Zmiany w pożyczkach lombardowych – Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Nowe prawo ma na celu uregulowanie zasad udzielania tych pożyczek oraz ustalenie klarownych praw i obowiązków dla przedsiębiorców i konsumentów w kwestii usług świadczonych w lombardach.

Zmiany w pożyczkach lombardowych – Prezydent podpisał ustawę
Zmiany w pożyczkach lombardowych – Prezydent podpisał ustawę

Pożyczki pod „zastaw”

Jak można przeczytać w projekcie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, z informacji uzyskanych za pomocą monitoringu rynku finansowego wpływających m.in. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że w ostatnich latach wzrasta popularność pożyczek udzielanych pod „zastaw”

Co więcej, prowadzenie punktów lombardowych i korzystanie z nich przez konsumentów stało się w ostatnim czasie bardzo popularne. Z danych Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) wynika, że kiedykolwiek z usług lombardu skorzystało 14% Polaków. Łącznie jest to już prawie 4,5 mln osób. Z racji popularyzacji tego zjawiska, konieczne było uporządkowanie prawa w tej kwestii. 

Nowe przepisy

Zgodnie z nową ustawą, pożyczki lombardowe będą mogły być udzielane wyłącznie przez przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową. Przepisy nie będą obejmować działalności banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, co oznacza, że nie będą one uprawnione do udzielania tego rodzaju pożyczek.

Działalność lombardowa będzie uznawana jako prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zawieraniu przez przedsiębiorcę umów konsumenckiej pożyczki lombardowej lub sprzedaż przedmiotów zabezpieczenia lombardowego.

Ustawa wprowadza również obowiązek wpisu takiej działalności do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową, który zostanie udostępniony elektronicznie, a nadzór nad nim będzie mieć Komisja Nadzoru Finansowego.

Lombard jako spółka kapitałowa lub spółka akcyjna

Przedsiębiorcy, którzy posiadają lombardy, muszą przekształcić je w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne z minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości co najmniej 50 tys. zł. Takie ustalenie ma zwiększyć wiarygodność przedsiębiorcy i dać poczucie bezpieczeństwa konsumentom.

Dodatkowe koszty pożyczki

Maksymalne koszty dodatkowe związane z umową pożyczki lombardowej, które nie są odsetkami, będą ustalane na podstawie wzoru określonego w ustawie. Warto zauważyć, że te dodatkowe koszty nigdy nie będą przekraczać 45% kwoty pożyczki. Innymi słowy, jeśli osoba zainteresowana weźmie pożyczkę lombardową, to maksymalne dodatkowe koszty, jakie będzie musiała ponieść, nie przekroczą 45% kwoty, którą pożyczyła.

Kary dla przedsiębiorców

Nie wdrożenie nowych zasad w życie przez przedsiębiorców może skutkować wysokimi karami pieniężnymi, które mogą wynieść nawet 500 tys. zł.


Powiązana sprawa