Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG Toruń online lub wniosek PDF wzór 2023

Weryfikacja: 10 kwietnia 2023

CEIDG w Toruniu - rejestracja działalności gospodarczej

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Toruniu?

Aby podjąć samozatrudnienie lub rozpocząć działalność jednoosobową w Toruniu, wystarczy złożyć wniosek o wpisanie do CEIDG czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność oraz wspólników spółek cywilnych osób fizycznych. Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności. Jak to zrobić? Odpowiedź znajduje się w poniższym poradniku.

Oprócz wpisu do CEIDG, firmy zajmujące się recyklingiem bądź odzyskiem odpadów muszą także wpisać się do rejestru BDO w Toruniu.

Kto nie musi się rejestrować w CEIDG?

Obowiązek rejestracji ma niemal każdy, kto chce prowadzić wspomnianą wyżej działalność. Są jednak wyjątki - jest to tak zwana działalność nierejestrowa lub "firma na próbę". Wtedy wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję i płacić podatki.

Działalność nierejestrowa związana jest jednak z kilkoma ograniczeniami. Pierwszym z nich jest dochód - nie może on przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2023 roku w pierwszym półroczu to 1745 zł, natomiast w drugim półroczu nie może przekroczyć 1800 zł miesięcznie). Poza tym, prowadzenia takiej działalności może podjąć się wyłącznie podmiot, który w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej oraz takiej, która wymaga zezwoleń i koncesji, a także nie prowadził działalności w ramach spółki cywilnej.

Dane do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w Toruniu

Jakie dane są potrzebne do rejestracji jednoosobowej działalności w Toruniu?

Wypełniając formularz CEIDG-1, wnioskujący musi podać poniższe dane:

  • dane osobowe, czyli imię, nazwisko, miejsce i data urodzenia,
  • PESEL - jeśli wnioskujący go posiada, jeśli nie - zaznacza w formularzu "nie posiadam" → sprawdź, jak zdobyć numer PESEL w Toruniu,
  • obywatelstwa, jakie posiada,
  • adresy: zamieszkania oraz adresy, które będą powiązane z działalnością,
  • nazwę firmy jak wybrać nazwę?
  • kody PKD dopasowane do działalności → Kody PKD
  • liczbę pracowników, jeśli planuje jakichś zatrudnić,
  • planowaną datę rozpoczęcia działalności,
  • dane o ubezpieczeniu (ZUS, KRUS, zagraniczne),
  • NIP i REGON - jeśli zostały wcześniej nadane. Jeśli nie - wniosek o wpis do CEIDG będzie jednoznaczny z wnioskiem o nadanie tych numerów → dowiedz się, jak wnioskować o NIP w Toruniu lub REGON w Toruniu.
  • potwierdzenie tytułu własności do nieruchomości, w której będzie prowadzona działalność, czyli jedno z poniższych:
    • prawo własności/współwłasności,
    • prawo użytkowania wieczystego gruntu z prawem własności budynków,
    • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
    • dzierżawa,
    • użyczenie,
    • wynajem,
  • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jak wybrać nazwę firmy?

Jak wybrać nazwę firmy - jednoosobowej działalności gospodarczej?

Przy wyborze nazwy należy kierować się pewnymi zasadami:

  • nazwa musi zawierać imię i nazwisko właściciela (przykład: Anna Nowak),
  • nazwa może, ale nie musi zawierać dodatkowe informacje, na przykład:
    • nazwę własną (Anna Nowak - Kapelutek),
    • profil działalności (Anna Nowak - Wytwórnia Kapeluszy),
    • miejsce prowadzenia działalności,
  • należy pamiętać o takim dopasowaniu nazwy do działalności, aby nie wprowadzała klientów w błąd, była unikalna (na przykład łatwa do odnalezienia w Internecie) oraz dopasowana do każdej działalności, jaką wykonuje lub zamierza wykonywać właściciel, szczególnie jeśli będą od siebie bardzo odległe. (Anna Nowak - wytwórnia kapeluszy, usługi fryzjerskie → Anna Nowak - Kapelutek).

Nie można mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, natomiast pod jednym wpisem można prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej. Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG

Wpisu do CEIDG można dokonać:

Będąc zarejestrowanym na stronie biznes.gov.pl można online zmienić dane we wpisie do CEIDG, zawiesić, wznowić oraz zakończyć działalność gospodarczą.

Wniosek do CEIDG online

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć bez wychodzenia z domu, przez Internet. Aby przesłać wniosek, należy zalogować się na stronie biznes.gov.pl (przed adres mailowy, Profil Zaufany lub e-dowód), wybrać z Katalogu Usług sprawę "Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG" i wypełnić formularz swoimi danymi osobowymi. W kolejnych krokach system będzie prosił o podanie szczegółów dotyczących zakładanej działalności gospodarczej. Dodatkowo wnioskujący może starać się o nadanie numeru NIP - wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu.

Wniosek do CEIDG online w urzędzie

Do wpisu w bazie CEIDG potrzebny będzie druk CEIDG-1, używany także m.in. do zmiany danych w CEIDG w Toruniu, zawieszenia działalności w Toruniu i zamknięcia działalności gospodarczej w Toruniu. Wniosek należy wypełnić według instrukcji. Dodatkowo, jeśli wnioskujący chce przy okazji zarejestrować się jako płatnik VAT i posiada już NIP nadany przez Urząd Skarbowy w Toruniu, może złożyć wniosek rejestracyjny VAT-R.

Do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki:

  • CEIDG-MW - w którym wskazuje się dodatkowe miejsca wykonywania działalności,
  • CEIDG-RD - w którym wypisuje się rodzaje prowadzonej działalności według PKD,
  • CEIDG-RB - w którym wypisuje się rachunki bankowe,
  • CEIDG-SC - w którym określa się udział w spółkach cywilnych,
  • CEIDG-PN - w którym przedstawia się udzielone pełnomocnictwa,
  • CEIDG-POPR - w którym zgłasza się ewentualne korekty,
  • CEIDG-ZS - w którym określa się zarządcę sukcesyjnego.

Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi i udostępni dane w bazie CEIDG.

Ile kosztuje wpis do CEIDG w Toruniu?

Wpis do bazy jest bezpłatny. W sieci pojawiają się również oferty odpłatne - są to usługi komercyjne, które nie są konieczne do założenia własnej działalności. Rejestracji w Toruniu można dokonać samodzielnie, bezpłatnie. 

Składki ZUS dla działalności jednoosobowej - jakie obowiązki finansowe ma przedsiębiorca?

Przedsiębiorca musi rozliczać i opłacać za siebie składki do ZUS na:

  • ubezpieczenia społeczne, z których obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
  • ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Toruniu?

Aby załatwić sprawę rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Toruniu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. Wały Gen. Władysława Sikorskiego 8.

Urząd Miasta w Toruniu

Wały Gen. Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

tel. +48566118777 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,6 tys. dokumentów!
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek o wpis do CEIDG umożliwia:

  • zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • zmianę danych dotyczących prowadzonej działalności,
  • zawieszenie prowadzenia działalności,
  • wznowienie prowadzenia działalności,
  • wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
Wyślij przez internet Pobierz dokument
Instrukcja wypełniania

Zobacz jak wypełnić wniosek CEIDG-1

Pobierz dokument
Załącznik - dodatkowe miejsca wykonywania działalności
Pobierz dokument
Załącznik - rodzaje wykonywanej działalności wg PKD
Pobierz dokument
Załącznik - rachunki bankowe
Pobierz dokument
Załącznik - udział w spółkach cywilnych
Pobierz dokument
Załącznik - udzielone pełnomocnictwa
Pobierz dokument
Załącznik - korekty
Pobierz dokument
Załącznik - zarządca sukcesyjny
Pobierz dokument