Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Olsztyn - wzór [PDF, DOC] 2023

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Olsztynie krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Olsztynie, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Olsztynie? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Olsztynie spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Olsztynie? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Olsztynie. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Olsztynie. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Olsztynie? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Olsztynie? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Olsztynie. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Olsztynie prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Olsztynie prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Olsztynie

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Olsztynie jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Olsztynie

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Olsztynie, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Olsztynie, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Olsztynie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Olsztynie, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie przy ul. ul. Pana Tadeusza 12A, lub z 37 innymi instytucjami.

Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie

ul. Pana Tadeusza 12A, 10-461 Olsztyn

tel. +48895337474 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła Ii w Olsztynie

ul. Jagiellońska 8, 10-271 Olsztyn

tel. +48895260443 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 17 w Olsztynie

ul. Wincentego Pstrowskiego 17A, 10-601 Olsztyn

tel. +48895335836 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 29 im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie

ul. Zbigniewa Herberta 2a, 10-686 Olsztyn

tel. +48895419028 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie

ul. Dworcowa 24b, 10-437 Olsztyn

tel. +48895331776 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie

ul. Dworcowa 24, 10-437 Olsztyn

tel. +48895332568 

strona www e-mail

Archidiecezjalne Przedszkole w Olsztynie

ul. Sosnowa 5-7, 10-178 Olsztyn

tel. +48895275193 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie

ul. Stanisława Murzynowskiego 24, 10-684 Olsztyn

tel. +48895428177 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 7 Specjalne Dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

ul. Marii Grzegorzewskiej 6, 10-060 Olsztyn

tel. +48895276834 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole nr 7 Twp "poziomka" w Olsztynie

ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 21, 10-089 Olsztyn

tel. +48895279327 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie

ul. Tczewska 11, 10-253 Olsztyn

tel. +48895260622 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 6 im. Jeana De La Fontaine'a w Olsztynie

ul. Seweryna Pieniężnego 3a, 10-003 Olsztyn

tel. +48895273077 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

ul. Kłosowa 23A, 10-818 Olsztyn

tel. +48895271345 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie

ul. Jana Boenigka 5, 10-686 Olsztyn

tel. +4889541989 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie

ul. Aleksandra Puszkina 16, 10-295 Olsztyn

tel. +48895265971 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

ul. Rybaki 26, 10-150 Olsztyn

tel. +48895276572 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 52a, 10-450 Olsztyn

tel. +48895331996 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 23 w Olsztynie

ul. Melchiora Wańkowicza 1a, 10-684 Olsztyn

tel. +48895428969 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie

ul. Żołnierska 37, 10-560 Olsztyn

tel. +48895336885 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie

ul. Opolska 28, 10-626 Olsztyn

tel. +48895331138 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 38 w Olsztynie

ul. Żołnierska 24, 10-561 Olsztyn

tel. +48895336503 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 39 w Olsztynie

ul. Dworcowa 24a, 10-437 Olsztyn

tel. +48895332206 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie

ul. Okopowa 16, 10-075 Olsztyn

tel. +48895272751 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie

ul. Jana Licznerskiego 2, 10-721 Olsztyn

tel. +48895233253 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie

ul. gen. Stanisława Maczka 11, 10-693 Olsztyn

tel. +48534207774 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 9 w Olsztynie

ul. Henryka Panasa 12, 10-689 Olsztyn

tel. +48895419214 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie

ul. Stanisława Wyspiańskiego 3, 10-287 Olsztyn

tel. +48895266888 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 21 w Olsztynie

ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn

tel. +48895238589 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 31 w Olsztynie

ul. Melchiora Wańkowicza 4, 10-684 Olsztyn

tel. +4889542812 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie

ul. Jacka Kuronia 2, 10-166 Olsztyn

tel. +48500294053 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 8 w Olsztynie

ul. Melchiora Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn

tel. +48895429015 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne Norlandia w Olsztynie

ul. Jacka Kuronia 7, 10-165 Olsztyn

tel. +48895271097 

e-mail

Publiczne Przedszkole nr 26 "fantazja" w Olsztynie

ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-424 Olsztyn

tel. +4889523691 

e-mail

Gminne Przedszkole w Olsztynie

ul. Napoleona 22, 42-256 Olsztyn

tel. +48343285097 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,0 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument