Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Częstochowa

Weryfikacja: 26 kwietnia 2023

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Częstochowie, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Częstochowie jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Częstochowie wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Częstochowie?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Częstochowie nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Częstochowie?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Częstochowie. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.k.baczyńskiego przy ul. ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, lub z 100 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.k.baczyńskiego w Częstochowie

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, 42-224 Częstochowa

tel. +48343220455 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. H.poświatowskiej w Częstochowie

ul. Szczytowa 28/30, 42-216 Częstochowa

tel. +48343631477 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. M.dąbrowskiej w Częstochowie

ul. Festynowa 24, 42-280 Częstochowa

tel. +48343617859 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. H.sienkiewicza w Częstochowie

ul. Jerzego Waszyngtona 62, 42-217 Częstochowa

tel. +48343245917 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie

ul. Sabinowska 7.9, 42-202 Częstochowa

tel. +48343658597 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

ul. św. Rocha 221, 42-221 Częstochowa

tel. +48343627148 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18, 42-218 Częstochowa

tel. +48343253426 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. J.dudy-Gracza w Częstochowie

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 40, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231384 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. K.makuszyńskiego w Częstochowie

ul. Wręczycka 111, 42-202 Częstochowa

tel. +48343628633 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie

ul. Seweryna Goszczyńskiego 9.11, 42-217 Częstochowa

tel. +48343246956 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. A.hr. Fredry w Częstochowie

ul. Marii Dąbrowskiej 5.9, 42-208 Częstochowa

tel. +48343231161 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie

ul. Ogrodowa 50/64, 42-202 Częstochowa

tel. +48343605303 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

ul. Kasztanowa 7.9, 42-216 Częstochowa

tel. +48343631162 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła Ii w Częstochowie

ul. Wielkoborska 54, 42-202 Częstochowa

tel. +48343629104 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. M. Konopnickiej w Częstochowie

ul. Mikołaja Kopernika 79/87, 42-217 Częstochowa

tel. +4834324237 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. J.brzechwy w Częstochowie

al. Aleja Armii Krajowej 68a, 42-215 Częstochowa

tel. +48343251608 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

ul. Leona Schillera 5, 42-224 Częstochowa

tel. +48343222251 

strona www e-mail

Szkoła Postawowa nr 51 im. M.curie -Skłodowskiej w Częstochowie

ul. Połaniecka 50, 42-209 Częstochowa

tel. +48343627874 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. M. Konopnickiej w Częstochowie

ul. Przestrzenna 68/70, 42-280 Częstochowa

tel. +48343650614 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. M.szancera w Częstochowie

ul. Bronisława Hubermana 7, 42-209 Częstochowa

tel. +48343643405 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. S.staszica w Częstochowie

ul. Rędzińska 23, 42-209 Częstochowa

tel. +48343621583 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 im. S.żeromskiego w Częstochowie

ul. Szamotowa 8, 42-280 Częstochowa

tel. +48343247339 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. S.wyspiańskiego w Częstochowie

al. Aleja Wojska Polskiego 130, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231381 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Bohaterów 6 Pułku Piechoty w Częstochowie

ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 70/74, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231382 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 Z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

ul. Jerzego Kukuczki 30, 42-224 Częstochowa

tel. +48343625005 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie

ul. Orla 4, 42-202 Częstochowa

tel. +48343616758 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 w Częstochowie

ul. Legionów 54, 42-202 Częstochowa

tel. +48343241838 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 49 im. J.kusocińskiego w Częstochowie

ul. Jesienna 42, 42-208 Częstochowa

tel. +48343632706 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Gen. W.sikorskiego w Częstochowie

ul. Stefana Starzyńskiego 10, 42-224 Częstochowa

tel. +48343623166 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhofa w Częstochowie

ul. gen. Władysława Sikorskiego 56, 42-202 Częstochowa

tel. +48345065006 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

al. Aleja Najświętszej Maryi Panny 58/60, 42-217 Częstochowa

tel. +48343249854 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie

ul. Wirażowa 8, 42-202 Częstochowa

tel. +48343699115 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie

ul. Rozdolna 5, 42-202 Częstochowa

tel. +48343617139 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Częstochowie

ul. Juliusza Słowackiego 35, 42-217 Częstochowa

tel. +48343683072 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

ul. Księżycowa 6, 42-202 Częstochowa

tel. +48343614971 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. B.chrobrego w Częstochowie

ul. Warszawska 31, 42-202 Częstochowa

tel. +48343740728 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. T. Kościuszki w Częstochowie

ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa

tel. +48343630748 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

al. Aleja Jana Pawła II 95, 42-217 Częstochowa

tel. +48343245334 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. G.narutowicza w Częstochowie

ul. Żabia 1, 42-202 Częstochowa

tel. +48343246224 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Porucz. M. Brzeskiego w Częstochowie

ul. Ludowa 58, 42-215 Częstochowa

tel. +48343720355 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie

ul. Powstańców Warszawy 144a, 42-271 Częstochowa

tel. +48343659919 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 w Częstochowie

ul. św. Barbary 9.11, 42-226 Częstochowa

tel. +48343244652 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 w Częstochowie

ul. Czecha 15, 42-224 Częstochowa

tel. +48343246535 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 w Częstochowie

ul. św. Barbary 32, 42-262 Częstochowa

tel. +48343651106 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Św.stanisława Kostki w Częstochowie

ul. Olsztyńska 28, 42-202 Częstochowa

tel. +48343618979 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna Przy Sos-W nr 1 w Częstochowie

ul. Legionów 54A, 42-202 Częstochowa

tel. +48343601072 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie

ul. dra Ludwika Zamenhofa 23, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231476 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

tel. +48343240846 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

ul. Ułańska 5.7, 42-202 Częstochowa

tel. +48343657674 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie

ul. Okólna 31/39, 42-218 Częstochowa

tel. +48343613886 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Częstochowie

ul. Targowa 29, 42-202 Częstochowa

tel. +4834361910 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 32 w Częstochowie

ul. św. Rocha 247, 42-221 Częstochowa

tel. +48343627147 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 34 w Częstochowie

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6, 42-218 Częstochowa

tel. +48343255997 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 36 w Częstochowie

ul. Jerzego Kukuczki 4, 42-224 Częstochowa

tel. +48343623756 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie

ul. Karola Szymanowskiego 9, 42-217 Częstochowa

tel. +4834324352 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie

ul. gen. Leopolda Okulickiego 63, 42-218 Częstochowa

tel. +48343227011 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 3 im. Bajkowej Krainy w Częstochowie

ul. Marszałka Ferdynanda Focha 55, 42-217 Częstochowa

tel. +48343245641 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 4, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231672 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 6 w Częstochowie

ul. Sosnowa 22/28, 42-216 Częstochowa

tel. +48343634801 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie

ul. Józefa Mireckiego 25, 42-208 Częstochowa

tel. +4834323458 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 10 w Częstochowie

ul. Konwaliowa 105, 42-280 Częstochowa

tel. +48343650614 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 11 w Częstochowie

ul. kpt. Jerzego Kurpińskiego-Ponurego 6, 42-215 Częstochowa

tel. +48343253122 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 18 w Częstochowie

ul. Kruszwicka 2.4, 42-202 Częstochowa

tel. +48343628536 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie

ul. Władysława Broniewskiego 18, 42-215 Częstochowa

tel. +48343254067 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11, 42-224 Częstochowa

tel. +4834362235 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła Ii w Częstochowie

ul. prof. Kazimierza Michałowskiego 32, 42-224 Częstochowa

tel. +4834322225 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie

ul. Stefana Starzyńskiego 9, 42-224 Częstochowa

tel. +48343626383 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie

ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19, 42-202 Częstochowa

tel. +48343740628 

e-mail

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Publiczne Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny w Częstochowie

ul. 7 Kamienic 23, 42-226 Częstochowa

tel. +48343246244 

e-mail

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Częstochowie

ul. Wręczycka 143, 42-202 Częstochowa

tel. +4834362966 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie

ul. prof. Edwarda Wittiga 1, 42-209 Częstochowa

tel. +48343604159 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 29 w Częstochowie

ul. Osada Młyńska 1, 42-280 Częstochowa

tel. +48343618502 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 30 w Częstochowie

ul. Piotra Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa

tel. +4834365992 

e-mail

Przedszkole Specjalne Przy Sos-w nr 5 w Częstochowie

ul. Juliusza Słowackiego 35, 42-217 Częstochowa

tel. +48343683072 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 33 w Częstochowie

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 8, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231091 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie

ul. Bronisława Czecha 17, 42-224 Częstochowa

tel. +48343623033 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie

ul. Xawerego Dunikowskiego 10, 42-217 Częstochowa

tel. +48343243643 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 23 im. Jasia I Małgosi w Częstochowie

ul. Karola Szymanowskiego 3a, 42-224 Częstochowa

tel. +48343245708 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 42 w Częstochowie

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 16, 42-218 Częstochowa

tel. +48343254338 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 21 w Częstochowie

ul. Przemysłowa 6, 42-202 Częstochowa

tel. +48343246772 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie

ul. Powstańców 9.11, 42-202 Częstochowa

tel. +48343658591 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie

ul. Górska 8.10, 42-216 Częstochowa

tel. +48343634939 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie

al. Aleja Wojska Polskiego 73, 42-208 Częstochowa

tel. +48343634234 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 19 w Częstochowie

ul. Szkolna 1, 42-208 Częstochowa

tel. +48343631665 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie

ul. Olsztyńska 42, 42-202 Częstochowa

tel. +48343618979 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 2 w Częstochowie

al. Aleja Jana Pawła II 95, 42-217 Częstochowa

tel. +48343245334 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 27 w Częstochowie

ul. Krasińskiego 1, 42-217 Częstochowa

tel. +48343640925 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowie

ul. Ludowa 95A, 42-215 Częstochowa

tel. +48325713 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie

ul. Sportowa 85, 42-229 Częstochowa

tel. +48343637115 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie

ul. Sabinowska 81/83, 42-202 Częstochowa

tel. +4834365813 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika w Częstochowie

ul. Gwiezdna 2, 42-202 Częstochowa

tel. +48343613766 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 28 w Częstochowie

ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 70, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231382 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 39 w Częstochowie

ul. Połaniecka 50, 42-209 Częstochowa

tel. +48343627874 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 40 w Częstochowie

ul. św. Barbary 32, 42-226 Częstochowa

tel. +483651106 

e-mail

Przedszkole Specjalne nr 24 w Częstochowie

ul. Legionów 54, 42-202 Częstochowa

tel. +48343241838 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka w Częstochowie

ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa

tel. +48343616092 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie