Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Rzeszów - wzór [PDF, DOC] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 17 lutego 2024 7 min. czytania

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Rzeszowie krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Rzeszowie, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • orzeczona niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Rzeszowie? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Rzeszowie spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Rzeszowie? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Rzeszowie. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rzeszowie. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Rzeszowie? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Rzeszowie? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Rzeszowie. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Rzeszowie prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Rzeszowie prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Rzeszowie

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Rzeszowie jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Rzeszowie

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Rzeszowie, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Rzeszowie, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Rzeszowie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Rzeszowie, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole Publiczne nr 3 pod adresem ul. Krośnieńska 15a w Rzeszowie, lub z 50 innymi instytucjami.

Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie

adres: ul. Krośnieńska 15a, 35-505 Rzeszów

tel. +48177483192 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 9 w Rzeszowie

adres: ul. Podwisłocze 20, 35-309 Rzeszów

tel. +48177483245 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 16 w Rzeszowie

adres: ul. Jana Kochanowskiego 24, 35-201 Rzeszów

tel. +48 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 19 w Rzeszowie

adres: al. prof. Adama Krzyżanowskiego 20, 35-329 Rzeszów

tel. +4817748334 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 12 w Rzeszowie

adres: ul. Antoniego Kopaczewskiego 1, 35-225 Rzeszów

tel. +48177483275 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 40 w Rzeszowie

adres: ul. Macieja Rataja 14, 35-116 Rzeszów

tel. +48177483442 

e-mail

Publiczne Przedszkole nr 38 w Rzeszowie

adres: al. Tadeusza Rejtana 28, 35-310 Rzeszów

tel. +4817748344 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 13 w Rzeszowie

adres: ul. Piastów 2, 35-077 Rzeszów

tel. +48177483282 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 28 w Rzeszowie

adres: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5, 35-509 Rzeszów

tel. +4817748337 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 14 w Rzeszowie

adres: ul. prof. Ludwika Chmaja 9a, 35-021 Rzeszów

tel. +48177483292 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 32 w Rzeszowie

adres: ul. Podwisłocze 26A, 35-310 Rzeszów

tel. +48177483388 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 15 w Rzeszowie

adres: ul. Jana Kochanowskiego 26, 35-201 Rzeszów

tel. +48177483302 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 2 w Rzeszowie

adres: ul. Fryderyka Szopena 11, 35-055 Rzeszów

tel. +48177483183 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 43 w Rzeszowie

adres: ul. Cicha 5, 35-326 Rzeszów

tel. +4817748347 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 34 w Rzeszowie

adres: al. Tadeusza Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

tel. +4817748340 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 23 w Rzeszowie

adres: ul. Klementyny Hoffmanowej 12, 35-016 Rzeszów

tel. +48177483365 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 17 w Rzeszowie

adres: ul. Witkacego 5, 35-112 Rzeszów

tel. +4817748332 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 45 w Rzeszowie

adres: ul. Pogwizdowska 139, 35-212 Rzeszów

tel. +4817748221 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne Świętego Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Nmp Np w Rzeszowie

adres: ul. Ignacego Paderewskiego 71, 35-330 Rzeszów

tel. +48178571816 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 24 w Rzeszowie

adres: ul. Krajobrazowa 7, 35-119 Rzeszów

tel. +4817748394 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 25 w Rzeszowie

adres: ul. ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów

tel. +4817229386 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 11 w Rzeszowie

adres: ul. Mazurska 19, 35-620 Rzeszów

tel. +48177483265 

e-mail

Publiczne Przedszkole nr 22 w Rzeszowie

adres: ul. Ofiar Katynia 11, 35-209 Rzeszów

tel. +48177483355 

strona www e-mail

Specjalne Przedszkole Publiczne nr 30 w Rzeszowie

adres: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

tel. +4817748317 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 42 w Rzeszowie

adres: ul. Romana Niedzielskiego 6, 35-065 Rzeszów

tel. +48177483464 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 31 w Rzeszowie

adres: ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów

tel. +48177483612 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 27 w Rzeszowie

adres: ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów

tel. +4817748160 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 21 w Rzeszowie

adres: al. prof. Adama Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów

tel. +4817748260 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 26 w Rzeszowie

adres: ul. Rubinowa 4, 35-322 Rzeszów

tel. +48177483757 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 35 w Rzeszowie

adres: ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 3, 35-310 Rzeszów

tel. +4817748341 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 6 w Rzeszowie

adres: ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów

tel. +4817748243 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 18 w Rzeszowie

adres: ul. Jaskółcza 5, 35-207 Rzeszów

tel. +4817748333 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 37 w Rzeszowie

adres: ul. Stefana Starzyńskiego 10, 35-508 Rzeszów

tel. +48177483428 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 29 w Rzeszowie

adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów

tel. +48177483381 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 20 w Rzeszowie

adres: ul. Zwierzyniecka 32a, 35-205 Rzeszów

tel. +4817748335 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 41 w Rzeszowie

adres: ul. Dominikańska 2, 35-041 Rzeszów

tel. +48177483455 

e-mail

Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek Z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

adres: ul. Ignacego Łukasiewicza 16b, 35-604 Rzeszów

tel. +48178574106 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 7 im. Wandy Chotomskiej w Rzeszowie

adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 3A, 35-011 Rzeszów

tel. +4817748323 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 4 w Rzeszowie

adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 18, 35-006 Rzeszów

tel. +48177483201 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 36 w Rzeszowie

adres: ul. kpt. Edwarda Brydaka 10, 35-507 Rzeszów

tel. +4817748342 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 1 w Rzeszowie

adres: ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów

tel. +4817748384 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 5 w Rzeszowie

adres: ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 13, 35-051 Rzeszów

tel. +48177483209 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 10 w Rzeszowie

adres: ul. Staroniwska 45, 35-101 Rzeszów

tel. +4817748245 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 8 w Rzeszowie

adres: ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów

tel. +4817748241 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 39 w Rzeszowie

adres: ul. Piotra Skargi 3, 35-302 Rzeszów

tel. +4817748252 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 33 w Rzeszowie

adres: ul. bł. Karoliny 19, 35-119 Rzeszów

tel. +48177482225 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne Świętej Rodziny Przy Parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

adres: ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów

tel. +48783992268 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 44 w Rzeszowie

adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 66a, 35-037 Rzeszów

tel. +48177483824 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 46 w Rzeszowie

adres: ul. Iwonicka 54, 35-505 Rzeszów

tel. +4817748179 

e-mail

Publiczne Przedszkole "lucky Kids" w Rzeszowie

adres: ul. Architektów 4, 35-082 Rzeszów

tel. +48795957398 

e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,4 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu