Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Katowice

Weryfikacja: 26 kwietnia 2023

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Katowicach, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Katowicach jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Katowicach wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Katowicach?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Katowicach nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Katowicach?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Katowicach. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Katowicach?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Katowicach, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 15 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła Ii przy ul. ul. Ks. bpa Stanisława Adamskiego 24, lub z 137 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 15 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła Ii w Katowicach

ul. Ks. bpa Stanisława Adamskiego 24, 40-069 Katowice

tel. +48322517504 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 Im im. Jana Brzechwy w Katowicach

ul. Panewnicka 172, 40-772 Katowice

tel. +48322527884 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach

ul. Juliusza Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

tel. +48322547699 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach

al. Bolesława Krzywoustego 7, 40-870 Katowice

tel. +48322541651 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Prof.władysława Szafera w Katowicach

ul. Stanisława Łętowskiego 18, 40-648 Katowice

tel. +48322028188 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach

ul. Karola Marcinkowskiego 17, 40-232 Katowice

tel. +4832255423 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

ul. Zielonogórska 3, 40-710 Katowice

tel. +48322525168 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek w Katowicach

ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

tel. +48322071675 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna w Katowicach

ul. Szkolna 5, 40-006 Katowice

tel. +4832253957 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła Ii Specjalna w Katowicach

ul. ks. Franciszka Ścigały 17, 40-208 Katowice

tel. +48322047671 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach

ul. ks. bp. Herberta Bednorza 13, 40-384 Katowice

tel. +48322569067 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna w Katowicach

ul. Zamkowa 2a, 40-413 Katowice

tel. +48322557195 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach

ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

tel. +48322583518 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach

ul. Wiosny Ludów 22, 40-374 Katowice

tel. +48322568276 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach

ul. Janusza Korczaka 11, 40-338 Katowice

tel. +48322568308 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach

ul. Bielska 14, 40-749 Katowice

tel. +48322556207 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach

ul. Bolesława Chrobrego 5, 40-881 Katowice

tel. +48322546579 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach

ul. Juliana Ordona 3d, 40-164 Katowice

tel. +48322584813 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 58 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

al. Aleja Bolesława Krzywoustego 11, 40-870 Katowice

tel. +48322543679 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach

al. Walentego Roździeńskiego 82, 40-203 Katowice

tel. +48322586502 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach

pl. Wyzwolenia 18, 40-423 Katowice

tel. +48322557147 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach

ul. Kukułek 2a, 40-533 Katowice

tel. +48322512301 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach

ul. Ignacego Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

tel. +48322555036 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

ul. Jana Dekerta 1, 40-140 Katowice

tel. +48322581889 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

ul. Krzyżowa 12, 40-111 Katowice

tel. +48322502752 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

ul. Michała Wolskiego 3, 40-859 Katowice

tel. +48322542003 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach

ul. Bolesława Chrobrego 4, 40-881 Katowice

tel. +48322541867 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach

ul. Sportowa 29, 40-106 Katowice

tel. +48322546601 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Barbary w Katowicach

ul. Walerego Wróblewskiego 42, 40-214 Katowice

tel. +48322583566 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach

ul. Józefa Grzegorzka 4, 40-309 Katowice

tel. +48322566206 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach

ul. Mariana Sobańskiego 86, 40-685 Katowice

tel. +4832202932 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 Dla Dorosłych w Katowicach

ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice

tel. +48322539978 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach

ul. Hetmańska 8, 40-560 Katowice

tel. +48322527885 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach

ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 160, 40-614 Katowice

tel. +48322028212 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

ul. Słowiańska 1, 40-216 Katowice

tel. +48322599856 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach

ul. Wojciecha 9, 40-474 Katowice

tel. +48322560698 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach

ul. Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice

tel. +48322028354 

e-mail

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18 w Katowicach

ul. Medyków 27, 40-751 Katowice

tel. +48322526223 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Katowicach

ul. Stanisława Staszica 2, 40-230 Katowice

tel. +48322552084 

e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych nr 2 w Katowicach

ul. Techników 11, 40-326 Katowice

tel. +48322566372 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 51 w Katowicach

ul. Rolna 41, 40-555 Katowice

tel. +48322523888 

e-mail

Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Katowicach

ul. Leopolda 1-3, 40-210 Katowice

tel. +48322030284 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicach

ul. Ks. bpa Teodora Kubiny 4, 40-070 Katowice

tel. +48322513022 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne Parafii Rzymskokatolickiej Św. Szczepana w Katowicach

ul. Leopolda Markiefki 89, 40-211 Katowice

tel. +4857104018 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach

ul. gen. Józefa Zajączka 6, 40-050 Katowice

tel. +48322514726 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 6 w Katowicach

al. Aleja Walentego Roździeńskiego 82, 40-203 Katowice

tel. +48322587591 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 15 Z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

ul. Zielonogórska 23, 40-710 Katowice

tel. +48322525908 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 12 w Katowicach

ul. Ligocka 3, 40-570 Katowice

tel. +48322095528 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Miejskie Przedszkole nr 30 w Katowicach

ul. Gliwicka 157, 40-857 Katowice

tel. +48322543445 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 38 w Katowicach

ul. gen. Józefa Hallera 72, 40-320 Katowice

tel. +4832256602 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 40 w Katowicach

ul. Panewnicka 73, 40-761 Katowice

tel. +48322526425 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 41 Z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

ul. Ignacego Kraszewskiego 6, 40-750 Katowice

tel. +48322029295 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 42 w Katowicach

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 30, 40-750 Katowice

tel. +48322029131 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach

ul. Sokolska 25, 40-086 Katowice

tel. +48322599087 

e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Miejskie Przedszkole nr 50 Z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

ul. Ignacego Mościckiego 2, 40-841 Katowice

tel. +48322543055 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 55 w Katowicach

ul. gen. Stanisława Szeptyckiego 3, 40-275 Katowice

tel. +48322551146 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 56 w Katowicach

ul. Wiosny Ludów 17, 40-374 Katowice

tel. +48322569567 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach

ul. Piastów 13, 40-866 Katowice

tel. +48322542492 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 59 w Katowicach

ul. Wojciecha 49, 40-474 Katowice

tel. +48322560822 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 60 w Katowicach

ul. gen. Józefa Hallera 60, 40-320 Katowice

tel. +48322569213 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 61 w Katowicach

ul. Karliczka 18, 40-488 Katowice

tel. +48322560614 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole 63 im. Pluszowego Misia w Katowicach

ul. Zamkowa 10, 40-413 Katowice

tel. +48323534209 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

ul. Ciesielska 1, 40-379 Katowice

tel. +48322569003 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 67 Z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

al. Aleja Walentego Roździeńskiego 88, 40-203 Katowice

tel. +48322581036 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 74 w Katowicach

al. Aleja Walentego Roździeńskiego 96, 40-203 Katowice

tel. +4832258977 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 76 w Katowicach

ul. Kołobrzeska 20/a, 40-718 Katowice

tel. +48322523448 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 80 w Katowicach

ul. Panewnicka 349, 40-773 Katowice

tel. +4832252385 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 87 im. Juliana Tuwima w Katowicach

ul. Graniczna 44, 40-018 Katowice

tel. +4832255129 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 88 w Katowicach

ul. Grzyśki 2, 40-560 Katowice

tel. +48322524239 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

ul. Józefa Płochy 6, 40-755 Katowice

tel. +48322063016 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 13 w Katowicach

ul. Wincentego Witosa 16a, 40-832 Katowice

tel. +48322549297 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 19 w Katowicach

ul. Karola Marcinkowskiego 17, 40-232 Katowice

tel. +48322552308 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 3 w Katowicach

ul. Barbary 25, 40-053 Katowice

tel. +48322517529 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 4 w Katowicach

ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 65, 40-615 Katowice

tel. +48322029064 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 16a, 40-132 Katowice

tel. +48322581197 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach

ul. Koszalińska 6a, 40-722 Katowice

tel. +48322525332 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 17 w Katowicach

ul. Zielonogórska 6a, 40-710 Katowice

tel. +48322527281 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 20 w Katowicach

ul. Juliana Ordona 11, 40-164 Katowice

tel. +48322034981 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 21 im. Wesołej Ludwiczki w Katowicach

ul. Tysiąclecia 27, 40-873 Katowice

tel. +48322545698 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 22 w Katowicach

ul. Kopalniana 4d, 40-205 Katowice

tel. +48322039042 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach

ul. Dębowa 3, 40-102 Katowice

tel. +48322545564 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 25 im. Króla Maciusia I w Katowicach

ul. Mieszka I 13, 40-877 Katowice

tel. +48322545874 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 26 w Katowicach

ul. Juliusza Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

tel. +48322544083 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 27 im. Plastusia I Tosi w Katowicach

ul. ks. Piotra Ściegiennego 27, 40-114 Katowice

tel. +48322588423 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach

ul. Szopienicka 29, 40-431 Katowice

tel. +48322515874 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 33 w Katowicach

ul. Powstańców 23, 40-039 Katowice

tel. +48322555133 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia I Małgosi w Katowicach

ul. Tysiąclecia 84a, 40-871 Katowice

tel. +48322547958 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 35 w Katowicach

ul. Rybnicka 1, 40-038 Katowice

tel. +48322561169 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

ul. Zacisze 2, 40-025 Katowice

tel. +48322565085 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 39 w Katowicach

ul. Gliwicka 212, 40-860 Katowice

tel. +48322541201 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 46 w Katowicach

ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 111, 40-616 Katowice

tel. +48322029660 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Miejskie Przedszkole nr 47 Z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

ul. Słoneczna 60, 40-136 Katowice

tel. +4832206224 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 48 w Katowicach

ul. Sokola 56a, 40-124 Katowice

tel. +48322582213 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 49 w Katowicach

ul. Puławska 9, 40-217 Katowice

tel. +48322030236 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 52 w Katowicach

ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 15a, 40-134 Katowice

tel. +48322582641 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 62 w Katowicach

ul. Oswobodzenia 61, 40-414 Katowice

tel. +48322557052 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 64 w Katowicach

pl. Pod Lipami 2, 40-467 Katowice

tel. +483225677071 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 66 w Katowicach

ul. Brynicy 50, 40-353 Katowice

tel. +48322569728 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole 71 w Katowicach

ul. Piotra Michałowskiego 3, 40-748 Katowice

tel. +4832202977 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach

ul. Bielska 1, 40-749 Katowice

tel. +48322556326 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 73 im. Misia Uszatka w Katowicach

ul. Słoneczna 77a, 40-136 Katowice

tel. +48322062032 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 75 im. Jana Brzechwy w Katowicach

ul. Drozdów 11c, 40-530 Katowice

tel. +48322516648 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 81 w Katowicach

ul. Kostki Napierskiego 9, 42-674 Katowice

tel. +48322028045 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 84 w Katowicach

ul. Targowa 13, 40-658 Katowice

tel. +48322029104 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20, 40-824 Katowice

tel. +4832254682 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach

ul. Zadole 26a, 40-719 Katowice

tel. +4832254576 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 90 w Katowicach

ul. Bolesława Chrobrego 39, 40-881 Katowice

tel. +48322545742 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach

ul. Kormoranów 22, 40-521 Katowice

tel. +4832251636 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach

ul. Stanisława Łętowskiego 24, 40-648 Katowice

tel. +48322030062 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 94 im. Małego Księcia w Katowicach

ul. Macieja Rataja 10, 40-837 Katowice

tel. +48322547265 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 95 w Katowicach

ul. Piaskowa 1, 40-230 Katowice

tel. +48322552968 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach

ul. Wiślana 9, 40-219 Katowice

tel. +48322062207 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 78 w Katowicach

ul. Marcina Radockiego 62, 40-645 Katowice

tel. +48322029059 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 24 w Katowicach

ul. Sportowa 29, 40-106 Katowice

tel. +48322546601 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 43 w Katowicach

ul. Mariana Sobańskiego 86, 40-685 Katowice

tel. +4832202837 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 58 w Katowicach

ul. Józefa Grzegorzka 4, 40-309 Katowice

tel. +48322566276 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 70 w Katowicach

ul. Walerego Wróblewskiego 42, 40-214 Katowice

tel. +48322583566 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 1 im. Hansa Christiana Andersena w Katowicach

ul. Brynowska 82, 40-585 Katowice

tel. +48322524509 

e-mail

Publiczne Przedszkole Językowe Pod Magnolią w Katowicach

ul. Chorzowska 148, 40-121 Katowice

tel. +4869603450 

e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,0 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie