludwika Rydygiera 10, 44-122 Gliwice

tel. +48322302931 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 2 w Gliwicach

ul. Jana Kilińskiego 1, 44-122 Gliwice

tel. +48322304688 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 17 w Gliwicach

ul. Andromedy 36, 44-117 Gliwice

tel. +48322349274 

e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 41,7 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie