Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Toruń

Weryfikacja: 26 kwietnia 2023

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Toruniu, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Toruniu jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Toruniu wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Toruniu?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Toruniu nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Toruniu?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Toruniu. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Toruniu?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Toruniu, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole Miejskie nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu przy ul. ul. Strumykowa 13, lub z 49 innymi instytucjami.

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

ul. Strumykowa 13, 87-100 Toruń

tel. +48566224291 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu

ul. Tomasza Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń

tel. +48566486452 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 3 w Toruniu

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43, 87-100 Toruń

tel. +4856659846 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu

ul. Jana Dekerta 27, 87-100 Toruń

tel. +48566233829 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 130, 87-100 Toruń

tel. +4856652901 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 8 im. Janiny Awgulowej w Toruniu

ul. Chabrowa 49, 87-100 Toruń

tel. +48566529436 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 9 im. Doroty Gellner w Toruniu

ul. Jurija Gagarina 130, 87-100 Toruń

tel. +48566542885 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 10 w Toruniu

ul. Ludwika Rydygiera 12, 87-100 Toruń

tel. +48566483965 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu

ul. Tymona Niesiołowskiego 4, 87-100 Toruń

tel. +4856658737 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Konstytucji 3 Maja 14, 87-100 Toruń

tel. +48566486702 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 15 im. Czesława Janczarskiego w Toruniu

ul. Bażyńskich 22, 87-100 Toruń

tel. +48566230173 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 87-100 Toruń

tel. +48566230256 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 17 Im Fryderyka Chopina w Toruniu

ul. Jurija Gagarina 210, 87-100 Toruń

tel. +48566619607 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 4 w Toruniu

ul. Bydgoska 34, 87-100 Toruń

tel. +48566225636 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 7 w Toruniu

ul. Łąkowa 44, 87-100 Toruń

tel. +48566510524 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu

ul. Inowrocławska 44, 87-100 Toruń

tel. +48566529707 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 18 w Toruniu

ul. Konrada Grasera 3, 87-100 Toruń

tel. +48566495544 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego w Toruniu

ul. Wielkie Garbary 9, 87-100 Toruń

tel. +48566223404 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu

ul. Targowa 17, 87-100 Toruń

tel. +48566598746 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kpt.jana Drzewieckiego w Toruniu

ul. Legionów 210, 87-100 Toruń

tel. +4856660038 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu

ul. Żwirki i Wigury 1, 87-100 Toruń

tel. +48566543356 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu

ul. Łąkowa 13, 87-100 Toruń

tel. +48566231214 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. gen. Józefa Bema 66, 87-100 Toruń

tel. +48566228780 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu

ul. Jurija Gagarina 36, 87-100 Toruń

tel. +4856651722 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św Jana Pawła Ii w Toruniu

ul. Zygmunta Krasińskiego 45/47, 87-100 Toruń

tel. +48566224806 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Gen. Józefa Bema w Toruniu

ul. Rudacka 26/32, 87-100 Toruń

tel. +48566547242 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu

ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

tel. +48566458944 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu

ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, 87-100 Toruń

tel. +48566484507 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 Toruńska Szkoła Terapeutyczna

ul. Antoniego Bolta 14, 87-100 Toruń

tel. +48566482543 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjana nr 25 w Toruniu

ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń

tel. +48566544778 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1.5, 87-100 Toruń

tel. +48566486445 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu

ul. Bażyńskich 30/36, 87-100 Toruń

tel. +4856655715 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu

ul. Ignacego Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń

tel. +4856648567 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej w Toruniu

ul. Rzepakowa 7.9, 87-100 Toruń

tel. +48566545691 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu

ul. gen. Józefa Hallera 79, 87-100 Toruń

tel. +48566520539 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Broniewskiego w Toruniu

ul. Ignacego Paderewskiego 5.11, 87-100 Toruń

tel. +48566520185 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu

ul. Władysława Dziewulskiego 2, 87-100 Toruń

tel. +48566481968 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Toruniu

ul. Juliana Fałata 88, 87-100 Toruń

tel. +48566485784 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu

ul. Przy Skarpie 13, 87-100 Toruń

tel. +4856648612 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Gen. Józefa Hallera w Toruniu

ul. Władysława Dziewulskiego 41B, 87-100 Toruń

tel. +48566485128 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Tony'ego Halika w Toruniu

ul. Włocławska 237/239, 87-100 Toruń

tel. +48566229262 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu

ul. Krynicka 8, 87-100 Toruń

tel. +4856637180 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

ul. Turystyczna 19, 87-100 Toruń

tel. +48566486929 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Toruniu

pl. Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. +4856657749 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa "Blok" w Toruniu

ul. Stefana Batorego 37/41, 87-100 Toruń

tel. +48566232028 

strona www e-mail

Prywatna Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Toruniu

ul. Żwirki i Wigury 49, 87-100 Toruń

tel. +48782018154 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,0 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie