Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Gdynia

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Gdyni, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Gdyni jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Gdyni wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Gdyni?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Gdyni nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Gdyni?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Gdyni. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Gdyni?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Gdyni, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ii Morskiego Pułku Strzelców przy ul. ul. Starodworcowa 36, lub z 86 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ii Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni

adres: ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia

tel. +4858629393 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kpt Ż. W. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni

adres: ul. adm. J. Unruga 88, 81-153 Gdynia

tel. +48586250971 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni

adres: ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia

tel. +48586254025 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni

adres: ul. Artura Grottgera 19, 81-438 Gdynia

tel. +48586220733 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni

adres: ul. Piotra Ściegiennego 8, 81-257 Gdynia

tel. +48586231244 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Kpt. Stanisława Kosko w Gdyni

adres: ul. Uczniowska 1, 81-647 Gdynia

tel. +48586240974 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Wiceadm. Józefa Unruga w Gdyni

adres: ul. Grabowo 12, 81-265 Gdynia

tel. +48586208978 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni

adres: ul. Tatrzańska 40, 81-313 Gdynia

tel. +48586206664 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orła Białego w Gdyni

adres: ul. Chabrowa 43, 81-079 Gdynia

tel. +48586238567 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni

adres: ul. Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia

tel. +48586208867 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

adres: ul. Cypriana Godebskiego 8, 81-134 Gdynia

tel. +48586250401 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni

adres: ul. Lucjana Cylkowskiego 5, 81-465 Gdynia

tel. +48586221434 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

adres: ul. Wiczlińska 50A, 81-578 Gdynia

tel. +48586223316 

strona www e-mail

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 w Gdyni

adres: ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia

tel. +48586658462 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni

adres: ul. Ignacego Krasickiego 28, 81-385 Gdynia

tel. +48586206943 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdyni

adres: ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia

tel. +48586290648 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni

adres: ul. Stawna 4, 81-629 Gdynia

tel. +48586240407 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bohaterów Załogi Orp Grom w Gdyni

adres: ul. Wrocławska 52, 81-553 Gdynia

tel. +48586646905 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni

adres: ul. Chylońska 227, 81-007 Gdynia

tel. +48587821151 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni

adres: ul. mjr. Henryka Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia

tel. +48586254825 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdyni

adres: ul. Chwaszczyńska 26, 81-571 Gdynia

tel. +48586291269 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 Im Franciszki Cegielskiej w Gdyni

adres: ul. Nagietkowa 73, 81-589 Gdynia

tel. +48586290037 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni

adres: ul. Orłowska 27, 81-522 Gdynia

tel. +48586248462 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 49 Dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni

adres: ul. gen. Józefa Hallera 9, 81-453 Gdynia

tel. +48586228899 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 im. Marii Grzegorzewskiej w Gdyni

adres: ul. Witomińska 25, 81-311 Gdynia

tel. +48586207225 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Spacjalna Dla Dzieci Przewlekle Chorych nr 38 w Gdyni

adres: ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

tel. +48586207225 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 50 w Gdyni

adres: ul. płk. Stanisława Dąbka 277, 81-155 Gdynia

tel. +48586254855 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Gdyni

adres: ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 21, 81-185 Gdynia

tel. +48586255709 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Kpt. Ż. W. K. O. Borchardta w Gdyni

adres: ul. Rozewska 33, 81-055 Gdynia

tel. +48586232588 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Profesora Kazimierza Demela w Gdyni

adres: ul. Jowisza 60, 81-601 Gdynia

tel. +48586214034 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa Im Św. Rodziny w Gdyni

adres: ul. Kazimierza Tetmajera 65A, 81-421 Gdynia

tel. +48586606464 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

adres: ul. Morska 192, 81-006 Gdynia

tel. +48586230633 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni

adres: ul. Halicka 8, 81-506 Gdynia

tel. +48586222343 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Królowej Jadwigi w Gdyni

adres: ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel. +4858629200 

strona www e-mail

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Wybickiego w Gdyni

adres: ul. Władysława IV 54, 81-384 Gdynia

tel. +48586205655 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

adres: ul. Stefana Okrzei 6, 81-228 Gdynia

tel. +48586637988 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni

adres: ul. Juliusza Słowackiego 53, 81-392 Gdynia

tel. +48586217224 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 53 w Gdyni

adres: ul. gen. Józefa Hallera 9, 81-453 Gdynia

tel. +48586622224 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gdyni

adres: ul. Raduńska 21, 81-057 Gdynia

tel. +48586230452 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła Ii w Gdyni

adres: pl. św. Andrzeja 2, 81-168 Gdynia

tel. +4858665428 

strona www e-mail

Przedszkole nr 48 "Morska Przygoda" w Gdyni

adres: ul. adm. J. Unruga 86, 81-181 Gdynia

tel. +48586254638 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole nr 26 Bajkowa Kraina w Gdyni

adres: ul. Starogardzka 10, 81-050 Gdynia

tel. +48586230943 

strona www e-mail

Przedszkole nr 42 Pod Modrzewiem w Gdyni

adres: ul. płk. Stanisława Dąbka 199a, 81-155 Gdynia

tel. +48586250896 

strona www e-mail

Przedszkole nr 4 w Gdyni

adres: ul. Tatrzańska 18, 81-313 Gdynia

tel. +48586216399 

strona www e-mail

Przedszkole nr 21 "demptusiowo" w Gdyni

adres: ul. Demptowska 42, 81-094 Gdynia

tel. +48586238928 

strona www e-mail

Przedszkole nr 47 "Leśna Pętelka" w Gdyni

adres: ul. Konstantego Maciejewicza 9, 81-189 Gdynia

tel. +48586259234 

strona www e-mail

Przedszkole nr 35 Pod Żaglami w Gdyni

adres: ul. płk. Stanisława Dąbka 167, 81-167 Gdynia

tel. +4858625338 

strona www e-mail

Przedszkole nr 27 Malutkowo w Gdyni

adres: ul. Wiejska 30, 81-068 Gdynia

tel. +48586230515 

strona www e-mail

Przedszkole nr 24 im. Janusza Korczaka w Gdyni

adres: ul. Janusza Korczaka 22, 81-472 Gdynia

tel. +48586222751 

e-mail

Przedszkole nr 23 w Gdyni

adres: ul. Sandomierska 3, 81-508 Gdynia

tel. +48572582301 

strona www e-mail

Przedszkole nr 22 w Gdyni

adres: ul. gen. Józefa Hallera 37, 81-452 Gdynia

tel. +48586220442 

strona www e-mail

Przedszkole nr 49 w Gdyni

adres: ul. kadm. Włodzimierza Brunona Steyera 2, 81-175 Gdynia

tel. +48586255493 

strona www e-mail

Przedszkole nr 13 w Gdyni

adres: ul. Widna 15, 81-543 Gdynia

tel. +48586240503 

strona www e-mail

Przedszkole nr 8 Pluszowy Misiaczek w Gdyni

adres: ul. Kapitańska 15, 81-249 Gdynia

tel. +48586203679 

strona www e-mail

Przedszkole nr 29 w Gdyni

adres: ul. adm. J. Unruga 53, 81-181 Gdynia

tel. +48586250967 

strona www e-mail

Przedszkole nr 15 w Gdyni

adres: ul. Lubawska 7, 81-066 Gdynia

tel. +48586230733 

strona www e-mail

Przedszkole nr 5 "Piąteczka" w Gdyni

adres: ul. Miodowa 16, 81-558 Gdynia

tel. +48505823501 

strona www e-mail

Przedszkole nr 6 w Gdyni

adres: ul. Chwaszczyńska 28, 81-395 Gdynia

tel. +48586291526 

strona www e-mail

Przedszkole nr 11 Pod Kasztanami w Gdyni

adres: ul. Bosmańska 26a, 81-116 Gdynia

tel. +48586251339 

strona www e-mail

Przedszkole nr 16 w Gdyni

adres: ul. Jana z Kolna 29, 81-354 Gdynia

tel. +48586210924 

strona www e-mail

Przedszkole nr 14 w Gdyni

adres: ul. ks. Stanisława Zawackiego 5, 81-514 Gdynia

tel. +48586248123 

strona www e-mail

Przedszkole nr 25 w Gdyni

adres: ul. Augustyna Necla 14, 81-377 Gdynia

tel. +48699909234 

strona www e-mail

Przedszkole nr 32 Cisowiaczki w Gdyni

adres: ul. Kcyńska 6, 81-005 Gdynia

tel. +48586236343 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole nr 44 w Gdyni

adres: ul. Tatarczana 4, 81-587 Gdynia

tel. +48586293062 

strona www e-mail

Przedszkole nr 46 Jaś I Małgosia w Gdyni

adres: ul. Pusta 9, 81-078 Gdynia

tel. +4858623828 

strona www e-mail

Przedszkole nr 18 w Gdyni

adres: ul. Krawiecka 35, 81-178 Gdynia

tel. +48586250217 

strona www e-mail

Przedszkole nr 28 w Gdyni

adres: ul. Narcyzowa 3, 81-653 Gdynia

tel. +48586241381 

strona www e-mail

Przedszkole nr 43 Jantarek w Gdyni

adres: ul. inż. J. Śmidowicza 59, 81-127 Gdynia

tel. +48586253285 

strona www e-mail

Przedszkole nr 19 w Gdyni

adres: ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia

tel. +48586221242 

strona www e-mail

Przedszkole nr 30 w Gdyni

adres: ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia

tel. +48586658288 

strona www e-mail

Przedszkole nr 36 "Złota Rybka" w Gdyni

adres: ul. Stefana Okrzei 16, 81-245 Gdynia

tel. +48586205155 

strona www e-mail

Przedszkole nr 31 "Bajeczka" w Gdyni

adres: ul. Ludwika Zamenhofa 8, 81-218 Gdynia

tel. +48586232015 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole nr 9 w Gdyni

adres: ul. bp. Dominika 5, 81-402 Gdynia

tel. +48586222651 

strona www e-mail

Przedszkole nr 51 w Gdyni

adres: ul. Władysława IV 52, 81-384 Gdynia

tel. +48586208503 

strona www e-mail

Przedszkole im. Św. Rodziny Przy Parafii Nmp w Gdyni

adres: ul. Armii Krajowej 26, 81-372 Gdynia

tel. +48586619447 

strona www e-mail

Przedszkole nr 7 "Bursztynowa Siódemka" w Gdyni

adres: ul. Władysława IV 56, 81-364 Gdynia

tel. +48586200144 

strona www e-mail

Przedszkole Specjalne w Gdyni

adres: ul. płk. Stanisława Dąbka 277, 81-155 Gdynia

tel. +48586254855 

strona www e-mail

Przedszkole nr 50 w Gdyni

adres: ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia

tel. +48586290314 

strona www e-mail

Przedszkole nr 52 w Gdyni

adres: ul. Ignacego Krasickiego 4, 81-384 Gdynia

tel. +48586613262 

strona www e-mail

Przedszkole nr 53 w Gdyni

adres: ul. Wiczlińska 93, 81-577 Gdynia

tel. +4858573334 

strona www e-mail

Przedszkole nr 54 w Gdyni

adres: ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel. +48587810446 

strona www e-mail

Przedszkole nr 55 w Gdyni

adres: ul. Nagietkowa 73, 81-589 Gdynia

tel. +48586290037 

strona www e-mail

Przedszkole nr 56 w Gdyni

adres: ul. Chylońska 237, 81-007 Gdynia

tel. +48583298064 

strona www e-mail

Przedszkole nr 57 w Gdyni

adres: ul. Chwaszczyńska 26, 81-571 Gdynia

tel. +48586765721 

strona www e-mail

Przedszkole nr 58 w Gdyni

adres: ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23, 81-577 Gdynia

tel. +48583801814 

strona www e-mail

Przedszkole nr 59 w Gdyni

adres: ul. Wiczlińska 50B, 81-578 Gdynia

tel. +48737289025 

strona www e-mail

Przedszkole nr 60 w Gdyni

adres: ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 21, 81-185 Gdynia

tel. +48586255709 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie