Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Radom - wzór [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 7 lutego 2023

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Radomiu krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Radomiu, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Radomiu? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Radomiu spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Radomiu? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Radomiu. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Radomiu. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Radomiu? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Radomiu? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Radomiu. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Radomiu prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Radomiu prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Radomiu

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Radomiu jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Radomiu

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Radomiu, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Radomiu, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Radomiu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Radomiu, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole Publiczne nr 4 im. Juliana Tuwima w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 20, lub z 25 innymi instytucjami.

Przedszkole Publiczne nr 4 im. Juliana Tuwima w Radomiu

Adres: ul. Jana Kilińskiego 20, 26-600 Radom

Telefon: +48483623948 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 16 w Radomiu

Adres: ul. Grenadierów 3, 26-600 Radom

Telefon: +4848331681 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 12 w Radomiu

Adres: ul. Stanisława Wernera 34, 26-600 Radom

Telefon: +48483699466 

Internet:  strona www e-mail

Publiczne Przedszkole nr 7 w Radomiu

Adres: ul. Sadków 8, 26-600 Radom

Telefon: +48483847399 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 6 w Radomiu

Adres: ul. Adama Rapackiego 4, 26-600 Radom

Telefon: +48483308802 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Marii Konopnickiej w Radomiu

Adres: ul. płk. Jana Zientarskiego 3, 26-600 Radom

Telefon: +48483641451 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 2 w Radomiu

Adres: ul. gen. Jakuba Jasińskiego 4, 26-600 Radom

Telefon: +4848360638 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 3 w Radomiu Z Oddziałami Specjalnymi im. Janiny Porazińskiej

Adres: ul. Olsztyńska 12, 26-600 Radom

Telefon: +48483440553 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

Adres: ul. Czarnoleska 15, 26-600 Radom

Telefon: +48483322707 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 10 im. Jana Brzechwy w Radomiu

Adres: ul. Osiedlowa 26, 26-600 Radom

Telefon: +48483664453 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 11 w Radomiu

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 10, 26-600 Radom

Telefon: +48483626329 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 9 im. Ewy Szelburg-zarembiny w Radomiu

Adres: ul. Kalińska 4, 26-600 Radom

Telefon: +48483652591 

Internet:  e-mail

Przedszkole Publiczne nr 17 im. Czesława Janczarskiego w Radomiu

Adres: ul. Stanisława Zbrowskiego 10, 26-600 Radom

Telefon: +48483637509 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne Z Oddziałami Integracyjnymi nr 19 w Radomiu

Adres: ul. Batalionów Chłopskich 18, 26-600 Radom

Telefon: +48483310066 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 23 w Radomiu

Adres: ul. Świętojańska 5, 26-600 Radom

Telefon: +4848332126 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 24 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Radomiu

Adres: ul. Powstańców Śląskich 9, 26-600 Radom

Telefon: +48483447162 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 25 w Radomiu

Adres: ul. Bohdany Kijewskiej 10, 26-600 Radom

Telefon: +4848385739 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 22 im. Hanny Łochockiej w Radomiu

Adres: ul. Ofiar Firleja 14A, 26-600 Radom

Telefon: +4848345131 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 14 w Radomiu

Adres: ul. Jana Pawła II 3, 26-600 Radom

Telefon: +48483662443 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 15 w Radomiu

Adres: ul. Janusza Kusocińskiego 10a, 26-600 Radom

Telefon: +48483641691 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 8 im. Króla Maciusia I w Radomiu

Adres: ul. Królowej Jadwigi 17, 26-600 Radom

Telefon: +48483459838 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 13 w Radomiu

Adres: ul. Garbarska 59/67, 26-600 Radom

Telefon: +48483699387 

Internet:  strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Specjalne nr 18 w Radomiu im. Świętego Brata Alberta

Adres: ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Telefon: +48483664131 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 26 w Radomiu

Adres: ul. Prospera Jarzyńskiego 3, 26-600 Radom

Telefon: +48483400201 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 21 w Radomiu

Adres: ul. Jurija Gagarina 19, 26-600 Radom

Telefon: +48483671006 

Internet:  strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 20 w Radomiu

Adres: ul. Długojowska 6, 26-600 Radom

Telefon: +48483651013 

Internet:  strona www e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 42,9 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument