Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Sosnowiec - wzór [PDF, DOC] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 17 lutego 2024 7 min. czytania

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Sosnowcu krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Sosnowcu, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • orzeczona niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Sosnowcu? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Sosnowcu spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Sosnowcu? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Sosnowcu. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Sosnowcu. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Sosnowcu? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Sosnowcu? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Sosnowcu. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Sosnowcu prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Sosnowcu prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Sosnowcu

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Sosnowcu jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Sosnowcu

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Sosnowcu, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Sosnowcu, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Sosnowcu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Sosnowcu, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole Miejskie nr 2 w Sosnowcu pod adresem ul. Szpaków 14A w Sosnowcu, lub z 39 innymi instytucjami.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Sosnowcu

adres: ul. Szpaków 14A, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322669171 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 3 w Sosnowcu

adres: ul. Henryka Dietla 1, 41-214 Sosnowiec

tel. +48322912452 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 5 w Sosnowcu

adres: ul. Ostrogórska 37, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322925427 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

adres: ul. Wagowa 38A, 41-215 Sosnowiec

tel. +48322922022 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 11 w Sosnowcu

adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 16, 41-203 Sosnowiec

tel. +48322937855 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 12 w Sosnowcu

adres: ul. Ignacego Mościckiego 26A, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322663811 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 14 w Sosnowcu

adres: ul. Mariana Maliny 25, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322667662 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 15 w Sosnowcu

adres: ul. Jana Kilińskiego 6, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322663613 

e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole Miejskie nr 18 w Sosnowcu

adres: ul. Szczecińska 7, 41-205 Sosnowiec

tel. +48322913578 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 19 w Sosnowcu

adres: ul. Ostrogórska 19, 41-200 Sosnowiec

tel. +4832266134 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu

adres: ul. Śliwki 38, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322993339 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 22 w Sosnowcu

adres: ul. Hutnicza 3, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322665485 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 25 w Sosnowcu

adres: ul. Pusta 9a, 41-205 Sosnowiec

tel. +48322916430 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 27 w Sosnowcu

adres: ul. Wawel 22, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322665958 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 28 w Sosnowcu

adres: ul. rtm. Witolda Pileckiego 9, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322665242 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 29 w Sosnowcu

adres: ul. gen. Józefa Hallera 3, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322914855 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 30 w Sosnowcu

adres: ul. Anieli Urbanowicz 7, 41-200 Sosnowiec

tel. +48513934516 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 31 im. Jana Brzechwy w Sosnowcu

adres: ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38, 41-215 Sosnowiec

tel. +4832290809 

e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole Miejskie nr 33 w Sosnowcu

adres: ul. Ogrodowa 6, 41-215 Sosnowiec

tel. +48322922023 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 34 w Sosnowcu

adres: ul. Kryptologów 1, 41-216 Sosnowiec

tel. +48322947301 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 35 w Sosnowcu

adres: ul. Zagórska 3, 41-216 Sosnowiec

tel. +48322633878 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 38 w Sosnowcu

adres: ul. Bolesława Krzywoustego 6, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322635649 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 39 w Sosnowcu

adres: ul. Romana Dmowskiego 18A, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322989393 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 40 w Sosnowcu

adres: ul. Gwiezdna 16D, 41-218 Sosnowiec

tel. +48322633272 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 43 Z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu

adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 46, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631996 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu

adres: ul. Lubelska 49, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631707 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 45 w Sosnowcu

adres: ul. Stefana Kisielewskiego 4A, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631511 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 46 w Sosnowcu

adres: ul. Koszalińska 55, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322632783 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 47 w Sosnowcu

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 41-209 Sosnowiec

tel. +48322996704 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu

adres: ul. Bolesława Prusa 253A, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631431 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 52 w Sosnowcu

adres: ul. Stanisława Witkiewicza 1, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322943384 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu

adres: ul. Kornela Makuszyńskiego 4B, 41-218 Sosnowiec

tel. +48322636558 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 54 w Sosnowcu

adres: ul. Kalinowa 115A, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322992021 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 55 Z Oddziałami Dla Dzieci Specjalnej Troski w Sosnowcu

adres: ul. Akacjowa 81, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322933697 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 57 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu

adres: ul. Gospodarcza 63, 41-214 Sosnowiec

tel. +48322913024 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 59 w Sosnowcu

adres: ul. Jana Długosza 11A, 41-219 Sosnowiec

tel. +4832263810 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu

adres: ul. Franciszkańska 19, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322667578 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 56 Z Oddziałem Specjalnym w Sosnowcu

adres: ul. Jagiellońska 13E, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322923911 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 36 w Sosnowcu

adres: ul. Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec

tel. +48322948215 

e-mail

Przedszkole "Pajacyk" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym "Modrzejów" w Sosnowcu

adres: ul. Orląt Lwowskich 2, 41-204 Sosnowiec

tel. +48322662585 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 14,9 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu