Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Bytom - wzór [PDF, DOC] 2023

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Bytomiu krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Bytomiu, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Bytomiu? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Bytomiu spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Bytomiu? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Bytomiu. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bytomiu. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Bytomiu? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Bytomiu? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Bytomiu. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Bytomiu prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Bytomiu prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Bytomiu

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Bytomiu jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Bytomiu

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Bytomiu, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Bytomiu, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Bytomiu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Bytomiu, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole Miejskie nr 5 w Bytomiu przy ul. ul. Aleja Legionów 6, lub z 40 innymi instytucjami.

Przedszkole Miejskie nr 5 w Bytomiu

adres: ul. Aleja Legionów 6, 41-902 Bytom

tel. +48327877119 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 14 w Bytomiu

adres: ul. Wilhelma Prokopa 3, 41-902 Bytom

tel. +48513082626 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71, 41-902 Bytom

tel. +48322827259 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 18 w Bytomiu

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 41-902 Bytom

tel. +48322817692 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 20 w Bytomiu

adres: ul. Brzezińska 26, 41-902 Bytom

tel. +48327872385 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 23 im. Pod Bławatkiem w Bytomiu

adres: ul. Bławatkowa 3, 41-908 Bytom

tel. +48322800224 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 30 w Bytomiu

adres: ul. Stefana Czarnieckiego 6, 41-902 Bytom

tel. +48328101367 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 32 w Bytomiu

adres: ul. Arki Bożka 19, 41-902 Bytom

tel. +4832787405 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 36 w Bytomiu

adres: ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 11, 41-906 Bytom

tel. +48322801124 

e-mail

Akademia Krasnoludków Przedszkole Miejskie nr 40 w Bytomiu

adres: ul. Orzegowska 18a, 41-907 Bytom

tel. +48322807789 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 43 w Bytomiu

adres: ul. Matki Ewy 9, 41-923 Bytom

tel. +4832787103 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 45 w Bytomiu

adres: ul. Świętych Cyryla i Metodego 52, 41-909 Bytom

tel. +48327871623 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 51 w Bytomiu

adres: ul. 11-go Listopada 1c, 41-933 Bytom

tel. +48322865327 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 56 w Bytomiu

adres: ul. 9-go Maja 9, 41-935 Bytom

tel. +48322895318 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu

adres: ul. Sądowa 5, 41-902 Bytom

tel. +48327871014 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 4 im. M.konopnickiej w Bytomiu

adres: ul. Bolesława Prusa 35, 41-902 Bytom

tel. +48322816159 

e-mail

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Bytomiu

adres: ul. Wrocławska 44, 41-902 Bytom

tel. +48327875151 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 9 im. Juliana Tuwima w Bytomiu

adres: ul. Obywatelska 6, 41-907 Bytom

tel. +48322816179 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 10 w Bytomiu

adres: ul. Strzelców Bytomskich 152, 41-914 Bytom

tel. +48327878007 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 12 w Bytomiu

adres: ul. Oświęcimska 17, 41-902 Bytom

tel. +48322803544 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 15 w Bytomiu im. Misia Uszatka

adres: ul. Szymały 122, 41-933 Bytom

tel. +4832787016 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 21 w Bytomiu

adres: ul. Olimpijska 1a, 41-902 Bytom

tel. +4832280104 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 24 w Bytomiu

adres: ul. Generała Niedźwiadka-Okulickiego 12b, 41-902 Bytom

tel. +48327875158 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 25 "Słoneczny Zakątek" w Bytomiu

adres: ul. Stanisława Olejniczaka 9, 41-902 Bytom

tel. +48327875077 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 29 w Bytomiu

adres: ul. Stefana Czarnieckiego 2, 41-902 Bytom

tel. +48882619891 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 31 w Bytomiu

adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 15, 41-902 Bytom

tel. +48327875106 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 35 w Bytomiu

adres: ul. Wyzwolenia 125a, 41-907 Bytom

tel. +48322861298 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 39 Zielony Zakątek w Bytomiu

adres: ul. Zabrzańska 66, 41-907 Bytom

tel. +48323873012 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 42 w Bytomiu

adres: ul. Józefa Nickla 12, 41-908 Bytom

tel. +48322803019 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 44 w Bytomiu

adres: ul. Reptowska 26, 41-923 Bytom

tel. +4832787244 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 48 w Bytomiu

adres: ul. Świętochłowicka 1, 41-909 Bytom

tel. +48327871036 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 49 Witaminka w Bytomiu

adres: ul. Maurycego Mochnackiego 53, 41-907 Bytom

tel. +48322861855 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Kubusia Puchatka w Bytomiu

adres: ul. Podhalańska 13, 41-907 Bytom

tel. +48322861505 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 33 w Bytomiu

adres: ul. Konstytucji 1, 41-905 Bytom

tel. +48327205862 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 52 w Bytomiu

adres: ul. Tysiąclecia 5, 41-933 Bytom

tel. +48322803967 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 53 w Bytomiu

adres: pl. Stanisława Witkiewicza 2, 41-936 Bytom

tel. +48322867238 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 54 w Bytomiu

adres: ul. Bronisława Czecha 34, 41-936 Bytom

tel. +48322867212 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 58 w Bytomiu

adres: ul. Nowa 66, 41-908 Bytom

tel. +48322863127 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 59 w Bytomiu

adres: ul. Łużycka 12b, 41-902 Bytom

tel. +48327876064 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 62 w Bytomiu

adres: ul. Alojzego Felińskiego 39a, 41-908 Bytom

tel. +48322864266 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka Z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

adres: ul. Strzelców Bytomskich 248a, 41-933 Bytom

tel. +48322866893 

e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,6 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument