Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Gdynia - wzór [PDF, DOC] 2023

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Gdyni krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Gdyni, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Gdyni? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Gdyni spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Gdyni? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Gdyni. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gdyni. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Gdyni? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Gdyni? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Gdyni. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Gdyni prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Gdyni prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Gdyni

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Gdyni jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Gdyni

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Gdyni, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Gdyni, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Gdyni?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Gdyni, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole nr 48 "morska Przygoda" przy ul. ul. adm. J. Unruga 86, lub z 46 innymi instytucjami.

Przedszkole nr 48 "morska Przygoda" w Gdyni

ul. adm. J. Unruga 86, 81-181 Gdynia

tel. +48586254638 

strona www e-mail

Przedszkole nr 26 Bajkowa Kraina w Gdyni

ul. Starogardzka 10, 81-050 Gdynia

tel. +48586230943 

strona www e-mail

Przedszkole nr 42 Pod Modrzewiem w Gdyni

ul. płk. Stanisława Dąbka 199a, 81-155 Gdynia

tel. +48586250896 

strona www e-mail

Przedszkole nr 4 w Gdyni

ul. Tatrzańska 18, 81-313 Gdynia

tel. +48586216399 

strona www e-mail

Przedszkole nr 21 "demptusiowo" w Gdyni

ul. Demptowska 42, 81-094 Gdynia

tel. +48586238928 

strona www e-mail

Przedszkole nr 47 "Leśna Pętelka" w Gdyni

ul. Konstantego Maciejewicza 9, 81-189 Gdynia

tel. +48586259234 

strona www e-mail

Przedszkole nr 35 Pod Żaglami w Gdyni

ul. płk. Stanisława Dąbka 167, 81-167 Gdynia

tel. +4858625338 

strona www e-mail

Przedszkole nr 27 Malutkowo w Gdyni

ul. Wiejska 30, 81-068 Gdynia

tel. +48586230515 

strona www e-mail

Przedszkole nr 24 im. Janusza Korczaka w Gdyni

ul. Janusza Korczaka 22, 81-472 Gdynia

tel. +48586222751 

e-mail

Przedszkole nr 23 w Gdyni

ul. Sandomierska 3, 81-508 Gdynia

tel. +48572582301 

strona www e-mail

Przedszkole nr 22 w Gdyni

ul. gen. Józefa Hallera 37, 81-452 Gdynia

tel. +48586220442 

strona www e-mail

Przedszkole nr 49 w Gdyni

ul. kadm. Włodzimierza Brunona Steyera 2, 81-175 Gdynia

tel. +48586255493 

strona www e-mail

Przedszkole nr 13 w Gdyni

ul. Widna 15, 81-543 Gdynia

tel. +48586240503 

strona www e-mail

Przedszkole nr 8 Pluszowy Misiaczek w Gdyni

ul. Kapitańska 15, 81-249 Gdynia

tel. +48586203679 

strona www e-mail

Przedszkole nr 29 w Gdyni

ul. adm. J. Unruga 53, 81-181 Gdynia

tel. +48586250967 

strona www e-mail

Przedszkole nr 15 w Gdyni

ul. Lubawska 7, 81-066 Gdynia

tel. +48586230733 

strona www e-mail

Przedszkole nr 5 "Piąteczka" w Gdyni

ul. Miodowa 16, 81-558 Gdynia

tel. +48505823501 

strona www e-mail

Przedszkole nr 6 w Gdyni

ul. Chwaszczyńska 28, 81-395 Gdynia

tel. +48586291526 

strona www e-mail

Przedszkole nr 11 Pod Kasztanami w Gdyni

ul. Bosmańska 26a, 81-116 Gdynia

tel. +48586251339 

strona www e-mail

Przedszkole nr 16 w Gdyni

ul. Jana z Kolna 29, 81-354 Gdynia

tel. +48586210924 

strona www e-mail

Przedszkole nr 14 w Gdyni

ul. ks. Stanisława Zawackiego 5, 81-514 Gdynia

tel. +48586248123 

strona www e-mail

Przedszkole nr 25 w Gdyni

ul. Augustyna Necla 14, 81-377 Gdynia

tel. +48699909234 

strona www e-mail

Przedszkole nr 32 Cisowiaczki w Gdyni

ul. Kcyńska 6, 81-005 Gdynia

tel. +48586236343 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole nr 44 w Gdyni

ul. Tatarczana 4, 81-587 Gdynia

tel. +48586293062 

strona www e-mail

Przedszkole nr 46 Jaś I Małgosia w Gdyni

ul. Pusta 9, 81-078 Gdynia

tel. +4858623828 

strona www e-mail

Przedszkole nr 18 w Gdyni

ul. Krawiecka 35, 81-178 Gdynia

tel. +48586250217 

strona www e-mail

Przedszkole nr 28 w Gdyni

ul. Narcyzowa 3, 81-653 Gdynia

tel. +48586241381 

strona www e-mail

Przedszkole nr 43 Jantarek w Gdyni

ul. inż. J. Śmidowicza 59, 81-127 Gdynia

tel. +48586253285 

strona www e-mail

Przedszkole nr 19 w Gdyni

ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia

tel. +48586221242 

strona www e-mail

Przedszkole nr 30 w Gdyni

ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia

tel. +48586658288 

strona www e-mail

Przedszkole nr 36 "Złota Rybka" w Gdyni

ul. Stefana Okrzei 16, 81-245 Gdynia

tel. +48586205155 

strona www e-mail

Przedszkole nr 31 "bajeczka" w Gdyni

ul. Ludwika Zamenhofa 8, 81-218 Gdynia

tel. +48586232015 

strona www e-mail

Przedszkole nr 9 w Gdyni

ul. bp. Dominika 5, 81-402 Gdynia

tel. +48586222651 

strona www e-mail

Przedszkole nr 51 w Gdyni

ul. Władysława IV 52, 81-384 Gdynia

tel. +48586208503 

strona www e-mail

Przedszkole im. Św. Rodziny Przy Parafii Nmp w Gdyni

ul. Armii Krajowej 26, 81-372 Gdynia

tel. +48586619447 

strona www e-mail

Przedszkole nr 7 "Bursztynowa Siódemka" w Gdyni

ul. Władysława IV 56, 81-364 Gdynia

tel. +48586200144 

strona www e-mail

Przedszkole Specjalne w Gdyni

ul. płk. Stanisława Dąbka 277, 81-155 Gdynia

tel. +48586254855 

strona www e-mail

Przedszkole nr 50 w Gdyni

ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia

tel. +48586290314 

strona www e-mail

Przedszkole nr 52 w Gdyni

ul. Ignacego Krasickiego 4, 81-384 Gdynia

tel. +48586613262 

strona www e-mail

Przedszkole nr 53 w Gdyni

ul. Wiczlińska 93, 81-577 Gdynia

tel. +4858573334 

strona www e-mail

Przedszkole nr 54 w Gdyni

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel. +48587810446 

strona www e-mail

Przedszkole nr 55 w Gdyni

ul. Nagietkowa 73, 81-589 Gdynia

tel. +48586290037 

strona www e-mail

Przedszkole nr 56 w Gdyni

ul. Chylońska 237, 81-007 Gdynia

tel. +48583298064 

strona www e-mail

Przedszkole nr 57 w Gdyni

ul. Chwaszczyńska 26, 81-571 Gdynia

tel. +48586765721 

strona www e-mail

Przedszkole nr 58 w Gdyni

ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23, 81-577 Gdynia

tel. +48583801814 

strona www e-mail

Przedszkole nr 59 w Gdyni

ul. Wiczlińska 50B, 81-578 Gdynia

tel. +48737289025 

strona www e-mail

Przedszkole nr 60 w Gdyni

ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 21, 81-185 Gdynia

tel. +48586255709 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument