Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Lublin - wzór [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 7 lutego 2023

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Lublinie krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Lublinie, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Lublinie? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Lublinie spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Lublinie? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Lublinie. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lublinie. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Lublinie? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Lublinie? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Lublinie. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Lublinie prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Lublinie prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Lublinie

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Lublinie jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Lublinie

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Lublinie, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Lublinie, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Lublinie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Lublinie, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole nr 25 w Lublinie przy ul. Aleja Warszawska 37a, lub z 69 innymi instytucjami.

Przedszkole nr 25 w Lublinie

Adres: ul. Aleja Warszawska 37a, 20-803 Lublin

Telefon: +48815338812 

Internet:  e-mail

Przedszkole Z Oddziałem Integracyjnym nr 70 w Lublinie

Adres: ul. Smyczkowa 2, 20-844 Lublin

Telefon: +48817418813 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 6 w Lublinie

Adres: ul. Sieroca 13, 20-089 Lublin

Telefon: +48817476222 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 48 w Lublinie

Adres: ul. Leonarda 15, 20-625 Lublin

Telefon: +48815253043 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 5 w Lublinie

Adres: ul. aleje Racławickie 42B, 20-043 Lublin

Telefon: +48815338514 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 66 w Lublinie

Adres: ul. Jana Samsonowicza 33a, 20-485 Lublin

Telefon: +48817446313 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 65 w Lublinie

Adres: ul. Mariana Langiewicza 3A, 20-032 Lublin

Telefon: +4881533081 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 69 w Lublinie

Adres: ul. Dziewanny 19, 20-539 Lublin

Telefon: +48815264654 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 26 w Lublinie

Adres: ul. Dożynkowa 38, 20-223 Lublin

Telefon: +48815323315 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 52 w Lublinie

Adres: ul. Józefa Kustronia 10, 20-241 Lublin

Telefon: +48817472967 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 64 w Lublinie

Adres: ul. Droga Męczenników Majdanka 55, 20-325 Lublin

Telefon: +48817445921 

Internet:  strona www e-mail

Katolickie Przedszkole im. Św. Franciszka Z Asyżu w Lublinie

Adres: ul. Żołnierzy Niepodległej 9, 20-078 Lublin

Telefon: +48815342158 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 15 w Lublinie

Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 7, 20-808 Lublin

Telefon: +4881466478 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 57 w Lublinie

Adres: ul. Ignacego Rzeckiego 12, 20-637 Lublin

Telefon: +48815256312 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 9 w Lublinie

Adres: ul. Pogodna 5, 20-109 Lublin

Telefon: +48817441667 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 4 w Lublinie

Adres: ul. Niecała 1, 20-080 Lublin

Telefon: +48815321316 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie

Adres: pl. Plac Bychawski 4, 20-406 Lublin

Telefon: +48815322915 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 85 w Lublinie

Adres: ul. Onyksowa 8, 20-582 Lublin

Telefon: +4881466497 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 74 w Lublinie

Adres: ul. Snopkowska 3.5, 20-067 Lublin

Telefon: +48815332056 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 81 w Lublinie

Adres: ul. Wyżynna 10, 20-560 Lublin

Telefon: +48815260677 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 77 w Lublinie

Adres: ul. Radości 8, 20-530 Lublin

Telefon: +4881466496 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 22 w Lublinie

Adres: ul. Wyścigowa 29, 20-425 Lublin

Telefon: +48815320948 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 46 w Lublinie

Adres: ul. Pana Wołodyjowskiego 1, 20-627 Lublin

Telefon: +48815280013 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 54 w Lublinie

Adres: ul. Lwowska 34, 20-128 Lublin

Telefon: +48817474019 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 49 w Lublinie

Adres: ul. Pana Balcera 11, 20-631 Lublin

Telefon: +48815254889 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 37 w Lublinie

Adres: ul. Zakopiańska 3, 20-857 Lublin

Telefon: +48817416422 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie

Adres: ul. Balladyny 14, 20-601 Lublin

Telefon: +48815251459 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 7 w Lublinie

Adres: ul. Elektryczna 12, 20-349 Lublin

Telefon: +48817441966 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 43 w Lublinie

Adres: ul. Skautów 11A, 20-055 Lublin

Telefon: +48817412738 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 44 w Lublinie

Adres: ul. Maszynowa 6, 20-218 Lublin

Telefon: +48817462436 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 73 w Lublinie

Adres: ul. Uśmiechu 5, 20-534 Lublin

Telefon: +48815339202 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 56 w Lublinie

Adres: ul. Kurantowa 3, 20-838 Lublin

Telefon: +48817413196 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 59 w Lublinie

Adres: ul. Niepodległości 12A, 20-246 Lublin

Telefon: +48817475469 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 72 w Lublinie

Adres: ul. Różana 9, 20-538 Lublin

Telefon: +48815261307 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 32 w Lublinie

Adres: ul. Wierzbowa 13, 20-353 Lublin

Telefon: +48817444263 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 42 w Lublinie

Adres: ul. Przyjaźni 3, 20-314 Lublin

Telefon: +48817461613 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 47 w Lublinie

Adres: ul. Mieszka I 3, 20-610 Lublin

Telefon: +48815250794 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 58 w Lublinie

Adres: ul. Radzyńska 16, 20-850 Lublin

Telefon: +48817413007 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 78 w Lublinie

Adres: ul. Jana Samsonowicza 9, 20-485 Lublin

Telefon: +48815244041 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 63 w Lublinie

Adres: ul. Szmaragdowa 22, 20-570 Lublin

Telefon: +48815268559 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 79 w Lublinie

Adres: ul. Gościnna 19, 20-532 Lublin

Telefon: +48814664965 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 35 w Lublinie

Adres: ul. Błękitna 5, 20-468 Lublin

Telefon: +48817442874 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 75 w Lublinie

Adres: ul. Żelazowej Woli 24, 20-854 Lublin

Telefon: +4881741599 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 19 w Lublinie

Adres: ul. Weteranów 5, 20-038 Lublin

Telefon: +4881446501 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 34 w Lublinie

Adres: ul. Motorowa 10, 20-214 Lublin

Telefon: +48817462314 

Internet:  e-mail

Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie

Adres: ul. Gospodarcza 18, 20-213 Lublin

Telefon: +48817460812 

Internet:  e-mail

Zespół Przedszkolny nr 1, Przedszkole nr 53 w Lublinie

Adres: ul. Zachodnia 7, 20-620 Lublin

Telefon: +48815256807 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 84 w Lublinie

Adres: ul. Zygmunta Augusta 17, 20-283 Lublin

Telefon: +48815618317 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 50 w Lublinie

Adres: ul. Podzamcze 7a, 20-126 Lublin

Telefon: +48817472697 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie

Adres: ul. Grażyny 10, 20-605 Lublin

Telefon: +48815251955 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 14 w Lublinie

Adres: ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin

Telefon: +48817461525 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 45 w Lublinie

Adres: ul. Kaczeńcowa 14, 20-543 Lublin

Telefon: +4881526104 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 2 w Lublinie

Adres: ul. Lawinowa 7, 20-863 Lublin

Telefon: +48817412285 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 83 w Lublinie

Adres: ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin

Telefon: +48817518192 

Internet:  e-mail

Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie

Adres: ul. Konrada Wallenroda 4, 20-607 Lublin

Telefon: +48815251444 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 31 w Lublinie

Adres: ul. Tymiankowa 60, 20-542 Lublin

Telefon: +48814664742 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 3 w Lublinie

Adres: ul. Jana Kochanowskiego 5, 20-434 Lublin

Telefon: +48817441618 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 76 w Lublinie

Adres: ul. Ignacego Jana Paderewskiego 12, 20-860 Lublin

Telefon: +48817415434 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 28 w Lublinie

Adres: ul. Krucza 6, 20-022 Lublin

Telefon: +48815321692 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 18 w Lublinie

Adres: ul. Lipowa 12A, 20-024 Lublin

Telefon: +4881532753 

Internet:  strona www e-mail

Zespół Przedszkolny nr 1, Przedszkole nr 67 w Lublinie

Adres: ul. Nadbystrzycka 42, 20-501 Lublin

Telefon: +48815324272 

Internet:  e-mail

Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie

Adres: ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin

Telefon: +48817410933 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 10 w Lublinie

Adres: ul. Zuchów 4, 20-047 Lublin

Telefon: +48815338029 

Internet:  e-mail

Przedszkole nr 13 w Lublinie

Adres: ul. Stefana Okrzei 9, 20-128 Lublin

Telefon: +48817472958 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 16 w Lublinie

Adres: ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin

Telefon: +48817500978 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Parafialne im. Bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie

Adres: ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin

Telefon: +4881746690 

Internet:  strona www e-mail

Zespół Szkół nr 12, Przedszkole nr 86 w Lublinie

Adres: ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin

Telefon: +4881466461 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole nr 87 w Lublinie

Adres: ul. Jacka Woronieckiego 11, 20-492 Lublin

Telefon: +48814664974 

Internet:  e-mail

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich, Przedszkole nr 89 w Lublinie

Adres: ul. Dożynkowa 38, 20-223 Lublin

Telefon: +48817477003 

Internet:  strona www e-mail

Zespół Szkół nr 13, Przedszkole nr 88 w Lublinie

Adres: ul. Berylowa 7, 20-582 Lublin

Telefon: +48814664801 

Internet:  strona www e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,1 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument