Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Bielsko-Biała - wzór [PDF, DOC] 2024

Autor: Wiola Uljanowicz Weryfikacja: 17 lutego 2024 7 min. czytania

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Bielsku-Białej krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Bielsku-Białej, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • orzeczona niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Bielsku-Białej? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Bielsku-Białej spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Bielsku-Białej? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Bielsku-Białej. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bielsku-Białej. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Bielsku-Białej? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Bielsku-Białej? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Bielsku-Białej. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Bielsku-Białej prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Bielsku-Białej prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Bielsku-Białej

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Bielsku-Białej jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Bielsku-Białej

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Bielsku-Białej, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Bielsku-Białej, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Bielsku-Białej?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Bielsku-Białej, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole nr 2 w Bielsku-Białej pod adresem ul. Bolesława Krzywoustego 3 w Bielsku-Białej, lub z 42 innymi instytucjami.

Przedszkole nr 2 w Bielsku-Białej

adres: ul. Bolesława Krzywoustego 3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124416 

strona www e-mail

Przedszkole nr 4 w Bielsku-Białej

adres: ul. Kazimierza Wielkiego 12, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338145226 

e-mail

Przedszkole nr 6 w Bielsku-Białej

adres: ul. Góralska 4, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338141604 

strona www e-mail

Przedszkole nr 7 w Bielsku-Białej

adres: ul. Fryderyka Chopina 13, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338125468 

strona www e-mail

Przedszkole nr 8 w Bielsku-Białej

adres: ul. Doliny Miętusiej 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338157709 

strona www e-mail

Przedszkole nr 9 w Bielsku-Białej

adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338119184 

strona www e-mail

Przedszkole nr 10 w Bielsku-Białej

adres: ul. Akademii Umiejętności 34, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164956 

e-mail

Przedszkole nr 11 w Bielsku-Białej

adres: ul. 1 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338123772 

e-mail

Przedszkole nr 12 w Bielsku-Białej

adres: ul. Henryka Sienkiewicza 8, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338123354 

strona www e-mail

Przedszkole nr 14 w Bielsku-Białej

adres: ul. Radosna 2, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338145629 

e-mail

Przedszkole nr 15 w Bielsku-Białej

adres: ul. Władysława Broniewskiego 23, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338123614 

e-mail

Przedszkole nr 16 w Bielsku-Białej

adres: ul. Romana Dmowskiego 7, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338145155 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole nr 17 w Bielsku-Białej

adres: ul. Lipnicka 35, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +483328164955 

e-mail

Przedszkole nr 5 w Bielsku-Białej

adres: ul. Montażowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338122158 

e-mail

Przedszkole nr 30 w Bielsku-Białej

adres: ul. Karpacka 115, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +4833811463 

strona www e-mail

Przedszkole nr 29 w Bielsku-Białej

adres: ul. Artura Grottgera 8, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +4833811663 

strona www e-mail

Przedszkole nr 32 w Bielsku-Białej

adres: ul. Bystrzańska 37, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164911 

strona www e-mail

Przedszkole nr 33 w Bielsku-Białej

adres: ul. Żywiecka 316, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164188 

strona www e-mail

Przedszkole nr 35 w Bielsku-Białej

adres: ul. Spółdzielców 17, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124138 

e-mail

Przedszkole nr 40 w Bielsku-Białej

adres: ul. Komorowicka 338, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338158717 

strona www e-mail

Przedszkole nr 23 w Bielsku-Białej

adres: ul. Pod Grodziskiem 6, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338125509 

strona www e-mail

Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej

adres: ul. Pocztowa 24A, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +4833814002 

e-mail

Przedszkole nr 41 w Bielsku-Białej

adres: ul. Międzyrzecka 60, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338183291 

strona www e-mail

Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej

adres: ul. Cieszyńska 383, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338182173 

e-mail

Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej

adres: ul. Wyzwolenia 319, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338166459 

e-mail

Przedszkole nr 44 w Bielsku-Białej

adres: ul. Jana Sobieskiego 171, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124203 

e-mail

Przedszkole Integracyjne nr 1 w Bielsku-Białej

adres: ul. Korzenna 37, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338158639 

e-mail

Przedszkole Integracyjne nr 2 w Bielsku-Białej

adres: ul. Łagodna 16, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164964 

e-mail

Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej

adres: ul. Skośna 3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338126342 

strona www e-mail

Przedszkole nr 52 w Bielsku-Białej

adres: ul. Morskie Oko 15, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338161744 

e-mail

Przedszkole nr 56 w Bielsku-Białej

adres: ul. Kozia 11, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48334768133 

e-mail

Przedszkole nr 50 w Bielsku-Białej

adres: ul. Łagodna 27a, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164919 

e-mail

Przedszkole nr 24 w Bielsku-Białej

adres: ul. Stefanii Sempołowskiej 52, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164963 

e-mail

Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej

adres: ul. Widok 28, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338125883 

e-mail

Przedszkole nr 26 w Bielsku-Białej

adres: ul. Straconki 6, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164957 

e-mail

Przedszkole nr 27 w Bielsku-Białej

adres: ul. Legionów 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48334761335 

e-mail

Przedszkole nr 36 w Bielsku-Białej

adres: ul. Górska 140, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164944 

strona www e-mail

Przedszkole nr 37 w Bielsku-Białej

adres: ul. Jutrzenki 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164937 

strona www e-mail

Przedszkole nr 38 w Bielsku-Białej

adres: ul. Grażyny 19, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338116901 

e-mail

Przedszkole nr 39 w Bielsku-Białej

adres: ul. Mazańcowicka 37, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338150511 

strona www e-mail

Przedszkole nr 51 w Bielsku-Białej

adres: ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338123239 

e-mail

Przedszkole nr 54 w Bielsku-Białej

adres: ul. Wodna 3-5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338150607 

e-mail

Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej

adres: ul. Sternicza 4, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +483381616854 

e-mail

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji