Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Kielce - wzór [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 7 lutego 2023

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Kielcach krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Kielcach, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Kielcach? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Kielcach spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Kielcach? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Kielcach. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Kielcach. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Kielcach? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Kielcach? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Kielcach. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Kielcach prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Kielcach prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Kielcach

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Kielcach jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Kielcach

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Kielcach, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Kielcach, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Kielcach?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Kielcach, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kielcach przy ul. ul. Cypriana Kamila Norwida 5, lub z 35 innymi instytucjami.

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kielcach

ul. Cypriana Kamila Norwida 5, 25-410 Kielce

tel. +48413676506 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kielcach

ul. Sowia 1b, 25-648 Kielce

tel. +48413676046 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach

ul. Barwinek 33, 25-150 Kielce

tel. +4841367678 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kielcach imienia Wandy Chotomskiej

ul. Kujawska 21, 25-342 Kielce

tel. +48413676048 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kielcach

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 67, 25-430 Kielce

tel. +48413676049 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Kielcach

ul. Bukowa 8, 25-542 Kielce

tel. +48413676787 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 9 w Kielcach

ul. Władysława Orkana 32, 25-547 Kielce

tel. +48413676054 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 14 im. Marii Kownackiej w Kielcach

ul. Kalcytowa 15, 25-705 Kielce

tel. +48413676768 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 16 im. Jana Brzechwy w Kielcach

ul. Nowy Świat 34, 25-522 Kielce

tel. +48413676056 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach

ul. Malików 3, 25-639 Kielce

tel. +48413676769 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 21 w Kielcach

ul. Krakowska 15a, 25-029 Kielce

tel. +48413676775 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 22 w Kielcach

ul. Króla Bolesława Chrobrego 110, 25-607 Kielce

tel. +48413676567 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 23 w Kielcach

ul. Fabryczna 6, 25-818 Kielce

tel. +48413676776 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 24 w Kielcach

ul. Fryderyka Chopina 3, 25-356 Kielce

tel. +48413676568 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach

ul. Wojewódzka 12b, 25-538 Kielce

tel. +48413676065 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 26 w Kielcach

ul. Piekoszowska 42, 25-735 Kielce

tel. +48413676778 

e-mail

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach

ul. Marszałkowska 11a, 25-533 Kielce

tel. +48413676066 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kielcach

ul. Księżniczki Dąbrówki 38, 25-631 Kielce

tel. +48413676781 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 32 w Kielcach

ul. Jana Kasprowicza 5, 25-411 Kielce

tel. +4841367607 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 33 w Kielcach

ul. Romualda 6, 25-322 Kielce

tel. +48413676641 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach

ul. Sylwestra Kowalczewskiego 9, 25-635 Kielce

tel. +4841367645 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach

ul. Władysława Orkana 13, 25-547 Kielce

tel. +48413676072 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 36 w Kielcach

ul. Tujowa 2, 25-209 Kielce

tel. +48413610917 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach

ul. Barwinek 31, 25-150 Kielce

tel. +48413676785 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30, 25-430 Kielce

tel. +48413676075 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 42 im. Św. Mikołaja w Kielcach

ul. Elizy Orzeszkowej 26, 25-408 Kielce

tel. +48413676647 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 13 im. Natalii Machałowej w Kielcach

ul. Karczówkowska 8, 25-019 Kielce

tel. +48413676364 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Kielcach

ul. Tytusa Chałubińskiego 32, 25-619 Kielce

tel. +4841345404 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach

ul. Wielkopolska 15, 25-327 Kielce

tel. +48413676639 

e-mail

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 8 w Kielcach

ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 12, 25-130 Kielce

tel. +48413612144 

strona www e-mail

Przedszkole Specjalne w Kielcach

ul. Kryształowa 6, 25-751 Kielce

tel. +48413676281 

e-mail

Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach

ul. Chęcińska 3, 25-020 Kielce

tel. +48412606065 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 43 w Kielcach

ul. Astronautów 5, 25-337 Kielce

tel. +48413676077 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,3 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument