Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Katowice - wzór [PDF, DOC] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 17 lutego 2024 7 min. czytania

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Katowicach krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Katowicach, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • orzeczona niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Katowicach? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Katowicach spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Katowicach? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Katowicach. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Katowicach. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Katowicach? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Katowicach? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Katowicach. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Katowicach prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Katowicach prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Katowicach

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Katowicach jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Katowicach

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Katowicach, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Katowicach, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Katowicach?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Katowicach, należy skontaktować się z instytucją Miejskie Przedszkole nr 51 pod adresem ul. Rolna 41 w Katowicach, lub z 81 innymi instytucjami.

Miejskie Przedszkole nr 51 w Katowicach

adres: ul. Rolna 41, 40-555 Katowice

tel. +48322523888 

e-mail

Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Katowicach

adres: ul. Leopolda 1-3, 40-210 Katowice

tel. +48322030284 

strona www e-mail

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-16:30
wt: 07:00-16:30
śr: 07:00-16:30
czw: 07:00-16:30
pt: 07:00-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicach

adres: ul. Ks. bpa Teodora Kubiny 4, 40-070 Katowice

tel. +48322513022 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne Parafii Rzymskokatolickiej Św. Szczepana w Katowicach

adres: ul. Leopolda Markiefki 89, 40-211 Katowice

tel. +4857104018 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach

adres: ul. gen. Józefa Zajączka 6, 40-050 Katowice

tel. +48322514726 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 6 w Katowicach

adres: al. Aleja Walentego Roździeńskiego 82, 40-203 Katowice

tel. +48322587591 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 15 Z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

adres: ul. Zielonogórska 23, 40-710 Katowice

tel. +48322525908 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 12 w Katowicach

adres: ul. Ligocka 3, 40-570 Katowice

tel. +48322095528 

strona www e-mail

Otwarte w środę od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Miejskie Przedszkole nr 30 w Katowicach

adres: ul. Gliwicka 157, 40-857 Katowice

tel. +48322543445 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 38 w Katowicach

adres: ul. gen. Józefa Hallera 72, 40-320 Katowice

tel. +4832256602 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 40 w Katowicach

adres: ul. Panewnicka 73, 40-761 Katowice

tel. +48322526425 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 41 Z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

adres: ul. Ignacego Kraszewskiego 6, 40-750 Katowice

tel. +48322029295 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 42 w Katowicach

adres: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 30, 40-750 Katowice

tel. +48322029131 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach

adres: ul. Sokolska 25, 40-086 Katowice

tel. +48322599087 

e-mail

Otwarte w środę od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Miejskie Przedszkole nr 50 Z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

adres: ul. Ignacego Mościckiego 2, 40-841 Katowice

tel. +48322543055 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 55 w Katowicach

adres: ul. gen. Stanisława Szeptyckiego 3, 40-275 Katowice

tel. +48322551146 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 56 w Katowicach

adres: ul. Wiosny Ludów 17, 40-374 Katowice

tel. +48322569567 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach

adres: ul. Piastów 13, 40-866 Katowice

tel. +48322542492 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 59 w Katowicach

adres: ul. Wojciecha 49, 40-474 Katowice

tel. +48322560822 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 60 w Katowicach

adres: ul. gen. Józefa Hallera 60, 40-320 Katowice

tel. +48322569213 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 61 w Katowicach

adres: ul. Karliczka 18, 40-488 Katowice

tel. +48322560614 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole 63 im. Pluszowego Misia w Katowicach

adres: ul. Zamkowa 10, 40-413 Katowice

tel. +48323534209 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

adres: ul. Ciesielska 1, 40-379 Katowice

tel. +48322569003 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 67 Z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

adres: al. Aleja Walentego Roździeńskiego 88, 40-203 Katowice

tel. +48322581036 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 74 w Katowicach

adres: al. Aleja Walentego Roździeńskiego 96, 40-203 Katowice

tel. +4832258977 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 76 w Katowicach

adres: ul. Kołobrzeska 20/a, 40-718 Katowice

tel. +48322523448 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 80 w Katowicach

adres: ul. Panewnicka 349, 40-773 Katowice

tel. +4832252385 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci Z Leszczynowej Górki w Katowicach

adres: ul. Bytomska 8b, 40-145 Katowice

tel. +48322588937 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 87 im. Juliana Tuwima w Katowicach

adres: ul. Graniczna 44, 40-018 Katowice

tel. +4832255129 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 88 w Katowicach

adres: ul. Grzyśki 2, 40-560 Katowice

tel. +48322524239 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 91 Z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

adres: ul. Adama 33, 40-467 Katowice

tel. +48322560258 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

adres: ul. Józefa Płochy 6, 40-755 Katowice

tel. +48322063016 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 13 w Katowicach

adres: ul. Wincentego Witosa 16a, 40-832 Katowice

tel. +48322549297 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 19 w Katowicach

adres: ul. Karola Marcinkowskiego 17, 40-232 Katowice

tel. +48322552308 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 3 w Katowicach

adres: ul. Barbary 25, 40-053 Katowice

tel. +48322517529 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 4 w Katowicach

adres: ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 65, 40-615 Katowice

tel. +48322029064 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

adres: ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 16a, 40-132 Katowice

tel. +48322581197 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach

adres: ul. Koszalińska 6a, 40-722 Katowice

tel. +48322525332 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 17 w Katowicach

adres: ul. Zielonogórska 6a, 40-710 Katowice

tel. +48322527281 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 20 w Katowicach

adres: ul. Juliana Ordona 11, 40-164 Katowice

tel. +48322034981 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 21 im. Wesołej Ludwiczki w Katowicach

adres: ul. Tysiąclecia 27, 40-873 Katowice

tel. +48322545698 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 22 w Katowicach

adres: ul. Kopalniana 4d, 40-205 Katowice

tel. +48322039042 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach

adres: ul. Dębowa 3, 40-102 Katowice

tel. +48322545564 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 25 im. Króla Maciusia I w Katowicach

adres: ul. Mieszka I 13, 40-877 Katowice

tel. +48322545874 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 26 w Katowicach

adres: ul. Juliusza Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

tel. +48322544083 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 27 im. Plastusia I Tosi w Katowicach

adres: ul. ks. Piotra Ściegiennego 27, 40-114 Katowice

tel. +48322588423 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach

adres: ul. Szopienicka 29, 40-431 Katowice

tel. +48322515874 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 33 w Katowicach

adres: ul. Powstańców 23, 40-039 Katowice

tel. +48322555133 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia I Małgosi w Katowicach

adres: ul. Tysiąclecia 84a, 40-871 Katowice

tel. +48322547958 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 35 w Katowicach

adres: ul. Rybnicka 1, 40-038 Katowice

tel. +48322561169 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

adres: ul. Zacisze 2, 40-025 Katowice

tel. +48322565085 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 39 w Katowicach

adres: ul. Gliwicka 212, 40-860 Katowice

tel. +48322541201 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 46 w Katowicach

adres: ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 111, 40-616 Katowice

tel. +48322029660 

strona www e-mail

Otwarte w środę od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Miejskie Przedszkole nr 47 Z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

adres: ul. Słoneczna 60, 40-136 Katowice

tel. +4832206224 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 48 w Katowicach

adres: ul. Sokola 56a, 40-124 Katowice

tel. +48322582213 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 49 w Katowicach

adres: ul. Puławska 9, 40-217 Katowice

tel. +48322030236 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 52 w Katowicach

adres: ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 15a, 40-134 Katowice

tel. +48322582641 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 62 w Katowicach

adres: ul. Oswobodzenia 61, 40-414 Katowice

tel. +48322557052 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 64 w Katowicach

adres: pl. Pod Lipami 2, 40-467 Katowice

tel. +483225677071 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 66 w Katowicach

adres: ul. Brynicy 50, 40-353 Katowice

tel. +48322569728 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole 71 w Katowicach

adres: ul. Piotra Michałowskiego 3, 40-748 Katowice

tel. +4832202977 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach

adres: ul. Bielska 1, 40-749 Katowice

tel. +48322556326 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 73 im. Misia Uszatka w Katowicach

adres: ul. Słoneczna 77a, 40-136 Katowice

tel. +48322062032 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 75 im. Jana Brzechwy w Katowicach

adres: ul. Drozdów 11c, 40-530 Katowice

tel. +48322516648 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 81 w Katowicach

adres: ul. Kostki Napierskiego 9, 42-674 Katowice

tel. +48322028045 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 84 w Katowicach

adres: ul. Targowa 13, 40-658 Katowice

tel. +48322029104 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach

adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20, 40-824 Katowice

tel. +4832254682 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach

adres: ul. Zadole 26a, 40-719 Katowice

tel. +4832254576 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 90 w Katowicach

adres: ul. Bolesława Chrobrego 39, 40-881 Katowice

tel. +48322545742 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach

adres: ul. Kormoranów 22, 40-521 Katowice

tel. +4832251636 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach

adres: ul. Stanisława Łętowskiego 24, 40-648 Katowice

tel. +48322030062 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 94 im. Małego Księcia w Katowicach

adres: ul. Macieja Rataja 10, 40-837 Katowice

tel. +48322547265 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 95 w Katowicach

adres: ul. Piaskowa 1, 40-230 Katowice

tel. +48322552968 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach

adres: ul. Wiślana 9, 40-219 Katowice

tel. +48322062207 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 78 w Katowicach

adres: ul. Marcina Radockiego 62, 40-645 Katowice

tel. +48322029059 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 24 w Katowicach

adres: ul. Sportowa 29, 40-106 Katowice

tel. +48322546601 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 43 w Katowicach

adres: ul. Mariana Sobańskiego 86, 40-685 Katowice

tel. +4832202837 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 58 w Katowicach

adres: ul. Józefa Grzegorzka 4, 40-309 Katowice

tel. +48322566276 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 70 w Katowicach

adres: ul. Walerego Wróblewskiego 42, 40-214 Katowice

tel. +48322583566 

e-mail

Miejskie Przedszkole nr 1 im. Hansa Christiana Andersena w Katowicach

adres: ul. Brynowska 82, 40-585 Katowice

tel. +48322524509 

e-mail

Publiczne Przedszkole Językowe Pod Magnolią w Katowicach

adres: ul. Chorzowska 148, 40-121 Katowice

tel. +4869603450 

e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 13,7 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu