Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Białystok - wzór [PDF, DOC] 2024

Autor: Wiola Uljanowicz Weryfikacja: 17 lutego 2024 7 min. czytania

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Białymstoku krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Białymstoku, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • orzeczona niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Białymstoku? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Białymstoku spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Białymstoku? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Białymstoku. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Białymstoku. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Białymstoku? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Białymstoku? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Białymstoku. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Białymstoku prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Białymstoku prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Białymstoku

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Białymstoku jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Białymstoku

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Białymstoku, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Białymstoku, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Białymstoku?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Białymstoku, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole Samorządowe nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku pod adresem ul. Nowogródzka 5A w Białymstoku, lub z 59 innymi instytucjami.

Przedszkole Samorządowe nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

adres: ul. Nowogródzka 5A, 15-489 Białystok

tel. +48856753412 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku

adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 34, 15-446 Białystok

tel. +48857435906 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białymstoku

adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4, 15-446 Białystok

tel. +48857421905 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 21 "Na Bojarach" w Białymstoku

adres: ul. Stanisława Staszica 16/18, 15-071 Białystok

tel. +48857416833 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 23 "Baśniowe" w Białymstoku

adres: ul. Marii Konopnickiej 1, 15-215 Białystok

tel. +4885741584 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

adres: al. Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok

tel. +48857420151 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 29 "Fantazja" w Białymstoku

adres: ul. Władysława Broniewskiego 25, 15-748 Białystok

tel. +48856510106 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 39 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli nr 1 w Białymstoku

adres: ul. Wincentego Witosa 22, 15-660 Białystok

tel. +48856610011 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 58, 15-687 Białystok

tel. +48856641255 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 42 "Niezapominajka" w Białymstoku

adres: ul. Ciepła 19A, 15-472 Białystok

tel. +48856753421 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku

adres: ul. Świętego Mikołaja 9, 15-419 Białystok

tel. +48857424301 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 44 w Białymstoku

adres: ul. Antoniukowska 9, 15-740 Białystok

tel. +48856514789 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pod Słonkiem" w Białymstoku

adres: ul. Mazowiecka 39E, 15-302 Białystok

tel. +4885742791 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku

adres: ul. Jerzego Waszyngtona 16, 15-274 Białystok

tel. +48857426281 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 64 Pn. "Akademia Jasia I Małgosi" w Białymstoku

adres: ul. Stanisława Dubois 12, 15-349 Białystok

tel. +4885745305 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 65 "Podlaskie Smyki" w Białymstoku

adres: ul. Łagodna 12, 15-757 Białystok

tel. +48856533142 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku

adres: ul. Różana 19, 15-669 Białystok

tel. +48856613733 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Białymstoku

adres: ul. Kawaleryjska 70A, 15-325 Białystok

tel. +48856631242 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku

adres: ul. Brzoskwiniowa 8, 15-584 Białystok

tel. +48857324744 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 82 "Stumilowy Las" w Białymstoku

adres: ul. Zbigniewa Herberta 63, 15-779 Białystok

tel. +48856883287 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 20 w Białymstoku

adres: ul. Sowlańska 40, 15-560 Białystok

tel. +48857433176 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku

adres: ul. Łąkowa 17, 15-017 Białystok

tel. +48857323994 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 25 "Kraina Uśmiechu" w Białymstoku

adres: ul. Jerzego Waszyngtona 4, 15-274 Białystok

tel. +48857420745 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 28 w Białymstoku

adres: ul. Wierzbowa 21A, 15-743 Białystok

tel. +48856513668 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku

adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 55, 15-337 Białystok

tel. +48856633445 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku

adres: ul. Wesoła 22, 15-306 Białystok

tel. +48857422383 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 41 Integracyjne w Białymstoku

adres: ul. Świętojańska 13/4B, 15-082 Białystok

tel. +48857412813 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 43 w Białymstoku

adres: ul. Bartosza Głowackiego 3, 15-839 Białystok

tel. +48856513227 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 5 w Białymstoku

adres: ul. Krańcowa 5, 15-155 Białystok

tel. +48856751322 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 7 "Kasztanowy Zakątek" w Białymstoku

adres: ul. Bydgoska 4, 15-380 Białystok

tel. +48857421428 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 12 "Tęczowe" w Białymstoku

adres: ul. Podleśna 3A, 15-227 Białystok

tel. +48857327771 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku

adres: ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok

tel. +48858311044 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku

adres: ul. gen. Stanisława Sosabowskiego 6, 15-182 Białystok

tel. +48856750400 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 46 w Białymstoku

adres: ul. Mieszka I 4A, 15-054 Białystok

tel. +48857411258 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 47 "Z Uśmiechem" w Białymstoku

adres: ul. św. Wojciecha 14, 15-202 Białystok

tel. +48857412203 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 48 Bajkowa Kraina w Białymstoku

adres: ul. Pogodna 8, 15-354 Białystok

tel. +48857428481 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

adres: ul. Pogodna 16, 15-354 Białystok

tel. +48857428351 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 51 "Przyjazne" w Białymstoku

adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 17, 15-873 Białystok

tel. +48857426978 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 53 im. Marii Kownackiej - Plastuś w Białymstoku

adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2A, 15-888 Białystok

tel. +48857451256 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 55 Z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

adres: ul. Kozłowa 25, 15-868 Białystok

tel. +48856628899 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

adres: ul. Generała Józefa Hallera 38, 15-814 Białystok

tel. +48856544248 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku

adres: ul. Palmowa 20A, 15-795 Białystok

tel. +48856540363 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 60 w Białymstoku

adres: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 125, 15-657 Białystok

tel. +48856616895 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku

adres: ul. Mieszka I 19, 15-054 Białystok

tel. +48857416251 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 69 w Białymstoku

adres: ul. Aleksandra Karpowicza 1, 15-130 Białystok

tel. +48856752388 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 71 w Białymstoku

adres: ul. Dziesięciny 50, 15-806 Białystok

tel. +48856542847 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 73 w Białymstoku

adres: ul. Gajowa 66, 15-794 Białystok

tel. +4885653027 

e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku

adres: ul. Zagórna 2.3, 15-820 Białystok

tel. +48856534648 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 79 "Konwaliowy Zakątek" w Białymstoku

adres: ul. Konwaliowa 8, 15-674 Białystok

tel. +48661035125 

strona www e-mail

Przedszkole Samorządowe nr 80 w Białymstoku

adres: ul. Armii Krajowej 34, 15-666 Białystok

tel. +48856615612 

strona www e-mail

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe nr 84 w Białymstoku

adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 25, 15-337 Białystok

tel. +48857465505 

strona www e-mail

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji