Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2024 Kielce

Autor: Sara Synowiec Weryfikacja: 30 kwietnia 2024 4 min. czytania

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Kielcach, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Kielcach jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Kielcach wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Kielcach?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Kielcach nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Kielcach?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Kielcach. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Kielcach?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Kielcach, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach pod adresem ul. Marszałkowska 96 w Kielcach, lub z 67 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach

adres: ul. Marszałkowska 96, 25-549 Kielce

tel. +48413676488 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4 Pp „Czwartaków” w Kielcach

adres: ul. Karola Szymanowskiego 5, 25-361 Kielce

tel. +48413676723 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce

tel. +48413676491 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach

adres: ul. Biskupa Adama Naruszewicza 25, 25-628 Kielce

tel. +48413676492 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach

adres: ul. Generała Tadeusza Kościuszki 5, 25-310 Kielce

tel. +48413676476 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach

adres: ul. Targowa 3, 25-520 Kielce

tel. +48413676486 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach

adres: ul. Jurajska 7, 25-640 Kielce

tel. +48413676487 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kielcach

adres: ul. Warszawska 340, 25-414 Kielce

tel. +48413676477 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

adres: ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce

tel. +48413676475 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach

adres: ul. Króla Bolesława Chrobrego 105, 25-623 Kielce

tel. +48413676485 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach

adres: ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce

tel. +48413676268 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach

adres: ul. Barwinek 31, 25-150 Kielce

tel. +48413676798 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach

adres: ul. Wspólna 17, 25-003 Kielce

tel. +48413676191 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach

adres: ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce

tel. +48413676489 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach

adres: ul. Adolfa Dygasińskiego 6, 25-120 Kielce

tel. +48413676793 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna Dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach

adres: ul. Szkolna 29, 25-604 Kielce

tel. +48500147515 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach

adres: ul. Prosta 27a, 25-371 Kielce

tel. +48413676976 

e-mail

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach

adres: ul. Jasna 20/22, 25-523 Kielce

tel. +48413676189 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach

adres: al. Górników Staszicowskich 22a, 25-804 Kielce

tel. +48413676198 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach

adres: ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce

tel. +48413676195 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

adres: ul. Majora Jurija Gagarina 3, 25-031 Kielce

tel. +48413676742 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach

adres: ul. Wróbla 5, 25-661 Kielce

tel. +48413676481 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 Specjalna w Kielcach

adres: ul. Kryształowa 6, 25-751 Kielce

tel. +48413676281 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła Ii w Kielcach

adres: ul. Łanowa 68, 25-147 Kielce

tel. +48413676266 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach

adres: ul. Marii Krzyżanowskiej 8, 25-435 Kielce

tel. +48413676795 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi Z Nazaretu w Kielcach

adres: ul. Marszałkowska 40, 25-546 Kielce

tel. +48413676092 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach

adres: ul. Świętego Stanisława Kostki 17, 25-341 Kielce

tel. +48413431175 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kielcach

adres: ul. Cypriana Kamila Norwida 5, 25-410 Kielce

tel. +48413676506 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kielcach

adres: ul. Sowia 1b, 25-648 Kielce

tel. +48413676046 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach

adres: ul. Barwinek 33, 25-150 Kielce

tel. +4841367678 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kielcach imienia Wandy Chotomskiej

adres: ul. Kujawska 21, 25-342 Kielce

tel. +48413676048 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kielcach

adres: ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 67, 25-430 Kielce

tel. +48413676049 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Kielcach

adres: ul. Bukowa 8, 25-542 Kielce

tel. +48413676787 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 9 w Kielcach

adres: ul. Władysława Orkana 32, 25-547 Kielce

tel. +48413676054 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Samorządowe nr 14 im. Marii Kownackiej w Kielcach

adres: ul. Kalcytowa 15, 25-705 Kielce

tel. +48413676768 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 16 im. Jana Brzechwy w Kielcach

adres: ul. Nowy Świat 34, 25-522 Kielce

tel. +48413676056 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach

adres: ul. Malików 3, 25-639 Kielce

tel. +48413676769 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 21 w Kielcach

adres: ul. Krakowska 15a, 25-029 Kielce

tel. +48413676775 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 22 w Kielcach

adres: ul. Króla Bolesława Chrobrego 110, 25-607 Kielce

tel. +48413676567 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 23 w Kielcach

adres: ul. Fabryczna 6, 25-818 Kielce

tel. +48413676776 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 24 w Kielcach

adres: ul. Fryderyka Chopina 3, 25-356 Kielce

tel. +48413676568 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach

adres: ul. Wojewódzka 12b, 25-538 Kielce

tel. +48413676065 

e-mail

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Samorządowe nr 26 w Kielcach

adres: ul. Piekoszowska 42, 25-735 Kielce

tel. +48413676778 

e-mail

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach

adres: ul. Marszałkowska 11a, 25-533 Kielce

tel. +48413676066 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Kielcach

adres: ul. Różana 12, 25-729 Kielce

tel. +48413676067 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kielcach

adres: ul. Księżniczki Dąbrówki 38, 25-631 Kielce

tel. +48413676781 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 32 w Kielcach

adres: ul. Jana Kasprowicza 5, 25-411 Kielce

tel. +4841367607 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 33 w Kielcach

adres: ul. Romualda 6, 25-322 Kielce

tel. +48413676641 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach

adres: ul. Sylwestra Kowalczewskiego 9, 25-635 Kielce

tel. +4841367645 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach

adres: ul. Władysława Orkana 13, 25-547 Kielce

tel. +48413676072 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 36 w Kielcach

adres: ul. Tujowa 2, 25-209 Kielce

tel. +48413610917 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach

adres: ul. Barwinek 31, 25-150 Kielce

tel. +48413676785 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30, 25-430 Kielce

tel. +48413676075 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 42 im. Św. Mikołaja w Kielcach

adres: ul. Elizy Orzeszkowej 26, 25-408 Kielce

tel. +48413676647 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 13 im. Natalii Machałowej w Kielcach

adres: ul. Karczówkowska 8, 25-019 Kielce

tel. +48413676364 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Kielcach

adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 32, 25-619 Kielce

tel. +4841345404 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach

adres: ul. Wielkopolska 15, 25-327 Kielce

tel. +48413676639 

e-mail

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 8 w Kielcach

adres: ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 12, 25-130 Kielce

tel. +48413612144 

strona www e-mail

Przedszkole Specjalne w Kielcach

adres: ul. Kryształowa 6, 25-751 Kielce

tel. +48413676281 

e-mail

Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach

adres: ul. Chęcińska 3, 25-020 Kielce

tel. +48412606065 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 43 w Kielcach

adres: ul. Astronautów 5, 25-337 Kielce

tel. +48413676077 

strona www e-mail

Lubi wciąż być na bieżąco, a jej obecna praca wymaga pozostawania w stałym kontakcie z pracownikami wielu instytucji, przez co nie przeoczy żadnej zmiany ani nowości w przepisach. Stara się wyjaśniać, jak człowiek człowiekowi, w jaki sposób najłatwiej załatwić daną sprawę urzędową. Jej misją jest udzielanie prostych wskazówek - zdaje sobie sprawę, że treści przepisane wprost z Dziennika Ustaw zazwyczaj nie są zrozumiałe dla zwykłego, szarego człowieka.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji