Zaświadczenie A1 od ZUS i KRUS - co to jest i jak uzyskać dokument? - wniosek 2022

Weryfikacja: 7 kwietnia 2022

Zaświadczenie A1

Zaświadczenie A1 jest szczególnie ważne, gdy pracodawca decyduje się wysłać swoich pracowników w delegacje zagraniczne. Kto je wydaje i jak je uzyskać? Zapoznaj się z naszym poradnikiem, w którym znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Co to jest zaświadczenie A1 od ZUS lub KRUS?

Zaświadczenie A1 to dokument wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Potwierdza on, któremu ustawodawstwu, polskiemu czy zagranicznemu, dotyczącemu zabezpieczenia społecznego, podlega osoba, która go posiada. Jest to ponadto poświadczenie, że jego posiadacz podlega polskim przepisom w zakresie opłacania składek oraz zabezpieczenia społecznego. 

Kiedy zaświadczenie A1 jest przydatne?

Posiadanie zaświadczenia jest konieczne, gdy pracodawca decyduje się oddelegować swoich pracowników do pracy za granicą. Mowa tu o pracy zarobkowej w państwach z obszaru Unii Europejskiej, EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) lub w Szwajcarii.

Kto może otrzymać dokument A1?

Kto może otrzymać dokument A1?

Dokument A1 z ZUS mogą otrzymać osoby:

 • oddelegowane do pracy na terenie innego państwa UE, EOG lub w Szwajcarii,
 • przenoszące czasowo wykonywanie działalności na własny rachunek do innego państwa UE, EOG lub do Szwajcarii,
 • wykonujące pracę najemną lub prowadzące własną działalność na terenie innego państwa lub państw UE, EOG lub w Szwajcarii.

natomiast z KRUS:

 • osoby prowadzące działalność rolniczą w Polsce i w innym państwie członkowskim tj. dwa gospodarstwa rolne,
 • osoby prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą w Polsce oraz działalność pozarolniczą w innym państwie,
 • osoby prowadzące działalność rolniczą w Polsce i działalność pozarolniczą w innym państwie,
 • rolnik czasowo wyjeżdżający do innego państwa, celem wykonania tam specjalistycznej działalności związanej z profilem działalności prowadzonej w Polsce.

Kto może złożyć wniosek o formularz A1?

Z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia A1 może wystąpić:

 • pracodawca,
 • pracownik,
 • osoba wykonująca pracę na własny rachunek,
 • rolnik podejmujący pracę na terenie państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o zaświadczenie A1 kierowane do ZUS można składać wyłącznie elektronicznie, poprzez PUE ZUS.

Zaś osoby, chcące otrzymać zaświadczenie A1 z KRUS, muszą wypełnić wniosek i złożyć go: 

Kiedy złożyć wniosek o zaświadczenie A1?

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 należy wystąpić z odpowiednim wyprzedzeniem, przed wyjazdem za granicę w celach zarobkowych. Jego brak może mieć poważne konsekwencje, np. w przypadku kontroli za granicą.

wniosek o wydanie dokumentu A1 online

Jak wypełnić wniosek o wydanie dokumentu A1 online?

W przypadku ZUS rzez PUE ZUS:

 1. Należy zalogować się do PUE ZUS.
 2. Następnie trzeba wejść w kreator wniosku o wydanie zaświadczenia A1. System zada kilka pytań i na tej podstawie wybierze odpowiedni wniosek.
 3. System przeprowadzi wnioskującego krok po kroku przez cały wniosek.
 4. Aby przekazać wypełniony wniosek do ZUS, należy kliknąć [Wyślij].
 5. W kolejnym kroku należy zaznaczyć, w jaki sposób wnioskujący chce odebrać wydane zaświadczenie. Może to zrobić osobiście, przez osobę upoważnioną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie.
 6. Wniosek należy podpisać, korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowodu).

W przypadku KRUS przez ePUAP: 

 1. Należy zlokalizować KRUS na platformie e-PUAP w Elektronicznym Urzędzie Podawczym,
 2. Następnie wnioskujący musi wypełnić wniosek do KRUS na docelowej stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego na stronie e-PUAP, bądź dołączyć on-line dokument z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Łączna wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające wirusowe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.
 3. Ostatnim krokiem jest przesłanie dokumentów do KRUS.

Ile czeka się na wydanie zaświadczenia A1?

Ile czeka się na wydanie zaświadczenia A1?

Zaświadczenie A1 jest wydawane:

 • niezwłocznie – jeżeli wniosek jest wypełniony poprawnie, zawiera wszystkie informacje a ZUS nie ma żadnych wątpliwości;
 • w okresie miesiąca od złożenia wniosku – jeżeli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • w okresie dwóch miesięcy od złożenia wniosku – jeżeli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, a sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zaświadczenie A1 w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - zaświadczenie A1