Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Szczecin - wzór [PDF, DOC] 2023

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w Szczecinie krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w Szczecinie, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
 • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
 • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
 • niepełnosprawność:
  • dziecka
  • jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • sytuację zawodową rodziców,
 • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w Szczecinie? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w Szczecinie spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w Szczecinie? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w Szczecinie. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Szczecinie. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Szczecinie? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Szczecinie? 

 1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w Szczecinie. 
 2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole w Szczecinie prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
   • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
   • wypełnić wniosek,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole w Szczecinie prowadzi rekrutację Internetową:
  • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w Szczecinie

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w Szczecinie jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w Szczecinie

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w Szczecinie, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
 • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w Szczecinie, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Szczecinie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w Szczecinie, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole Publiczne nr 59 przy ul. ul. Księżnej Zofii 3, lub z 51 innymi instytucjami.

Przedszkole Publiczne nr 59 w Szczecinie

ul. Księżnej Zofii 3, 71-665 Szczecin

tel. +48914420072 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 5 w Szczecinie

ul. Tomaszowska 5, 71-671 Szczecin

tel. +48914421387 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 62 w Szczecinie

ul. Jasna 74, 70-777 Szczecin

tel. +4891462915 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie

ul. Różowa 24, 70-781 Szczecin

tel. +48914633245 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 41 w Szczecinie

ul. Jacka Malczewskiego 24, 71-612 Szczecin

tel. +48914228708 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 48 w Szczecinie

ul. 9 Maja 13, 70-136 Szczecin

tel. +48914820148 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 14 w Szczecinie

ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin

tel. +48914557421 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczecinie

ul. Grażyny 7, 71-631 Szczecin

tel. +48914230626 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 3 w Szczecinie

ul. Potulicka 62, 70-230 Szczecin

tel. +48914334181 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 4 w Szczecinie

ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 9, 71-481 Szczecin

tel. +48914222281 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 13 w Szczecinie

ul. Jodłowa 11, 71-114 Szczecin

tel. +48914524429 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 18 w Szczecinie

ul. Unisławy 15a, 71-413 Szczecin

tel. +48914220449 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 29 w Szczecinie

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 70-201 Szczecin

tel. +4891488144 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 30 w Szczecinie

ul. ks. Piotra Skargi 18, 71-423 Szczecin

tel. +48914224858 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 35 w Szczecinie

ul. Stefana Jaracza 5a, 70-775 Szczecin

tel. +48914615161 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 46 w Szczecinie

ul. Tadeusza Zawadzkiego 128, 71-246 Szczecin

tel. +48914394437 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 53 w Szczecinie

ul. Xawerego Dunikowskiego 44, 70-123 Szczecin

tel. +48914824865 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 54 w Szczecinie

ul. Stefana Jaracza 3, 70-775 Szczecin

tel. +48914613559 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 65 w Szczecinie

ul. Jana Chryzostoma Paska 34, 71-622 Szczecin

tel. +48914227796 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 11 w Szczecinie

os. Kasztanowe 54, 70-895 Szczecin

tel. +48914616812 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 66 w Szczecinie

ul. Czesława 7, 71-504 Szczecin

tel. +48914501447 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 75 w Szczecinie

ul. Eugeniusza Romera 11, 71-246 Szczecin

tel. +4891439051 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 79 w Szczecinie

ul. Krzemienna 42a, 70-734 Szczecin

tel. +48914609762 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 80 w Szczecinie

ul. Władysława Łokietka 16, 70-256 Szczecin

tel. +48914318138 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 67 w Szczecinie

ul. Hipolita Cegielskiego 9, 71-543 Szczecin

tel. +48914237979 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 10 w Szczecinie

ul. Wołogoska 5, 71-131 Szczecin

tel. +48914871435 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 64 w Szczecinie

ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, 71-437 Szczecin

tel. +48914231255 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 33 w Szczecinie

ul. ks. Piotra Ściegiennego 65, 70-352 Szczecin

tel. +4891434242 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 37 w Szczecinie

ul. Jagiellońska 60, 70-382 Szczecin

tel. +48914842428 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 44 w Szczecinie

ul. Ruska 16, 70-132 Szczecin

tel. +48914822827 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 38 w Szczecinie

ul. Włościańska 5, 70-021 Szczecin

tel. +48914821209 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 73 w Szczecinie

ul. Ceglana 4, 71-636 Szczecin

tel. +48914226815 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 74 w Szczecinie

ul. 26 Kwietnia 3, 71-126 Szczecin

tel. +48914530197 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 51 w Szczecinie

ul. Krzywa 59, 71-027 Szczecin

tel. +48914833401 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 60 w Szczecinie

ul. Eugeniusza Romera 5, 71-246 Szczecin

tel. +48914327575 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie

ul. Wacława Felczaka 14, 71-417 Szczecin

tel. +48914220278 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 77 w Szczecinie

ul. Hoża 8-10, 71-699 Szczecin

tel. +48914421763 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Specjalne nr 21 w Szczecinie

ul. Jacka Malczewskiego 23, 71-612 Szczecin

tel. +48914229113 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie

ul. Franciszka Gila 13, 70-457 Szczecin

tel. +4891454248 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 58 w Szczecinie

ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26, 71-246 Szczecin

tel. +48914393591 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 49 w Szczecinie

ul. Marmurowa 7, 70-747 Szczecin

tel. +48914609997 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 27 w Szczecinie

ul. Henryka Pobożnego 6, 70-508 Szczecin

tel. +48914336011 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 23 w Szczecinie

ul. Ofiar Oświęcimia 12, 71-537 Szczecin

tel. +48914223796 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 20 w Szczecinie

ul. Henryka Wieniawskiego 17, 71-130 Szczecin

tel. +48914871412 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 32 w Szczecinie

ul. Farna 2a, 70-541 Szczecin

tel. +48914883566 

strona www e-mail

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza nr 1 w Szczecinie

ul. Koszalińska 13, 71-734 Szczecin

tel. +48914311600 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Publiczne nr 43 w Szczecinie

ul. Emilii Gierczak 33, 70-825 Szczecin

tel. +48914600635 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 45 w Szczecinie

ul. Bolesława Czwójdzińskiego 9, 70-893 Szczecin

tel. +48914621212 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 61 w Szczecinie

ul. Maciejowicka 26, 70-786 Szczecin

tel. +4891462974 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 9 w Szczecinie

ul. Aleksandra Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin

tel. +48914629288 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 52 w Szczecinie

ul. Milczańska 44, 70-107 Szczecin

tel. +48914822736 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 31 w Szczecinie

ul. Monte Cassino 17, 70-467 Szczecin

tel. +48914225541 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,2 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument