Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Zabrze

Weryfikacja: 26 kwietnia 2023

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Zabrzu, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Zabrzu jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Zabrzu wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Zabrzu?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Zabrzu nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Zabrzu?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Zabrzu. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Zabrzu?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Zabrzu, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu przy ul. ul. Sportowa 5, lub z 80 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu

ul. Sportowa 5, 41-800 Zabrze

tel. +48322713769 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 w Zabrzu

ul. Buchenwaldczyków 25, 41-800 Zabrze

tel. +48322713664 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona w Zabrzu

ul. Czołgistów 1, 41-800 Zabrze

tel. +4832271273 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Zabrzu

ul. Józefa Lompy 78, 41-806 Zabrze

tel. +48322712769 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu

ul. Wacława Karczewskiego 10, 41-800 Zabrze

tel. +48322712783 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu

ul. Bytomska 26, 41-803 Zabrze

tel. +48322714614 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Władysława Broniewskiego w Zabrzu

ul. Zamkowa 2, 41-803 Zabrze

tel. +48322746293 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu

ul. Johanna Pestalozziego 16, 41-804 Zabrze

tel. +48322761532 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu

ul. Tarnopolska 85, 41-807 Zabrze

tel. +48322711635 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Jana Pawła Ii w Zabrzu

ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18, 41-819 Zabrze

tel. +48322752512 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Rodła w Zabrzu

ul. Stanisława Ogórka 9, 41-807 Zabrze

tel. +48322715053 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu

ul. Ireny Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze

tel. +48322722465 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu

ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11, 41-813 Zabrze

tel. +48322722994 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

ul. dr. Henryka Jordana 7, 41-808 Zabrze

tel. +48322722109 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

pl. Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze

tel. +48322715989 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zabrzu

ul. ks. Konstantego Damrota 33, 41-800 Zabrze

tel. +48322712882 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu

ul. Michała Wolskiego 10, 41-800 Zabrze

tel. +48322712493 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu

ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze

tel. +48322714732 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 w Zabrzu

ul. Marii Konopnickiej 3, 41-800 Zabrze

tel. +48322710215 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 w Zabrzu w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu

ul. Konrada Sitki 55, 41-810 Zabrze

tel. +48322750285 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 w Zabrzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu

ul. gen. Władysława Sikorskiego 74, 41-809 Zabrze

tel. +48322751487 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna Nasz Dom w Zabrzu

ul. Jerzego Wyciska 5, 41-806 Zabrze

tel. +48322714352 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu

ul. Jana Kasprowicza 7, 41-803 Zabrze

tel. +48322713746 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 w Zabrzu

ul. Budowlana 26, 41-808 Zabrze

tel. +48322722761 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu

ul. Ludwika Zamenhofa 56, 41-813 Zabrze

tel. +48322722348 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu

ul. rtm. Witolda Pileckiego 2, 41-800 Zabrze

tel. +48322713828 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 w Zabrzu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29, 41-800 Zabrze

tel. +48322712766 

e-mail

Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Zabrzu

ul. płk. Franciszka Niepokólczyckiego 31, 41-813 Zabrze

tel. +48322722525 

strona www e-mail

Przedszkole nr 1 w Zabrzu

ul. Władysława Reymonta 52, 41-800 Zabrze

tel. +48322712734 

strona www e-mail

Przedszkole nr 3 w Zabrzu

ul. św. Jana 8, 41-803 Zabrze

tel. +48322716266 

strona www e-mail

Przedszkole nr 6 im. Chatka Niedźwiadka w Zabrzu

ul. dr. Henryka Jordana 59, 41-813 Zabrze

tel. +48322722627 

strona www e-mail

Przedszkole nr 9 w Zabrzu

ul. Jana Matejki 64, 47-800 Zabrze

tel. +4832271171 

strona www e-mail

Przedszkole nr 11 w Zabrzu

ul. Aleksandra Fredry 21, 41-800 Zabrze

tel. +48322713784 

strona www e-mail

Przedszkole nr 12 w Zabrzu

ul. św. Urbana 2B, 41-800 Zabrze

tel. +48322710727 

strona www e-mail

Przedszkole nr 14 im. Promyczek w Zabrzu

ul. ks. Piotra Ściegiennego 1, 41-800 Zabrze

tel. +48322761579 

strona www e-mail

Przedszkole nr 16 w Zabrzu

ul. ks. Doktora Antoniego Korczoka 96, 41-806 Zabrze

tel. +48322753047 

e-mail

Przedszkole nr 18 im. Karolinki w Zabrzu

ul. Antoniego Rolnika 33, 41-800 Zabrze

tel. +48322711506 

strona www e-mail

Przedszkole nr 23 w Zabrzu

ul. Pawła Ślęczka 9, 41-800 Zabrze

tel. +48322718694 

e-mail

Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi nr 24 w Zabrzu

ul. św. Wawrzyńca 49, 41-807 Zabrze

tel. +48322710632 

strona www e-mail

Przedszkole nr 27 w Zabrzu

ul. św. Wojciecha 4a, 41-803 Zabrze

tel. +4832274711 

strona www e-mail

Przedszkole nr 28 im. Janoscha w Zabrzu

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35, 41-800 Zabrze

tel. +48322711866 

e-mail

Przedszkole nr 29 w Zabrzu

ul. Ignacego Paderewskiego 53, 41-810 Zabrze

tel. +48322750372 

e-mail

Przedszkole nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu

ul. Jana III Sobieskiego 3b, 41-800 Zabrze

tel. +48322714687 

strona www e-mail

Przedszkole nr 35 w Zabrzu

ul. Fryderyka Chopina 26, 41-807 Zabrze

tel. +48322712527 

strona www e-mail

Przedszkole nr 36 w Zabrzu

ul. Jana Heweliusza 36, 41-818 Zabrze

tel. +4832273454 

e-mail

Przedszkole nr 38 w Zabrzu

ul. Ludwika Zamenhofa 4a, 41-813 Zabrze

tel. +4832272254 

strona www e-mail

Przedszkole nr 39 w Zabrzu

ul. Księcia Henryka Pobożnego 5, 41-808 Zabrze

tel. +48322722865 

strona www e-mail

Przedszkole nr 41 w Zabrzu

ul. Nyska 21, 41-808 Zabrze

tel. +48322722873 

e-mail

Przedszkole nr 45 w Zabrzu

ul. Kopalniana 7, 41-807 Zabrze

tel. +48322741157 

strona www e-mail

Przedszkole nr 46 w Zabrzu

ul. Pokoju 37, 41-800 Zabrze

tel. +4832271880 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole nr 47 im. Janusza Korczaka w Zabrzu

ul. Kalinowa 9A, 41-800 Zabrze

tel. +48322715387 

strona www e-mail

Przedszkole Z Oddziałami Specjalnymi I Z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu

ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16, 41-819 Zabrze

tel. +48322752159 

strona www e-mail

Przedszkole nr 49 w Zabrzu

ul. Sportowa 42, 41-800 Zabrze

tel. +48322710255 

strona www e-mail

Przedszkole nr 25 w Zabrzu

ul. Cieszyńska 33, 41-800 Zabrze

tel. +48322712604 

strona www e-mail

Przedszkole nr 43 w Zabrzu

ul. Klonowa 2, 41-800 Zabrze

tel. +48322716269 

strona www e-mail

Przedszkole nr 7 w Zabrzu

ul. Wolności 215a, 41-800 Zabrze

tel. +48322711178 

strona www e-mail

Przedszkole nr 30 w Zabrzu w Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 6 w Zabrzu

ul. gen. Władysława Sikorskiego 74, 41-809 Zabrze

tel. +4832375080 

strona www e-mail

Przedszkole nr 19 w Zabrzu

ul. Marii Konopnickiej 1, 41-800 Zabrze

tel. +48322712165 

e-mail

Przedszkole nr 20 w Zabrzu

ul. 3 Maja 89A, 41-800 Zabrze

tel. +48322717589 

e-mail

Przedszkole nr 40 w Zabrzu w Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 8 w Zabrzu

ul. ks. Jerzego Badestinusa 30, 41-814 Zabrze

tel. +48322738032 

strona www e-mail

Przedszkole nr 8 w Zabrzu

ul. Filipiny Płaskowickiej 3, 41-800 Zabrze

tel. +48322714961 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,7 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie