Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Gdańsk - wzór [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 7 lutego 2023

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Gdańsku krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Gdańsku, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Gdańsku? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Gdańsku spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Gdańsku? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Gdańsku. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gdańsku. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Gdańsku? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Gdańsku? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Gdańsku. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Gdańsku prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Gdańsku prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Gdańsku

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Gdańsku jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Gdańsku

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Gdańsku, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Gdańsku, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole nr 1 "Tęczowa Jedyneczka" w Gdańsku przy ul. ul. Władysława IV 14, lub z 99 innymi instytucjami.

Przedszkole nr 1 "Tęczowa Jedyneczka" w Gdańsku

ul. Władysława IV 14, 80-547 Gdańsk

tel. +48583464959 

strona www e-mail

Przedszkole nr 4 w Gdańsku

ul. Do Studzienki 36, 80-227 Gdańsk

tel. +48583412914 

strona www e-mail

Przedszkole nr 7 w Gdańsku

ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 7, 80-240 Gdańsk

tel. +48583413894 

strona www e-mail

Przedszkole nr 12 w Gdańsku

ul. Józefa Czyżewskiego 12B, 80-336 Gdańsk

tel. +48585597995 

strona www e-mail

Przedszkole nr 24 w Gdańsku

ul. Trakt św. Wojciecha 320, 80-001 Gdańsk

tel. +48583090595 

strona www e-mail

Przedszkole nr 48 w Gdańsku

ul. Tysiąclecia 13, 80-351 Gdańsk

tel. +48585532311 

strona www e-mail

Przedszkole nr 49 w Gdańsku

ul. Śląska 35A, 80-379 Gdańsk

tel. +48585533022 

strona www e-mail

Przedszkole nr 60 im. Jana Brzechwy w Gdańsku

ul. Orłowska 19, 80-347 Gdańsk

tel. +48585562049 

strona www e-mail

Przedszkole nr 62 w Gdańsku

al. Rzeczypospolitej 5, 80-369 Gdańsk

tel. +48585564299 

strona www e-mail

Przedszkole nr 43 w Gdańsku

ul. mjr. Mieczysława Słabego 2, 80-298 Gdańsk

tel. +48583496516 

strona www e-mail

Przedszkole nr 66 "Źródełko" w Gdańsku

ul. Startowa 27, 80-461 Gdańsk

tel. +48585566903 

strona www e-mail

Przedszkole nr 63 w Gdańsku

ul. Pilotów 15, 80-460 Gdańsk

tel. +48585566671 

strona www e-mail

Przedszkole nr 67 "Wesołe Skrzaty" w Gdańsku

ul. Dworska 31, 80-506 Gdańsk

tel. +48583435642 

strona www e-mail

Przedszkole nr 75 w Gdańsku

ul. Wileńska 62, 80-215 Gdańsk

tel. +48583476893 

strona www e-mail

Przedszkole nr 81 w Gdańsku

ul. płk. Wilka-Krzyżanowskiego 2, 80-271 Gdańsk

tel. +48583461138 

strona www e-mail

Przedszkole nr 86 w Gdańsku

ul. Dywizjonu 303 27, 80-462 Gdańsk

tel. +48585573235 

strona www e-mail

Przedszkole nr 88 w Gdańsku

ul. Janusza Meissnera 4, 80-462 Gdańsk

tel. +48583467128 

strona www e-mail

Przedszkole nr 8 w Gdańsku

ul. Fundamentowa 9, 80-298 Gdańsk

tel. +48583495126 

strona www e-mail

Przedszkole nr 11 w Gdańsku

ul. Raduńska 54, 80-021 Gdańsk

tel. +4858309496 

strona www e-mail

Przedszkole nr 41 w Gdańsku

ul. Głęboka 19, 80-759 Gdańsk

tel. +48583017824 

strona www e-mail

Przedszkole nr 9 w Gdańsku

ul. Nowiny 2, 80-020 Gdańsk

tel. +48583094822 

strona www e-mail

Przedszkole nr 17 w Gdańsku

ul. Michała Glinki 7, 80-272 Gdańsk

tel. +48583412956 

strona www e-mail

Przedszkole nr 20 w Gdańsku

ul. Teofila Lenartowicza 21, 80-704 Gdańsk

tel. +48583043934 

strona www e-mail

Przedszkole nr 21 w Gdańsku

ul. Wolfganga Mozarta 33, 80-166 Gdańsk

tel. +48583022871 

strona www e-mail

Przedszkole nr 31 w Gdańsku

ul. Krowoderska 8, 80-753 Gdańsk

tel. +48583015369 

strona www e-mail

Przedszkole nr 33 w Gdańsku

ul. Sebastiana Klonowicza 1A, 80-405 Gdańsk

tel. +48583413492 

strona www e-mail

Przedszkole nr 32 w Gdańsku

ul. Świętojańska 26, 80-840 Gdańsk

tel. +48583012179 

strona www e-mail

Przedszkole nr 39 w Gdańsku

ul. Opacka 12a, 80-338 Gdańsk

tel. +48585521749 

strona www e-mail

Przedszkole nr 5 w Gdańsku

ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10a, 80-462 Gdańsk

tel. +48583465664 

strona www e-mail

Przedszkole nr 42 w Gdańsku

ul. Piotra Michałowskiego 28, 80-300 Gdańsk

tel. +48585566071 

strona www e-mail

Przedszkole nr 34 im. Marii Konopnickiej w Gdańsku

ul. Jagiellońska 12, 80-371 Gdańsk

tel. +48585530421 

strona www e-mail

Przedszkole nr 84 "Bursztynowy Domek" w Gdańsku

ul. Burgaska 5, 80-287 Gdańsk

tel. +48583485663 

strona www e-mail

Przedszkole nr 74 w Gdańsku

ul. Magellana 3, 80-288 Gdańsk

tel. +48583479406 

strona www e-mail

Przedszkole nr 64 "Kubuś Puchatek" w Gdańsku

ul. Gospody 20, 80-340 Gdańsk

tel. +48585579625 

strona www e-mail

Przedszkole nr 71 "Diamencik" w Gdańsku

ul. Diamentowa 13a, 80-028 Gdańsk

tel. +48583094414 

strona www e-mail

Przedszkole nr 59 w Gdańsku

ul. Obrońców Wybrzeża 4F, 80-398 Gdańsk

tel. +48585532018 

strona www e-mail

Przedszkole nr 52 w Gdańsku

ul. Jaśkowa Dolina 12, 80-252 Gdańsk

tel. +48583411181 

strona www e-mail

Przedszkole nr 51 w Gdańsku

ul. Piastowska 102, 80-341 Gdańsk

tel. +48585532411 

strona www e-mail

Przedszkole nr 54 "Fantazja" w Gdańsku

ul. Piastowska 92B, 80-358 Gdańsk

tel. +48585572412 

strona www e-mail

Przedszkole nr 35 w Gdańsku

ul. Wałowa 36, 80-858 Gdańsk

tel. +48583012344 

strona www e-mail

Przedszkole nr 85 w Gdańsku

ul. Tytusa Chałubińskiego 15, 80-809 Gdańsk

tel. +48583028918 

strona www e-mail

Przedszkole nr 87 w Gdańsku

ul. Komandorska 77, 80-299 Gdańsk

tel. +48585545588 

strona www e-mail

Przedszkole nr 28 w Gdańsku

ul. Gołębia 5, 80-455 Gdańsk

tel. +48583412465 

strona www e-mail

Przedszkole nr 46 w Gdańsku

ul. Szuwary 2, 80-764 Gdańsk

tel. +48583012528 

strona www e-mail

Przedszkole nr 57 w Gdańsku

ul. Kołobrzeska 71, 80-397 Gdańsk

tel. +48585531922 

strona www e-mail

Przedszkole nr 77 Dla Dzieci Z Porażeniem Mózgowym w Gdańsku

ul. Antoniego Abrahama 12.14, 80-307 Gdańsk

tel. +48585590607 

strona www e-mail

Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Gdańsku

ul. Opacka 5, 80-330 Gdańsk

tel. +48605880075 

strona www e-mail

Przedszkole nr 2 w Gdańsku

ul. Jacka Malczewskiego 31, 80-107 Gdańsk

tel. +48583021472 

strona www e-mail

Przedszkole nr 22 w Gdańsku

ul. Kartuska 104A, 80-111 Gdańsk

tel. +48583020008 

strona www e-mail

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdańsku Przedszkole Specjalne nr 78

ul. ks. Mariana Góreckiego 16, 80-544 Gdańsk

tel. +48583430321 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne im. Św.jana De La Salle w Gdańsku

ul. Obywatelska 3, 80-259 Gdańsk

tel. +48583419816 

strona www e-mail

Przedszkole nr 15 w Gdańsku

ul. Ludwika Waryńskiego 36B, 80-433 Gdańsk

tel. +48583410409 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Gdańsku

ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3a i 3b, 80-041 Gdańsk

tel. +48512615955 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Kidslab w Gdańsku

ul. Azaliowa 14, 80-177 Gdańsk

tel. +48505102909 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Tik-Tak w Gdańsku

ul. Gostyńska 8, 80-178 Gdańsk

tel. +48516080862 

e-mail

Publiczne Przedszkole Perłowa Busola w Gdańsku

ul. Ubocze 3, 80-052 Gdańsk

tel. +48533335951 

e-mail

Publiczne Przedszkole Srebrna Kotwica w Gdańsku

ul. Cedrowa 27, 80-126 Gdańsk

tel. +48533335951 

e-mail

Publiczne Przedszkole Bursztynowy Kompas w Gdańsku

ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk

tel. +48501669929 

e-mail

Publiczne Przedszkole Krzyś w Gdańsku

ul. Konrada Guderskiego 1, 80-180 Gdańsk

tel. +48533335951 

e-mail

Publiczne Przedszkole Leonardo w Gdańsku

ul. Miałki Szlak 74 a, 80-717 Gdańsk

tel. +48513067309 

e-mail

Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina Ujeścisko w Gdańsku

ul. Lubelska 3a, 80-180 Gdańsk

tel. +48506211876 

e-mail

Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina Osowa w Gdańsku

ul. prof. Michała Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk

tel. +48511024444 

e-mail

Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko w Gdańsku

ul. Orfeusza 33, 80-299 Gdańsk

tel. +48660802996 

e-mail

Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne Start w Gdańsku

ul. Fundamentowa 8 i 10, 80-298 Gdańsk

tel. +48583495052 

strona www e-mail

Morskie Przedszkole w Gdańsku

ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk

tel. +48583256868 

e-mail

Przedszkole nr 82 w Gdańsku

ul. Damroki 137, 80-177 Gdańsk

tel. +48583000181 

strona www e-mail

Bajkowy Domek Przedszkole Publiczne w Gdańsku

ul. Wieżycka 10, 80-180 Gdańsk

tel. +48660362263 

e-mail

Przedszkole nr 83 "Kolorowe Kredki" w Gdańsku

ul. Stanisława Dąbka 35, 80-180 Gdańsk

tel. +48789118418 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Olimpijczyk w Gdańsku

ul. Kazimierza Porębskiego 4, 80-180 Gdańsk

tel. +48535405805 

e-mail

Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku

ul. Mariana Kołodzieja 11, 80-180 Gdańsk

tel. +48577331558 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku

ul. Jana Kilińskiego 5a, 80-452 Gdańsk

tel. +48735207817 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku

ul. Łąkowa 60b, 80-769 Gdańsk

tel. +48696305194 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku

ul. Trakt św. Wojciecha 143, 80-043 Gdańsk

tel. +48735207818 

strona www e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku

ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk

tel. +48735207821 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Gdańska Akademia Przedszkolaka

ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1a/12 i 1b/7, 80-041 Gdańsk

tel. +48506522599 

e-mail

Publiczne Przedszkole Little Umbrella w Gdańsku

ul. Toruńska 18b/c, 80-747 Gdańsk

tel. +48508134665 

e-mail

Publiczne Przedszkole Dziesiątka w Gdańsku

ul. Konstantego Ciołkowskiego 10, 80-463 Gdańsk

tel. +48583466298 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku

ul. Ignacego Matuszewskiego 2, 80-288 Gdańsk

tel. +48668532758 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku

ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 25, 80-041 Gdańsk

tel. +48728485686 

e-mail

Przedszkole nr 80 w Gdańsku

ul. Kolorowa 14, 80-180 Gdańsk

tel. +48505038987 

strona www e-mail

Przedszkole nr 68 w Gdańsku

ul. Lawendowe Wzgórze 1, 80-175 Gdańsk

tel. +48587432121 

strona www e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7 w Gdańsku

ul. Stężycka 64, 80-174 Gdańsk

tel. +48535207818 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8 w Gdańsku

ul. Jana Augustyńskiego 1, 80-174 Gdańsk

tel. +48539928659 

e-mail

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 Przedszkole nr 6 w Gdańsku

ul. Aleksandra Dulin'a 8, 80-180 Gdańsk

tel. +4858733430 

strona www e-mail

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 Przedszkole nr 3 w Gdańsku

ul. Marcina Dragana 22, 80-809 Gdańsk

tel. +48583036579 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Cogito w Gdańsku

ul. Nieborowska 6, 80-034 Gdańsk

tel. +4851265630 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 9 w Gdańsku

ul. Nowatorów 5, 80-289 Gdańsk

tel. +48510055231 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 10 w Gdańsku

ul. Tytusa Chałubińskiego 18, 80-807 Gdańsk

tel. +48583506141 

e-mail

Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina Jasień w Gdańsku

ul. Leszczynowa 74, 80-175 Gdańsk

tel. +48506211876 

e-mail

Przedszkole Artystyczno-Językowe w Gdańsku

ul. Pólnicy 26, 80-177 Gdańsk

tel. +48509383988 

e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 40,2 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument