Dla przedsiębiorców: zmiany w działalności nierejestrowanej!

14 sierpnia 2023

Zgodnie z najnowszymi informacjami, planowane są zmiany w przepisach dotyczących maksymalnych dochodów w ramach działalności nierejestrowanej. Przewiduje się wprowadzenie limitu rocznego, zamiast dotychczasowego miesięcznego progu przychodów. Projekt został przekazany do rozważenia organizacjom samorządowym.

Dla przedsiębiorców: zmiany w działalności nierejestrowanej!
Dla przedsiębiorców: zmiany w działalności nierejestrowanej!

Czym jest działalność nierejestrowana? 

Działalność nierejestrowana, jak sama nazwa wskazuje, nie wymaga rejestracji danych w CEIDG ani opłacania składek ZUS. Co więcej, jest to działalność na małą skalę (np. rękodzieło, prowadzenie korepetycji), która nie wymaga większych formalności. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie przychodów miesięcznych w wysokości maksymalnie 2700 zł, co stanowi 75% minimalnego wynagrodzenia. 

Zmiana przepisów

Ze względu na niestałą naturę zysków w działalności nierejestrowanej, gdzie w jednym okresie działalność nie przynosi dochodów, a w innym zyski znacznie przekraczają limit, władze postanowiły wprowadzić zmiany w przepisach. Celem tych modyfikacji jest umożliwienie przedsiębiorcom uniknięcia konieczności rejestracji działalności, w przypadku gdy przekroczą miesięczny limit dochodów

Nowe przepisy polegałyby na tym, że przez cały rok nie można byłoby osiągnąć przychodu przekraczającego dziewięciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 3600 zł, więc maksymalny próg wyniósłby 32 400 zł rocznie.

Wprowadzenie takiego rozwiązania miałoby na celu usprawnienie prowadzenia działalności dla rękodzielników oraz rzemieślników, którzy często potrzebują więcej niż miesiąc na stworzenie swojego produktu i osiągają z niego dochód przewyższający obecnie obowiązujący miesięczny limit.

Obecnie projekt został oddany pod opinię organizacjom samorządowym.

Skrócenie okresu „karencji”

Kolejnym celem tych zmian jest skrócenie okresu „karencji” z 60 do 24 miesięcy, który musi minąć od zakończenia działalności gospodarczej do momentu rozpoczęcia działalności nierejestrowanej.

Według ekspertów planowane modyfikacje przyniosą znaczne korzyści przedsiębiorcom, zaś roczny limit przychodów przyczyni się do zwiększenia elastyczności oraz ułatwi prowadzenie działalności nierejestrowanej.


Powiązane sprawy