Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Rzeszów

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Rzeszowie, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może to zrobić za niego. Poniżej wyjaśniamy jak napisać upoważnienie i udostępniamy wzór w formacie PDF i DOC.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Rzeszowie jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Rzeszowie wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Rzeszowie?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane lub dokument tożsamości, który pracownik placówki będzie mógł sprawdzić: PESEL lub numer dowodu osobistego. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Rzeszowie nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Rzeszowie?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Rzeszowie. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola
 

Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Rzeszowie?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Rzeszowie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Aleksandra Kamińskiego 12, lub z 92 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie

Adres: ul. Aleksandra Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów

Telefon: +4817748231 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie

Adres: ul. Miła 58, 35-304 Rzeszów

Telefon: +4817748386 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

Adres: ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów

Telefon: +4817748233 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie

Adres: ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów

Telefon: +4817748246 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Rudolfa Aurigi w Rzeszowie

Adres: ul. Piotra Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów

Telefon: +4817748257 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

Adres: ul. Stefana Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów

Telefon: +4817748356 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

Adres: ul. Bernardyńska 4, 35-069 Rzeszów

Telefon: +4817748202 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie

Adres: ul. Klementyny Hoffmanowej 11, 35-016 Rzeszów

Telefon: +4817748203 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Rzeszowie

Adres: al. prof. Adama Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów

Telefon: +4817748260 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie

Adres: ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów

Telefon: +4817748241 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła Ii w Rzeszowie

Adres: ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 3, 35-310 Rzeszów

Telefon: +4817748255 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie

Adres: ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów

Telefon: +4817748235 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ks. Piotra Skargi w Rzeszowie

Adres: ul. Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów

Telefon: +4817748252 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Jana Kantego w Rzeszowie

Adres: ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów

Telefon: +4817748243 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie

Adres: ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów

Telefon: +4817748245 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 w Rzeszowie

Adres: ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów

Telefon: +4817748384 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie

Adres: ul. Ignacego Solarza 12, 35-118 Rzeszów

Telefon: +4817748207 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 Z Oddziałmi Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Rzeszowie

Adres: ul. Ptasia 2, 35-207 Rzeszów

Telefon: +4817748253 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowowa Specjalna nr 20 w Rzeszowie

Adres: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

Telefon: +4817748317 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rzeszowie

Adres: ul. Pogwizdowska 139, 35-212 Rzeszów

Telefon: +4817748221 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie

Adres: ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów

Telefon: +4817748240 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Rzeszowie

Adres: ul. Matysowska 101, 35-330 Rzeszów

Telefon: +48177483876 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie

Adres: ul. Słocińska 4, 35-330 Rzeszów

Telefon: +4817748364 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rzeszowie

Adres: ul. Rubinowa 4, 35-322 Rzeszów

Telefon: +48177483757 

Internet:  strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie

Adres: ul. Sanocka 70, 35-514 Rzeszów

Telefon: +48178592083 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Iii Sobieskiego w Rzeszowie

Adres: ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów

Telefon: +48177483612 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 w Rzeszowie

Adres: ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów

Telefon: +4817748160 

Internet:  strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie im. Sióstr Męczennic Z Nowogródka

Adres: ul. św. Jakuba 2, 35-213 Rzeszów

Telefon: +48178612866 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie

Adres: ul. bł. Karoliny 21, 35-119 Rzeszów

Telefon: +48177482494 

Internet:  strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła Ii Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Adres: ul. ks. Józefa Jałowego 1, 35-010 Rzeszów

Telefon: +48178536442 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 32 w Rzeszowie

Adres: ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów

Telefon: +4853659067 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 w Rzeszowie

Adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 66a, 35-036 Rzeszów

Telefon: +48177483824 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie

Adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 35-011 Rzeszów

Telefon: +4817748263 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie

Adres: ul. Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów

Telefon: +4817748277 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Armii Krajowej w Rzeszowie

Adres: ul. Miodowa 6, 35-328 Rzeszów

Telefon: +4817748273 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Jana Iii Sobieskiego w Rzeszowie

Adres: al. Tadeusza Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

Telefon: +4817748270 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 33 w Rzeszowie

Adres: ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

Telefon: +48177482094 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Rzeszowie

Adres: ul. mjr. Henryka Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów

Telefon: +48177481203 

Internet:  e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

Adres: ul. Bałtycka 33, 35-323 Rzeszów

Telefon: +48177707286 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 w Rzeszowie

Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 121a, 35-311 Rzeszów

Telefon: +48178754586 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie

Adres: ul. Krośnieńska 15a, 35-505 Rzeszów

Telefon: +48177483192 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 9 w Rzeszowie

Adres: ul. Podwisłocze 20, 35-309 Rzeszów

Telefon: +48177483245 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 16 w Rzeszowie

Adres: ul. Jana Kochanowskiego 24, 35-201 Rzeszów

Telefon: +48 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 19 w Rzeszowie

Adres: al. prof. Adama Krzyżanowskiego 20, 35-329 Rzeszów

Telefon: +4817748334 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 12 w Rzeszowie

Adres: ul. Antoniego Kopaczewskiego 1, 35-225 Rzeszów

Telefon: +48177483275 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 40 w Rzeszowie

Adres: ul. Macieja Rataja 14, 35-116 Rzeszów

Telefon: +48177483442 

Internet:  e-mail

Publiczne Przedszkole nr 38 w Rzeszowie

Adres: al. Tadeusza Rejtana 28, 35-310 Rzeszów

Telefon: +4817748344 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 13 w Rzeszowie

Adres: ul. Piastów 2, 35-077 Rzeszów

Telefon: +48177483282 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 28 w Rzeszowie

Adres: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5, 35-509 Rzeszów

Telefon: +4817748337 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 14 w Rzeszowie

Adres: ul. prof. Ludwika Chmaja 9a, 35-021 Rzeszów

Telefon: +48177483292 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 32 w Rzeszowie

Adres: ul. Podwisłocze 26A, 35-310 Rzeszów

Telefon: +48177483388 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 15 w Rzeszowie

Adres: ul. Jana Kochanowskiego 26, 35-201 Rzeszów

Telefon: +48177483302 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 2 w Rzeszowie

Adres: ul. Fryderyka Szopena 11, 35-055 Rzeszów

Telefon: +48177483183 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 43 w Rzeszowie

Adres: ul. Cicha 5, 35-326 Rzeszów

Telefon: +4817748347 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 34 w Rzeszowie

Adres: al. Tadeusza Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

Telefon: +4817748340 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 23 w Rzeszowie

Adres: ul. Klementyny Hoffmanowej 12, 35-016 Rzeszów

Telefon: +48177483365 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 17 w Rzeszowie

Adres: ul. Witkacego 5, 35-112 Rzeszów

Telefon: +4817748332 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 45 w Rzeszowie

Adres: ul. Pogwizdowska 139, 35-212 Rzeszów

Telefon: +4817748221 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne Świętego Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Nmp Np w Rzeszowie

Adres: ul. Ignacego Paderewskiego 71, 35-330 Rzeszów

Telefon: +48178571816 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Rzeszowie

Adres: ul. ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów

Telefon: +4817229386 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 24 w Rzeszowie

Adres: ul. Krajobrazowa 7, 35-119 Rzeszów

Telefon: +4817748394 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 25 w Rzeszowie

Adres: ul. ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów

Telefon: +4817229386 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 11 w Rzeszowie

Adres: ul. Mazurska 19, 35-620 Rzeszów

Telefon: +48177483265 

Internet:  e-mail

Publiczne Przedszkole nr 22 w Rzeszowie

Adres: ul. Ofiar Katynia 11, 35-209 Rzeszów

Telefon: +48177483355 

Internet:  strona www e-mail

Specjalne Przedszkole Publiczne nr 30 w Rzeszowie

Adres: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

Telefon: +4817748317 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 42 w Rzeszowie

Adres: ul. Romana Niedzielskiego 6, 35-065 Rzeszów

Telefon: +48177483464 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 31 w Rzeszowie

Adres: ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów

Telefon: +48177483612 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 27 w Rzeszowie

Adres: ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów

Telefon: +4817748160 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 21 w Rzeszowie

Adres: al. prof. Adama Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów

Telefon: +4817748260 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 26 w Rzeszowie

Adres: ul. Rubinowa 4, 35-322 Rzeszów

Telefon: +48177483757 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 35 w Rzeszowie

Adres: ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 3, 35-310 Rzeszów

Telefon: +4817748341 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 6 w Rzeszowie

Adres: ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów

Telefon: +4817748243 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 18 w Rzeszowie

Adres: ul. Jaskółcza 5, 35-207 Rzeszów

Telefon: +4817748333 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 37 w Rzeszowie

Adres: ul. Stefana Starzyńskiego 10, 35-508 Rzeszów

Telefon: +48177483428 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 29 w Rzeszowie

Adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów

Telefon: +48177483381 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 20 w Rzeszowie

Adres: ul. Zwierzyniecka 32a, 35-205 Rzeszów

Telefon: +4817748335 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 41 w Rzeszowie

Adres: ul. Dominikańska 2, 35-041 Rzeszów

Telefon: +48177483455 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek Z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

Adres: ul. Ignacego Łukasiewicza 16b, 35-604 Rzeszów

Telefon: +48178574106 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 7 im. Wandy Chotomskiej w Rzeszowie

Adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 3A, 35-011 Rzeszów

Telefon: +4817748323 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 4 w Rzeszowie

Adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 18, 35-006 Rzeszów

Telefon: +48177483201 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 36 w Rzeszowie

Adres: ul. kpt. Edwarda Brydaka 10, 35-507 Rzeszów

Telefon: +4817748342 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 1 w Rzeszowie

Adres: ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów

Telefon: +4817748384 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 5 w Rzeszowie

Adres: ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 13, 35-051 Rzeszów

Telefon: +48177483209 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 10 w Rzeszowie

Adres: ul. Staroniwska 45, 35-101 Rzeszów

Telefon: +4817748245 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 8 w Rzeszowie

Adres: ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów

Telefon: +4817748241 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 39 w Rzeszowie

Adres: ul. Piotra Skargi 3, 35-302 Rzeszów

Telefon: +4817748252 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 33 w Rzeszowie

Adres: ul. bł. Karoliny 19, 35-119 Rzeszów

Telefon: +48177482225 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne Świętej Rodziny Przy Parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

Adres: ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów

Telefon: +48783992268 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 44 w Rzeszowie

Adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 66a, 35-037 Rzeszów

Telefon: +48177483824 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 46 w Rzeszowie

Adres: ul. Iwonicka 54, 35-505 Rzeszów

Telefon: +4817748179 

Internet:  e-mail

Publiczne Przedszkole "lucky Kids" w Rzeszowie

Adres: ul. Architektów 4, 35-082 Rzeszów

Telefon: +48795957398 

Internet:  e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 47,2 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie