Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Bydgoszcz - wzór [PDF, DOC] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 17 lutego 2024

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Bydgoszczy krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Bydgoszczy, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • orzeczona niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Bydgoszczy? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Bydgoszczy spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Bydgoszczy? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Bydgoszczy. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bydgoszczy. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Bydgoszczy? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Bydgoszczy? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Bydgoszczy. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Bydgoszczy prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Bydgoszczy prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Bydgoszczy

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Bydgoszczy jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Bydgoszczy

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Bydgoszczy, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Bydgoszczy, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Bydgoszczy?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Bydgoszczy, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole nr 11 pod adresem ul. Antoniego Chołoniewskiego 9 w Bydgoszczy, lub z 36 innymi instytucjami.

Przedszkole nr 11 w Bydgoszczy

adres: ul. Antoniego Chołoniewskiego 9, 85-127 Bydgoszcz

tel. +4852375273 

strona www e-mail

Przedszkole nr 12 "Sówka" w Bydgoszczy

adres: ul. Kruszyńska 52, 85-448 Bydgoszcz

tel. +48523722318 

strona www e-mail

Przedszkole nr 16 w Bydgoszczy

adres: ul. Bukowa 3, 85-625 Bydgoszcz

tel. +48523721551 

strona www e-mail

Przedszkole nr 18 w Bydgoszczy

adres: ul. Betoniarzy 2, 85-800 Bydgoszcz

tel. +48523611503 

strona www e-mail

Przedszkole nr 19 w Bydgoszczy

adres: ul. Grunwaldzka 13, 85-236 Bydgoszcz

tel. +48523225783 

strona www e-mail

Przedszkole nr 20 w Bydgoszczy

adres: ul. Kornela Ujejskiego 70, 85-168 Bydgoszcz

tel. +48523714416 

e-mail

Przedszkole nr 22 w Bydgoszczy

adres: ul. Jana Piwnika-Ponurego 3, 85-791 Bydgoszcz

tel. +48523447585 

strona www e-mail

Przedszkole nr 26 "Pod Tęczowym Parasolem" w Bydgoszczy

adres: ul. Ks. Ryszarda Markwarta 11, 85-015 Bydgoszcz

tel. +48523292272 

strona www e-mail

Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne "Mały Poliglota" w Bydgoszczy

adres: ul. Glinki 147, 85-861 Bydgoszcz

tel. +48523707005 

strona www e-mail

Przedszkole nr 33 ,,jacek I Agatka" w Bydgoszczy

adres: ul. Marii Curie Skłodowskiej 36a, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48523414343 

strona www e-mail

Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy

adres: ul. Stanisława Leszczyńskiego 40, 85-137 Bydgoszcz

tel. +48523738826 

strona www e-mail

Przedszkole nr 34 "mali Odkrywcy" w Bydgoszczy

adres: ul. Romana Dmowskiego 11, 85-319 Bydgoszcz

tel. +4852373190 

strona www e-mail

Przedszkole nr 39 "sto Pociech" w Bydgoszczy

adres: ul. Transportowa 2, 85-790 Bydgoszcz

tel. +48523439338 

strona www e-mail

Przedszkole nr 43 "u Krecika Szybownika" w Bydgoszczy

adres: ul. Jeremiego Przybory 8, 85-791 Bydgoszcz

tel. +48523447115 

strona www e-mail

Przedszkole nr 48 "pod Sosnami" w Bydgoszczy

adres: ul. Jana Kleina 3, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48523469555 

strona www e-mail

Przedszkole nr 49 w Bydgoszczy

adres: ul. Adama Grzymały Siedleckiego 15, 85-868 Bydgoszcz

tel. +48523713787 

strona www e-mail

Przedszkole nr 7 w Bydgoszczy

adres: ul. Staroszkolna 12, 85-209 Bydgoszcz

tel. +4852583422 

strona www e-mail

Przedszkole nr 6 w Bydgoszczy

adres: ul. Pijarów 4, 85-360 Bydgoszcz

tel. +48523796901 

e-mail

Przedszkole nr 57 "Pluszowy Miś" w Bydgoszczy

adres: ul. Pielęgniarska 17a, 85-790 Bydgoszcz

tel. +48523439227 

strona www e-mail

Przedszkole nr 58 w Bydgoszczy

adres: ul. Niecała 20, 85-516 Bydgoszcz

tel. +48523272004 

strona www e-mail

Przedszkole nr 59 w Bydgoszczy

adres: ul. Braniewska 8, 85-708 Bydgoszcz

tel. +48523616406 

strona www e-mail

Przedszkole nr 61 Integracyjne im. Wandy Chotomskiej w Bydgoszczy

adres: ul. Kąkolowa 21, 85-811 Bydgoszcz

tel. +48523613984 

strona www e-mail

Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy

adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 16, 85-149 Bydgoszcz

tel. +48523795399 

strona www e-mail

Przedszkole nr 68 "Wesołe Smyki" w Bydgoszczy

adres: ul. Tadeusza Rejtana 3, 85-032 Bydgoszcz

tel. +4852322773 

e-mail

Przedszkole nr 70 "stokrotka" w Bydgoszczy

adres: ul. Bielicka 41, 85-135 Bydgoszcz

tel. +48523404379 

strona www e-mail

Przedszkole nr 80 "Królestwo Maciusia" w Bydgoszczy

adres: ul. Pomorska 80, 85-051 Bydgoszcz

tel. +48523225749 

strona www e-mail

Przedszkole nr 9 w Bydgoszczy

adres: ul. Bohaterów Westerplatte 2, 85-827 Bydgoszcz

tel. +48523610374 

strona www e-mail

Przedszkole nr 31 w Bydgoszczy

adres: ul. Słoneczna 26, 85-348 Bydgoszcz

tel. +4852373594 

strona www e-mail

Przedszkole nr 24 w Bydgoszczy

adres: ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz

tel. +48885905351 

strona www e-mail

Przedszkole nr 46 w Bydgoszczy

adres: ul. Zacisze 16, 85-835 Bydgoszcz

tel. +48523612821 

strona www e-mail

Przedszkole nr 4 w Bydgoszczy

adres: ul. Żółwińska 1, 85-890 Bydgoszcz

tel. +48523720009 

strona www e-mail

Przedszkole nr 81 w Bydgoszczy

adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48523452817 

Kujawsko-pomorskie Przedszkole Publiczne "kacperek" w Bydgoszczy

adres: ul. Romana Abrahama 1, 85-318 Bydgoszcz

tel. +48523211188 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne "Iguś" w Bydgoszczy

adres: ul. Koronowska 14b, 85-405 Bydgoszcz

tel. +48525153112 

strona www e-mail

Przedszkole nr 1 w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2, 85-793 Bydgoszcz

tel. +4852585971 

strona www e-mail

Przedszkole nr 2 w Bydgoszczy

adres: ul. Grabowa 4, 85-601 Bydgoszcz

tel. +48523415496 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,2 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu