Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Zabrze - wzór [PDF, DOC] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 17 lutego 2024 7 min. czytania

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Zabrzu krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Zabrzu, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • orzeczona niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Zabrzu? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Zabrzu spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Zabrzu? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Zabrzu. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Zabrzu. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Zabrzu? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Zabrzu? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Zabrzu. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Zabrzu prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Zabrzu prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Zabrzu

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Zabrzu jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Zabrzu

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Zabrzu, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Zabrzu, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Zabrzu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Zabrzu, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole nr 1 w Zabrzu pod adresem ul. Władysława Reymonta 52 w Zabrzu, lub z 36 innymi instytucjami.

Przedszkole nr 1 w Zabrzu

adres: ul. Władysława Reymonta 52, 41-800 Zabrze

tel. +48322712734 

strona www e-mail

Przedszkole nr 3 w Zabrzu

adres: ul. św. Jana 8, 41-803 Zabrze

tel. +48322716266 

strona www e-mail

Przedszkole nr 6 im. Chatka Niedźwiadka w Zabrzu

adres: ul. dr. Henryka Jordana 59, 41-813 Zabrze

tel. +48322722627 

strona www e-mail

Przedszkole nr 9 w Zabrzu

adres: ul. Jana Matejki 64, 47-800 Zabrze

tel. +4832271171 

strona www e-mail

Przedszkole nr 11 w Zabrzu

adres: ul. Aleksandra Fredry 21, 41-800 Zabrze

tel. +48322713784 

strona www e-mail

Przedszkole nr 12 w Zabrzu

adres: ul. św. Urbana 2B, 41-800 Zabrze

tel. +48322710727 

strona www e-mail

Przedszkole nr 14 im. Promyczek w Zabrzu

adres: ul. ks. Piotra Ściegiennego 1, 41-800 Zabrze

tel. +48322761579 

strona www e-mail

Przedszkole nr 16 w Zabrzu

adres: ul. ks. Doktora Antoniego Korczoka 96, 41-806 Zabrze

tel. +48322753047 

e-mail

Przedszkole nr 18 im. Karolinki w Zabrzu

adres: ul. Antoniego Rolnika 33, 41-800 Zabrze

tel. +48322711506 

strona www e-mail

Przedszkole nr 23 w Zabrzu

adres: ul. Pawła Ślęczka 9, 41-800 Zabrze

tel. +48322718694 

e-mail

Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi nr 24 w Zabrzu

adres: ul. św. Wawrzyńca 49, 41-807 Zabrze

tel. +48322710632 

strona www e-mail

Przedszkole nr 27 w Zabrzu

adres: ul. św. Wojciecha 4a, 41-803 Zabrze

tel. +4832274711 

strona www e-mail

Przedszkole nr 28 im. Janoscha w Zabrzu

adres: ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35, 41-800 Zabrze

tel. +48322711866 

e-mail

Przedszkole nr 29 w Zabrzu

adres: ul. Ignacego Paderewskiego 53, 41-810 Zabrze

tel. +48322750372 

e-mail

Przedszkole nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu

adres: ul. Jana III Sobieskiego 3b, 41-800 Zabrze

tel. +48322714687 

strona www e-mail

Przedszkole nr 35 w Zabrzu

adres: ul. Fryderyka Chopina 26, 41-807 Zabrze

tel. +48322712527 

strona www e-mail

Przedszkole nr 36 w Zabrzu

adres: ul. Jana Heweliusza 36, 41-818 Zabrze

tel. +4832273454 

e-mail

Przedszkole nr 38 w Zabrzu

adres: ul. Ludwika Zamenhofa 4a, 41-813 Zabrze

tel. +4832272254 

strona www e-mail

Przedszkole nr 39 w Zabrzu

adres: ul. Księcia Henryka Pobożnego 5, 41-808 Zabrze

tel. +48322722865 

strona www e-mail

Przedszkole nr 41 w Zabrzu

adres: ul. Nyska 21, 41-808 Zabrze

tel. +48322722873 

e-mail

Przedszkole nr 45 w Zabrzu

adres: ul. Kopalniana 7, 41-807 Zabrze

tel. +48322741157 

strona www e-mail

Przedszkole nr 46 w Zabrzu

adres: ul. Pokoju 37, 41-800 Zabrze

tel. +4832271880 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole nr 47 im. Janusza Korczaka w Zabrzu

adres: ul. Kalinowa 9A, 41-800 Zabrze

tel. +48322715387 

strona www e-mail

Przedszkole Z Oddziałami Specjalnymi I Z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu

adres: ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16, 41-819 Zabrze

tel. +48322752159 

strona www e-mail

Przedszkole nr 49 w Zabrzu

adres: ul. Sportowa 42, 41-800 Zabrze

tel. +48322710255 

strona www e-mail

Przedszkole nr 25 w Zabrzu

adres: ul. Cieszyńska 33, 41-800 Zabrze

tel. +48322712604 

strona www e-mail

Przedszkole nr 43 w Zabrzu

adres: ul. Klonowa 2, 41-800 Zabrze

tel. +48322716269 

strona www e-mail

Przedszkole nr 7 w Zabrzu

adres: ul. Wolności 215a, 41-800 Zabrze

tel. +48322711178 

strona www e-mail

Przedszkole nr 2 im. Dziecięcego Uśmiechu w Zabrzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Zabrzu

adres: ul. Cmentarna 7, 41-800 Zabrze

tel. +48322711032 

strona www e-mail

Przedszkole nr 22 w Zabrzu w Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 9 w Zabrzu

adres: ul. Gwarecka 15, 41-808 Zabrze

tel. +48322744813 

strona www e-mail

Przedszkole nr 30 w Zabrzu w Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 6 w Zabrzu

adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 74, 41-809 Zabrze

tel. +4832375080 

strona www e-mail

Przedszkole nr 19 w Zabrzu

adres: ul. Marii Konopnickiej 1, 41-800 Zabrze

tel. +48322712165 

e-mail

Przedszkole nr 20 w Zabrzu

adres: ul. 3 Maja 89A, 41-800 Zabrze

tel. +48322717589 

e-mail

Przedszkole nr 40 w Zabrzu w Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 8 w Zabrzu

adres: ul. ks. Jerzego Badestinusa 30, 41-814 Zabrze

tel. +48322738032 

strona www e-mail

Przedszkole nr 8 w Zabrzu

adres: ul. Filipiny Płaskowickiej 3, 41-800 Zabrze

tel. +48322714961 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,9 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu