Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Toruń - wzór [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 7 lutego 2023

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Toruniu krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Toruniu, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Toruniu? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Toruniu spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Toruniu? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Toruniu. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Toruniu. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Toruniu? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Toruniu? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Toruniu. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Toruniu prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Toruniu prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Toruniu

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Toruniu jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Toruniu

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Toruniu, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Toruniu, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Toruniu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Toruniu, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole Miejskie nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu przy ul. Strumykowa 13, lub z 17 innymi instytucjami.

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

Adres: ul. Strumykowa 13, 87-100 Toruń

Telefon: +48566224291 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu

Adres: ul. Tomasza Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń

Telefon: +48566486452 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 3 w Toruniu

Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43, 87-100 Toruń

Telefon: +4856659846 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu

Adres: ul. Jana Dekerta 27, 87-100 Toruń

Telefon: +48566233829 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu

Adres: ul. Szosa Chełmińska 130, 87-100 Toruń

Telefon: +4856652901 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 8 im. Janiny Awgulowej w Toruniu

Adres: ul. Chabrowa 49, 87-100 Toruń

Telefon: +48566529436 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 9 im. Doroty Gellner w Toruniu

Adres: ul. Jurija Gagarina 130, 87-100 Toruń

Telefon: +48566542885 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 10 w Toruniu

Adres: ul. Ludwika Rydygiera 12, 87-100 Toruń

Telefon: +48566483965 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu

Adres: ul. Tymona Niesiołowskiego 4, 87-100 Toruń

Telefon: +4856658737 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu

Adres: ul. Złota 1A, 87-100 Toruń

Telefon: +48566514593 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 14, 87-100 Toruń

Telefon: +48566486702 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 15 im. Czesława Janczarskiego w Toruniu

Adres: ul. Bażyńskich 22, 87-100 Toruń

Telefon: +48566230173 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu

Adres: ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 87-100 Toruń

Telefon: +48566230256 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 17 Im Fryderyka Chopina w Toruniu

Adres: ul. Jurija Gagarina 210, 87-100 Toruń

Telefon: +48566619607 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 4 w Toruniu

Adres: ul. Bydgoska 34, 87-100 Toruń

Telefon: +48566225636 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 7 w Toruniu

Adres: ul. Łąkowa 44, 87-100 Toruń

Telefon: +48566510524 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu

Adres: ul. Inowrocławska 44, 87-100 Toruń

Telefon: +48566529707 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 18 w Toruniu

Adres: ul. Konrada Grasera 3, 87-100 Toruń

Telefon: +48566495544 

Internet:  strona www e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 42,8 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument