Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Kielce - wzór [PDF, DOC] 2024

Autor: Wiola Uljanowicz Weryfikacja: 17 lutego 2024 7 min. czytania

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Kielcach krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Kielcach, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • orzeczona niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Kielcach? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Kielcach spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Kielcach? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Kielcach. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Kielcach. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Kielcach? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Kielcach? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Kielcach. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Kielcach prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Kielcach prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Kielcach

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Kielcach jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Kielcach

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Kielcach, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Kielcach, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Kielcach?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Kielcach, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kielcach pod adresem ul. Cypriana Kamila Norwida 5 w Kielcach, lub z 35 innymi instytucjami.

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kielcach

adres: ul. Cypriana Kamila Norwida 5, 25-410 Kielce

tel. +48413676506 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kielcach

adres: ul. Sowia 1b, 25-648 Kielce

tel. +48413676046 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach

adres: ul. Barwinek 33, 25-150 Kielce

tel. +4841367678 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kielcach imienia Wandy Chotomskiej

adres: ul. Kujawska 21, 25-342 Kielce

tel. +48413676048 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kielcach

adres: ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 67, 25-430 Kielce

tel. +48413676049 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Kielcach

adres: ul. Bukowa 8, 25-542 Kielce

tel. +48413676787 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 9 w Kielcach

adres: ul. Władysława Orkana 32, 25-547 Kielce

tel. +48413676054 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Samorządowe nr 14 im. Marii Kownackiej w Kielcach

adres: ul. Kalcytowa 15, 25-705 Kielce

tel. +48413676768 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 16 im. Jana Brzechwy w Kielcach

adres: ul. Nowy Świat 34, 25-522 Kielce

tel. +48413676056 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach

adres: ul. Malików 3, 25-639 Kielce

tel. +48413676769 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 21 w Kielcach

adres: ul. Krakowska 15a, 25-029 Kielce

tel. +48413676775 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 22 w Kielcach

adres: ul. Króla Bolesława Chrobrego 110, 25-607 Kielce

tel. +48413676567 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 23 w Kielcach

adres: ul. Fabryczna 6, 25-818 Kielce

tel. +48413676776 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 24 w Kielcach

adres: ul. Fryderyka Chopina 3, 25-356 Kielce

tel. +48413676568 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach

adres: ul. Wojewódzka 12b, 25-538 Kielce

tel. +48413676065 

e-mail

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Samorządowe nr 26 w Kielcach

adres: ul. Piekoszowska 42, 25-735 Kielce

tel. +48413676778 

e-mail

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach

adres: ul. Marszałkowska 11a, 25-533 Kielce

tel. +48413676066 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Kielcach

adres: ul. Różana 12, 25-729 Kielce

tel. +48413676067 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kielcach

adres: ul. Księżniczki Dąbrówki 38, 25-631 Kielce

tel. +48413676781 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 32 w Kielcach

adres: ul. Jana Kasprowicza 5, 25-411 Kielce

tel. +4841367607 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 33 w Kielcach

adres: ul. Romualda 6, 25-322 Kielce

tel. +48413676641 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach

adres: ul. Sylwestra Kowalczewskiego 9, 25-635 Kielce

tel. +4841367645 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach

adres: ul. Władysława Orkana 13, 25-547 Kielce

tel. +48413676072 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 36 w Kielcach

adres: ul. Tujowa 2, 25-209 Kielce

tel. +48413610917 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach

adres: ul. Barwinek 31, 25-150 Kielce

tel. +48413676785 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30, 25-430 Kielce

tel. +48413676075 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 42 im. Św. Mikołaja w Kielcach

adres: ul. Elizy Orzeszkowej 26, 25-408 Kielce

tel. +48413676647 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 13 im. Natalii Machałowej w Kielcach

adres: ul. Karczówkowska 8, 25-019 Kielce

tel. +48413676364 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Kielcach

adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 32, 25-619 Kielce

tel. +4841345404 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach

adres: ul. Wielkopolska 15, 25-327 Kielce

tel. +48413676639 

e-mail

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 8 w Kielcach

adres: ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 12, 25-130 Kielce

tel. +48413612144 

strona www e-mail

Przedszkole Specjalne w Kielcach

adres: ul. Kryształowa 6, 25-751 Kielce

tel. +48413676281 

e-mail

Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach

adres: ul. Chęcińska 3, 25-020 Kielce

tel. +48412606065 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 43 w Kielcach

adres: ul. Astronautów 5, 25-337 Kielce

tel. +48413676077 

strona www e-mail

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji