Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Białystok

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Białymstoku, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Białymstoku jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Białymstoku wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Białymstoku?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Białymstoku nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Białymstoku?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Białymstoku. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Białymstoku?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Białymstoku, należy skontaktować się z instytucją Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 14 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Białymstoku przy ul. ul. Kazimierza Pułaskiego 25, lub z 108 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

adres: ul. Polowa 7.1, 15-612 Białystok

tel. +48856610332 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku

adres: ul. Warmińska 55, 15-553 Białystok

tel. +48857431378 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku

adres: ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok

tel. +48857416923 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku

adres: ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok

tel. +48857424131 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

adres: ul. Jaworowa 8, 15-808 Białystok

tel. +48856543987 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

adres: ul. Stroma 16, 15-662 Białystok

tel. +48856611143 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Białymstoku

adres: ul. Rzemieślnicza 12.3, 15-773 Białystok

tel. +48856530784 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 Specjalna w Białymstoku

adres: ul. Słonimska 38, 15-029 Białystok

tel. +48857415661 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

adres: ul. Juliusza Słowackiego 4, 15-229 Białystok

tel. +48857476513 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku

adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 25, 15-893 Białystok

tel. +48857420304 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

adres: ul. Gdańska 23/1, 15-249 Białystok

tel. +48857324183 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

adres: ul. Częstochowska 6A, 15-459 Białystok

tel. +48857422102 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

adres: ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok

tel. +48856534378 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku

adres: ul. Jesienna 8, 15-151 Białystok

tel. +48856750862 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok

tel. +4885679388 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku

adres: ul. Mieszka I 18, 15-054 Białystok

tel. +4885732300 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku

adres: ul. Leśna 30, 15-559 Białystok

tel. +4885743111 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku

adres: ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok

tel. +48856614605 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

adres: ul. Kamienna 15, 15-021 Białystok

tel. +48857415981 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 41 w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku

adres: ul. 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok

tel. +48856754428 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

adres: ul. Jana Krzysztofa Kluka 11A, 15-197 Białystok

tel. +4885678506 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Dr Ireny Białówny w Białymstoku

adres: ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Białystok

tel. +48857419452 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

adres: ul. Wiatrakowa 18, 15-827 Białystok

tel. +48856511408 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku

adres: ul. Wesoła 11A, 15-307 Białystok

tel. +48857454934 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku

adres: ul. Władysława Broniewskiego 1, 15-748 Białystok

tel. +48856511308 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

adres: ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok

tel. +48856521605 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

adres: ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok

tel. +48857420609 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

adres: ul. Spacerowa 6, 15-040 Białystok

tel. +4885740497 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa w Białymstoku Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku

adres: ul. Choroszczańska 29, 15-732 Białystok

tel. +4885654163 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

adres: ul. Nowogródzka 5A, 15-489 Białystok

tel. +48856753412 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku

adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 34, 15-446 Białystok

tel. +48857435906 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białymstoku

adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4, 15-446 Białystok

tel. +48857421905 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 21 "Na Bojarach" w Białymstoku

adres: ul. Stanisława Staszica 16/18, 15-071 Białystok

tel. +48857416833 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 23 "Baśniowe" w Białymstoku

adres: ul. Marii Konopnickiej 1, 15-215 Białystok

tel. +4885741584 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

adres: al. Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok

tel. +48857420151 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 29 "Fantazja" w Białymstoku

adres: ul. Władysława Broniewskiego 25, 15-748 Białystok

tel. +48856510106 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 39 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli nr 1 w Białymstoku

adres: ul. Wincentego Witosa 22, 15-660 Białystok

tel. +48856610011 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 58, 15-687 Białystok

tel. +48856641255 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 42 "Niezapominajka" w Białymstoku

adres: ul. Ciepła 19A, 15-472 Białystok

tel. +48856753421 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku

adres: ul. Świętego Mikołaja 9, 15-419 Białystok

tel. +48857424301 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 44 w Białymstoku

adres: ul. Antoniukowska 9, 15-740 Białystok

tel. +48856514789 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pod Słonkiem" w Białymstoku

adres: ul. Mazowiecka 39E, 15-302 Białystok

tel. +4885742791 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku

adres: ul. Jerzego Waszyngtona 16, 15-274 Białystok

tel. +48857426281 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 64 Pn. "Akademia Jasia I Małgosi" w Białymstoku

adres: ul. Stanisława Dubois 12, 15-349 Białystok

tel. +4885745305 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 65 "Podlaskie Smyki" w Białymstoku

adres: ul. Łagodna 12, 15-757 Białystok

tel. +48856533142 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku

adres: ul. Różana 19, 15-669 Białystok

tel. +48856613733 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Białymstoku

adres: ul. Kawaleryjska 70A, 15-325 Białystok

tel. +48856631242 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku

adres: ul. Brzoskwiniowa 8, 15-584 Białystok

tel. +48857324744 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 82 "Stumilowy Las" w Białymstoku

adres: ul. Zbigniewa Herberta 63, 15-779 Białystok

tel. +48856883287 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 20 w Białymstoku

adres: ul. Sowlańska 40, 15-560 Białystok

tel. +48857433176 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku

adres: ul. Łąkowa 17, 15-017 Białystok

tel. +48857323994 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 25 "Kraina Uśmiechu" w Białymstoku

adres: ul. Jerzego Waszyngtona 4, 15-274 Białystok

tel. +48857420745 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 28 w Białymstoku

adres: ul. Wierzbowa 21A, 15-743 Białystok

tel. +48856513668 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku

adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 55, 15-337 Białystok

tel. +48856633445 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku

adres: ul. Wesoła 22, 15-306 Białystok

tel. +48857422383 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 41 Integracyjne w Białymstoku

adres: ul. Świętojańska 13/4B, 15-082 Białystok

tel. +48857412813 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 43 w Białymstoku

adres: ul. Bartosza Głowackiego 3, 15-839 Białystok

tel. +48856513227 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 5 w Białymstoku

adres: ul. Krańcowa 5, 15-155 Białystok

tel. +48856751322 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 7 "Kasztanowy Zakątek" w Białymstoku

adres: ul. Bydgoska 4, 15-380 Białystok

tel. +48857421428 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 12 "Tęczowe" w Białymstoku

adres: ul. Podleśna 3A, 15-227 Białystok

tel. +48857327771 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku

adres: ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok

tel. +48858311044 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku

adres: ul. gen. Stanisława Sosabowskiego 6, 15-182 Białystok

tel. +48856750400 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 46 w Białymstoku

adres: ul. Mieszka I 4A, 15-054 Białystok

tel. +48857411258 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 47 "Z Uśmiechem" w Białymstoku

adres: ul. św. Wojciecha 14, 15-202 Białystok

tel. +48857412203 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 48 Bajkowa Kraina w Białymstoku

adres: ul. Pogodna 8, 15-354 Białystok

tel. +48857428481 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

adres: ul. Pogodna 16, 15-354 Białystok

tel. +48857428351 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 51 "Przyjazne" w Białymstoku

adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 17, 15-873 Białystok

tel. +48857426978 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 53 im. Marii Kownackiej - Plastuś w Białymstoku

adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2A, 15-888 Białystok

tel. +48857451256 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 55 Z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

adres: ul. Kozłowa 25, 15-868 Białystok

tel. +48856628899 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

adres: ul. Generała Józefa Hallera 38, 15-814 Białystok

tel. +48856544248 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku

adres: ul. Palmowa 20A, 15-795 Białystok

tel. +48856540363 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 60 w Białymstoku

adres: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 125, 15-657 Białystok

tel. +48856616895 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku

adres: ul. Mieszka I 19, 15-054 Białystok

tel. +48857416251 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 69 w Białymstoku

adres: ul. Aleksandra Karpowicza 1, 15-130 Białystok

tel. +48856752388 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 71 w Białymstoku

adres: ul. Dziesięciny 50, 15-806 Białystok

tel. +48856542847 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 73 w Białymstoku

adres: ul. Gajowa 66, 15-794 Białystok

tel. +4885653027 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku

adres: ul. Zagórna 2.3, 15-820 Białystok

tel. +48856534648 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 79 "Konwaliowy Zakątek" w Białymstoku

adres: ul. Konwaliowa 8, 15-674 Białystok

tel. +48661035125 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 80 w Białymstoku

adres: ul. Armii Krajowej 34, 15-666 Białystok

tel. +48856615612 

strona www e-mail

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe nr 84 w Białymstoku

adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 25, 15-337 Białystok

tel. +48857465505 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie