Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Lublin

Weryfikacja: 26 kwietnia 2023

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Lublinie, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Lublinie jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Lublinie wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Lublinie?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Lublinie nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Lublinie?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Lublinie. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.


 

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Lublinie?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Lublinie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie przy ul. ul. Hiacyntowa 69, lub z 121 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

ul. Hiacyntowa 69, 21-143 Lublin

tel. +48817471043 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

ul. Kalinowszczyzna 70, 20-201 Lublin

tel. +48817472846 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

ul. Kresowa 7, 20-215 Lublin

tel. +48817461977 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin

tel. +4881744611 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin

tel. +48815341836 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

ul. Adama Mickiewicza 24, 20-433 Lublin

tel. +48817440322 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie

ul. aleja Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin

tel. +48815321435 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie

ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a, 20-247 Lublin

tel. +48817477003 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin

tel. +48817441644 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin

tel. +48817500923 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła Ii w Lublinie

ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin

tel. +4881527888 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie

ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin

tel. +48817468177 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 8, 20-004 Lublin

tel. +4881524842 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 56 w Lublinie

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

tel. +48815338495 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie

ul. Balladyny 22, 20-601 Lublin

tel. +48815252526 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie

ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin

tel. +48815330235 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin

tel. +48815252123 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin

tel. +4881728670 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

ul. Ireny Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin

tel. +48817418906 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

ul. Pana Wołodyjowskiego 13, 20-627 Lublin

tel. +48815252284 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie

ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin

tel. +48817442808 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie

ul. Józefa Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin

tel. +48817411305 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie

ul. Jana Kasprowicza 112, 20-232 Lublin

tel. +48817463559 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie

ul. Ignacego Rzeckiego 10, 20-637 Lublin

tel. +48815257012 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie

ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin

tel. +48817411847 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 53 w Lublinie

ul. Głuska 5, 20-439 Lublin

tel. +48817444707 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

ul. Władysława Kunickiego 116, 20-436 Lublin

tel. +48817440607 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego Pallottiego w Lublinie

ul. Aleja Warszawska 31, 20-803 Lublin

tel. +48815338205 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin

tel. +48815250008 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła Ii w Lublinie

ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin

tel. +4881744080 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

ul. Poturzyńska 2, 20-854 Lublin

tel. +4881443853 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie

ul. Aleja Jana Długosza 8, 20-054 Lublin

tel. +4881533542 

strona www e-mail

Przedszkole nr 25 w Lublinie

ul. Aleja Warszawska 37a, 20-803 Lublin

tel. +48815338812 

e-mail

Przedszkole Z Oddziałem Integracyjnym nr 70 w Lublinie

ul. Smyczkowa 2, 20-844 Lublin

tel. +48817418813 

strona www e-mail

Przedszkole nr 6 w Lublinie

ul. Sieroca 13, 20-089 Lublin

tel. +48817476222 

e-mail

Przedszkole nr 48 w Lublinie

ul. Leonarda 15, 20-625 Lublin

tel. +48815253043 

strona www e-mail

Przedszkole nr 5 w Lublinie

ul. aleje Racławickie 42B, 20-043 Lublin

tel. +48815338514 

e-mail

Przedszkole nr 66 w Lublinie

ul. Jana Samsonowicza 33a, 20-485 Lublin

tel. +48817446313 

strona www e-mail

Przedszkole nr 65 w Lublinie

ul. Mariana Langiewicza 3A, 20-032 Lublin

tel. +4881533081 

strona www e-mail

Przedszkole nr 69 w Lublinie

ul. Dziewanny 19, 20-539 Lublin

tel. +48815264654 

strona www e-mail

Przedszkole nr 26 w Lublinie

ul. Dożynkowa 38, 20-223 Lublin

tel. +48815323315 

strona www e-mail

Przedszkole nr 52 w Lublinie

ul. Józefa Kustronia 10, 20-241 Lublin

tel. +48817472967 

strona www e-mail

Przedszkole nr 64 w Lublinie

ul. Droga Męczenników Majdanka 55, 20-325 Lublin

tel. +48817445921 

strona www e-mail

Katolickie Przedszkole im. Św. Franciszka Z Asyżu w Lublinie

ul. Żołnierzy Niepodległej 9, 20-078 Lublin

tel. +48815342158 

strona www e-mail

Przedszkole nr 15 w Lublinie

ul. Bohaterów Monte Cassino 7, 20-808 Lublin

tel. +4881466478 

strona www e-mail

Przedszkole nr 57 w Lublinie

ul. Ignacego Rzeckiego 12, 20-637 Lublin

tel. +48815256312 

strona www e-mail

Przedszkole nr 9 w Lublinie

ul. Pogodna 5, 20-109 Lublin

tel. +48817441667 

strona www e-mail

Przedszkole nr 4 w Lublinie

ul. Niecała 1, 20-080 Lublin

tel. +48815321316 

strona www e-mail

Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie

pl. Plac Bychawski 4, 20-406 Lublin

tel. +48815322915 

e-mail

Przedszkole nr 85 w Lublinie

ul. Onyksowa 8, 20-582 Lublin

tel. +4881466497 

strona www e-mail

Przedszkole nr 74 w Lublinie

ul. Snopkowska 3.5, 20-067 Lublin

tel. +48815332056 

e-mail

Przedszkole nr 81 w Lublinie

ul. Wyżynna 10, 20-560 Lublin

tel. +48815260677 

strona www e-mail

Przedszkole nr 77 w Lublinie

ul. Radości 8, 20-530 Lublin

tel. +4881466496 

strona www e-mail

Przedszkole nr 22 w Lublinie

ul. Wyścigowa 29, 20-425 Lublin

tel. +48815320948 

strona www e-mail

Przedszkole nr 46 w Lublinie

ul. Pana Wołodyjowskiego 1, 20-627 Lublin

tel. +48815280013 

strona www e-mail

Przedszkole nr 54 w Lublinie

ul. Lwowska 34, 20-128 Lublin

tel. +48817474019 

strona www e-mail

Przedszkole nr 49 w Lublinie

ul. Pana Balcera 11, 20-631 Lublin

tel. +48815254889 

strona www e-mail

Przedszkole nr 37 w Lublinie

ul. Zakopiańska 3, 20-857 Lublin

tel. +48817416422 

strona www e-mail

Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie

ul. Balladyny 14, 20-601 Lublin

tel. +48815251459 

e-mail

Przedszkole nr 7 w Lublinie

ul. Elektryczna 12, 20-349 Lublin

tel. +48817441966 

strona www e-mail

Przedszkole nr 43 w Lublinie

ul. Skautów 11A, 20-055 Lublin

tel. +48817412738 

strona www e-mail

Przedszkole nr 44 w Lublinie

ul. Maszynowa 6, 20-218 Lublin

tel. +48817462436 

e-mail

Przedszkole nr 73 w Lublinie

ul. Uśmiechu 5, 20-534 Lublin

tel. +48815339202 

strona www e-mail

Przedszkole nr 56 w Lublinie

ul. Kurantowa 3, 20-838 Lublin

tel. +48817413196 

e-mail

Przedszkole nr 59 w Lublinie

ul. Niepodległości 12A, 20-246 Lublin

tel. +48817475469 

strona www e-mail

Przedszkole nr 72 w Lublinie

ul. Różana 9, 20-538 Lublin

tel. +48815261307 

e-mail

Przedszkole nr 32 w Lublinie

ul. Wierzbowa 13, 20-353 Lublin

tel. +48817444263 

strona www e-mail

Przedszkole nr 42 w Lublinie

ul. Przyjaźni 3, 20-314 Lublin

tel. +48817461613 

e-mail

Przedszkole nr 47 w Lublinie

ul. Mieszka I 3, 20-610 Lublin

tel. +48815250794 

strona www e-mail

Przedszkole nr 58 w Lublinie

ul. Radzyńska 16, 20-850 Lublin

tel. +48817413007 

e-mail

Przedszkole nr 78 w Lublinie

ul. Jana Samsonowicza 9, 20-485 Lublin

tel. +48815244041 

e-mail

Przedszkole nr 63 w Lublinie

ul. Szmaragdowa 22, 20-570 Lublin

tel. +48815268559 

e-mail

Przedszkole nr 79 w Lublinie

ul. Gościnna 19, 20-532 Lublin

tel. +48814664965 

strona www e-mail

Przedszkole nr 35 w Lublinie

ul. Błękitna 5, 20-468 Lublin

tel. +48817442874 

e-mail

Przedszkole nr 75 w Lublinie

ul. Żelazowej Woli 24, 20-854 Lublin

tel. +4881741599 

e-mail

Przedszkole nr 19 w Lublinie

ul. Weteranów 5, 20-038 Lublin

tel. +4881446501 

e-mail

Przedszkole nr 34 w Lublinie

ul. Motorowa 10, 20-214 Lublin

tel. +48817462314 

e-mail

Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie

ul. Gospodarcza 18, 20-213 Lublin

tel. +48817460812 

e-mail

Zespół Przedszkolny nr 1, Przedszkole nr 53 w Lublinie

ul. Zachodnia 7, 20-620 Lublin

tel. +48815256807 

e-mail

Przedszkole nr 84 w Lublinie

ul. Zygmunta Augusta 17, 20-283 Lublin

tel. +48815618317 

e-mail

Przedszkole nr 50 w Lublinie

ul. Podzamcze 7a, 20-126 Lublin

tel. +48817472697 

e-mail

Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie

ul. Grażyny 10, 20-605 Lublin

tel. +48815251955 

e-mail

Przedszkole nr 14 w Lublinie

ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin

tel. +48817461525 

strona www e-mail

Przedszkole nr 45 w Lublinie

ul. Kaczeńcowa 14, 20-543 Lublin

tel. +4881526104 

e-mail

Przedszkole nr 2 w Lublinie

ul. Lawinowa 7, 20-863 Lublin

tel. +48817412285 

e-mail

Przedszkole nr 83 w Lublinie

ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin

tel. +48817518192 

e-mail

Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie

ul. Konrada Wallenroda 4, 20-607 Lublin

tel. +48815251444 

e-mail

Przedszkole nr 31 w Lublinie

ul. Tymiankowa 60, 20-542 Lublin

tel. +48814664742 

e-mail

Przedszkole nr 3 w Lublinie

ul. Jana Kochanowskiego 5, 20-434 Lublin

tel. +48817441618 

e-mail

Przedszkole nr 76 w Lublinie

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 12, 20-860 Lublin

tel. +48817415434 

e-mail

Przedszkole nr 28 w Lublinie

ul. Krucza 6, 20-022 Lublin

tel. +48815321692 

e-mail

Przedszkole nr 18 w Lublinie

ul. Lipowa 12A, 20-024 Lublin

tel. +4881532753 

strona www e-mail

Zespół Przedszkolny nr 1, Przedszkole nr 67 w Lublinie

ul. Nadbystrzycka 42, 20-501 Lublin

tel. +48815324272 

e-mail

Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie

ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin

tel. +48817410933 

e-mail

Przedszkole nr 10 w Lublinie

ul. Zuchów 4, 20-047 Lublin

tel. +48815338029 

e-mail

Przedszkole nr 13 w Lublinie

ul. Stefana Okrzei 9, 20-128 Lublin

tel. +48817472958 

strona www e-mail

Przedszkole nr 16 w Lublinie

ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin

tel. +48817500978 

strona www e-mail

Zespół Szkół nr 12, Przedszkole nr 86 w Lublinie

ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin

tel. +4881466461 

strona www e-mail

Przedszkole nr 87 w Lublinie

ul. Jacka Woronieckiego 11, 20-492 Lublin

tel. +48814664974 

e-mail

Zespół Szkół nr 13, Przedszkole nr 88 w Lublinie

ul. Berylowa 7, 20-582 Lublin

tel. +48814664801 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 40,2 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie