Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2024 Sosnowiec

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Sosnowcu, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Sosnowcu jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Sosnowcu wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Sosnowcu?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Sosnowcu nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Sosnowcu?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Sosnowcu. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Sosnowcu?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Sosnowcu, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu pod adresem ul. Ignacego Krasickiego 1 w Sosnowcu, lub z 77 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu

adres: ul. Ignacego Krasickiego 1, 41-218 Sosnowiec

tel. +48322928018 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Sosnowcu

adres: ul. Niepodległości 7, 41-205 Sosnowiec

tel. +48322913849 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu

adres: ul. Kościelna 9, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322664319 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu

adres: ul. Wawel 13, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322665885 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

adres: ul. Teatralna 8, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322663472 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu

adres: ul. Braci Mieroszewskich 54, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322635057 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

adres: ul. Władysława Reymonta 36, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322913234 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu

adres: ul. Wojska Polskiego 84, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322993714 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Sosnowcu

adres: ul. Stefana Okrzei 56, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322660628 

strona www e-mail

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu

adres: ul. Zamkowa 17, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322661367 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu

adres: ul. Przyjaciół Żołnierza 1, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322661516 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu

adres: ul. Składowa 5, 41-209 Sosnowiec

tel. +4832299642 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Mikołaja Kopernika w Sosnowcu

adres: ul. gen. Władysława Andersa 66, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322664286 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Króla Władysława Jagiełły w Sosnowcu

adres: ul. Zawodzie 34, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322993586 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Agaty Mróz w Sosnowcu

adres: ul. Anieli Urbanowicz 14, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322661002 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 Szkoła Radości w Sosnowcu

adres: ul. Władysława Jagiełły 3, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322632371 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu

adres: ul. Grabowa 2, 41-209 Sosnowiec

tel. +48322999004 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

adres: ul. Zagłębiowska 25, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322992163 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

adres: ul. Stanisława Ligonia 3A, 41-216 Sosnowiec

tel. +48322639129 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu

adres: ul. Lubelska 51, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631247 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu

adres: ul. Stefana Kisielewskiego 4B, 41-219 Sosnowiec

tel. +4832263173 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu

adres: ul. Bolesława Prusa 253A, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322633582 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowcu

adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 46, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631919 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 Z Oddziałami Specjalnymi im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu

adres: ul. Stefana Starzyńskiego 41, 41-215 Sosnowiec

tel. +4832263436 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu

adres: ul. Czeladzka 58, 41-214 Sosnowiec

tel. +48322918722 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Sosnowcu

adres: ul. Hutnicza 6, 41-205 Sosnowiec

tel. +48322661883 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu

adres: ul. Jedności 7, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322638422 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

adres: ul. Czołgistów 12, 41-216 Sosnowiec

tel. +48322909587 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza w Sosnowcu

adres: ul. Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec

tel. +48322948142 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu

adres: ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec

tel. +48322634301 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Iii Sobieskiego w Sosnowcu

adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec

tel. +48322937887 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Jana Kiepury w Sosnowcu

adres: ul. Gwiezdna 2, 41-218 Sosnowiec

tel. +48322633553 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 im. Marii Grzegorzewskiej w Sosnowcu

adres: ul. Franciszkańska 5a, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322917467 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 "Modrzejów" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym "Modrzejów" w Sosnowcu

adres: ul. Orląt Lwowskich 2, 41-204 Sosnowiec

tel. +48322662585 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Brzechwy w Sosnowcu

adres: ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631807 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec

tel. +48322999378 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Sosnowcu

adres: ul. Braci Mieroszewskich 42, 41-219 Sosnowiec

tel. +4832269955 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 2 w Sosnowcu

adres: ul. Szpaków 14A, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322669171 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 3 w Sosnowcu

adres: ul. Henryka Dietla 1, 41-214 Sosnowiec

tel. +48322912452 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 5 w Sosnowcu

adres: ul. Ostrogórska 37, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322925427 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

adres: ul. Wagowa 38A, 41-215 Sosnowiec

tel. +48322922022 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 11 w Sosnowcu

adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 16, 41-203 Sosnowiec

tel. +48322937855 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 12 w Sosnowcu

adres: ul. Ignacego Mościckiego 26A, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322663811 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 14 w Sosnowcu

adres: ul. Mariana Maliny 25, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322667662 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 15 w Sosnowcu

adres: ul. Jana Kilińskiego 6, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322663613 

e-mail

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Miejskie nr 18 w Sosnowcu

adres: ul. Szczecińska 7, 41-205 Sosnowiec

tel. +48322913578 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 19 w Sosnowcu

adres: ul. Ostrogórska 19, 41-200 Sosnowiec

tel. +4832266134 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu

adres: ul. Śliwki 38, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322993339 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 22 w Sosnowcu

adres: ul. Hutnicza 3, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322665485 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 25 w Sosnowcu

adres: ul. Pusta 9a, 41-205 Sosnowiec

tel. +48322916430 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 27 w Sosnowcu

adres: ul. Wawel 22, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322665958 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 28 w Sosnowcu

adres: ul. rtm. Witolda Pileckiego 9, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322665242 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 29 w Sosnowcu

adres: ul. gen. Józefa Hallera 3, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322914855 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 30 w Sosnowcu

adres: ul. Anieli Urbanowicz 7, 41-200 Sosnowiec

tel. +48513934516 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 31 im. Jana Brzechwy w Sosnowcu

adres: ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38, 41-215 Sosnowiec

tel. +4832290809 

e-mail

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Miejskie nr 33 w Sosnowcu

adres: ul. Ogrodowa 6, 41-215 Sosnowiec

tel. +48322922023 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 34 w Sosnowcu

adres: ul. Kryptologów 1, 41-216 Sosnowiec

tel. +48322947301 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 35 w Sosnowcu

adres: ul. Zagórska 3, 41-216 Sosnowiec

tel. +48322633878 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 38 w Sosnowcu

adres: ul. Bolesława Krzywoustego 6, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322635649 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 39 w Sosnowcu

adres: ul. Romana Dmowskiego 18A, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322989393 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 40 w Sosnowcu

adres: ul. Gwiezdna 16D, 41-218 Sosnowiec

tel. +48322633272 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 43 Z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu

adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 46, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631996 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu

adres: ul. Lubelska 49, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631707 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 45 w Sosnowcu

adres: ul. Stefana Kisielewskiego 4A, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631511 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 46 w Sosnowcu

adres: ul. Koszalińska 55, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322632783 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 47 w Sosnowcu

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 41-209 Sosnowiec

tel. +48322996704 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu

adres: ul. Bolesława Prusa 253A, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631431 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 52 w Sosnowcu

adres: ul. Stanisława Witkiewicza 1, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322943384 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu

adres: ul. Kornela Makuszyńskiego 4B, 41-218 Sosnowiec

tel. +48322636558 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 54 w Sosnowcu

adres: ul. Kalinowa 115A, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322992021 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 55 Z Oddziałami Dla Dzieci Specjalnej Troski w Sosnowcu

adres: ul. Akacjowa 81, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322933697 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 57 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu

adres: ul. Gospodarcza 63, 41-214 Sosnowiec

tel. +48322913024 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 59 w Sosnowcu

adres: ul. Jana Długosza 11A, 41-219 Sosnowiec

tel. +4832263810 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu

adres: ul. Franciszkańska 19, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322667578 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 56 Z Oddziałem Specjalnym w Sosnowcu

adres: ul. Jagiellońska 13E, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322923911 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 36 w Sosnowcu

adres: ul. Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec

tel. +48322948215 

e-mail

Przedszkole "Pajacyk" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym "Modrzejów" w Sosnowcu

adres: ul. Orląt Lwowskich 2, 41-204 Sosnowiec

tel. +48322662585 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 29,8 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu