Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Kielce

Weryfikacja: 26 kwietnia 2023

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Kielcach, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Kielcach jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Kielcach wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Kielcach?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Kielcach nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Kielcach?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Kielcach. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.


 

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Kielcach?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Kielcach, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach przy ul. ul. Marszałkowska 96, lub z 67 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4 Pp „Czwartaków” w Kielcach

ul. Karola Szymanowskiego 5, 25-361 Kielce

tel. +48413676723 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce

tel. +48413676491 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach

ul. Biskupa Adama Naruszewicza 25, 25-628 Kielce

tel. +48413676492 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach

ul. Generała Tadeusza Kościuszki 5, 25-310 Kielce

tel. +48413676476 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach

ul. Targowa 3, 25-520 Kielce

tel. +48413676486 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach

ul. Jurajska 7, 25-640 Kielce

tel. +48413676487 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kielcach

ul. Warszawska 340, 25-414 Kielce

tel. +48413676477 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce

tel. +48413676475 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach

ul. Króla Bolesława Chrobrego 105, 25-623 Kielce

tel. +48413676485 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach

ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce

tel. +48413676268 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach

ul. Barwinek 31, 25-150 Kielce

tel. +48413676798 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach

ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce

tel. +48413676489 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach

ul. Adolfa Dygasińskiego 6, 25-120 Kielce

tel. +48413676793 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach

ul. Prosta 27a, 25-371 Kielce

tel. +48413676976 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach

al. Górników Staszicowskich 22a, 25-804 Kielce

tel. +48413676198 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach

ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce

tel. +48413676195 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ul. Majora Jurija Gagarina 3, 25-031 Kielce

tel. +48413676742 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach

ul. Wróbla 5, 25-661 Kielce

tel. +48413676481 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 Specjalna w Kielcach

ul. Kryształowa 6, 25-751 Kielce

tel. +48413676281 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła Ii w Kielcach

ul. Łanowa 68, 25-147 Kielce

tel. +48413676266 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach

ul. Marii Krzyżanowskiej 8, 25-435 Kielce

tel. +48413676795 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi Z Nazaretu w Kielcach

ul. Marszałkowska 40, 25-546 Kielce

tel. +48413676092 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach

ul. Świętego Stanisława Kostki 17, 25-341 Kielce

tel. +48413431175 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kielcach

ul. Cypriana Kamila Norwida 5, 25-410 Kielce

tel. +48413676506 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kielcach

ul. Sowia 1b, 25-648 Kielce

tel. +48413676046 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach

ul. Barwinek 33, 25-150 Kielce

tel. +4841367678 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kielcach imienia Wandy Chotomskiej

ul. Kujawska 21, 25-342 Kielce

tel. +48413676048 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kielcach

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 67, 25-430 Kielce

tel. +48413676049 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Kielcach

ul. Bukowa 8, 25-542 Kielce

tel. +48413676787 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 9 w Kielcach

ul. Władysława Orkana 32, 25-547 Kielce

tel. +48413676054 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 14 im. Marii Kownackiej w Kielcach

ul. Kalcytowa 15, 25-705 Kielce

tel. +48413676768 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 16 im. Jana Brzechwy w Kielcach

ul. Nowy Świat 34, 25-522 Kielce

tel. +48413676056 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach

ul. Malików 3, 25-639 Kielce

tel. +48413676769 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 21 w Kielcach

ul. Krakowska 15a, 25-029 Kielce

tel. +48413676775 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 22 w Kielcach

ul. Króla Bolesława Chrobrego 110, 25-607 Kielce

tel. +48413676567 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 23 w Kielcach

ul. Fabryczna 6, 25-818 Kielce

tel. +48413676776 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 24 w Kielcach

ul. Fryderyka Chopina 3, 25-356 Kielce

tel. +48413676568 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach

ul. Wojewódzka 12b, 25-538 Kielce

tel. +48413676065 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 26 w Kielcach

ul. Piekoszowska 42, 25-735 Kielce

tel. +48413676778 

e-mail

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach

ul. Marszałkowska 11a, 25-533 Kielce

tel. +48413676066 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kielcach

ul. Księżniczki Dąbrówki 38, 25-631 Kielce

tel. +48413676781 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 32 w Kielcach

ul. Jana Kasprowicza 5, 25-411 Kielce

tel. +4841367607 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 33 w Kielcach

ul. Romualda 6, 25-322 Kielce

tel. +48413676641 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach

ul. Sylwestra Kowalczewskiego 9, 25-635 Kielce

tel. +4841367645 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach

ul. Władysława Orkana 13, 25-547 Kielce

tel. +48413676072 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 36 w Kielcach

ul. Tujowa 2, 25-209 Kielce

tel. +48413610917 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach

ul. Barwinek 31, 25-150 Kielce

tel. +48413676785 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30, 25-430 Kielce

tel. +48413676075 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 42 im. Św. Mikołaja w Kielcach

ul. Elizy Orzeszkowej 26, 25-408 Kielce

tel. +48413676647 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 13 im. Natalii Machałowej w Kielcach

ul. Karczówkowska 8, 25-019 Kielce

tel. +48413676364 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Kielcach

ul. Tytusa Chałubińskiego 32, 25-619 Kielce

tel. +4841345404 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach

ul. Wielkopolska 15, 25-327 Kielce

tel. +48413676639 

e-mail

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 8 w Kielcach

ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 12, 25-130 Kielce

tel. +48413612144 

strona www e-mail

Przedszkole Specjalne w Kielcach

ul. Kryształowa 6, 25-751 Kielce

tel. +48413676281 

e-mail

Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach

ul. Chęcińska 3, 25-020 Kielce

tel. +48412606065 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 43 w Kielcach

ul. Astronautów 5, 25-337 Kielce

tel. +48413676077 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,5 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie