Deklaracja ZUS DRA - informacje jak złożyć i wzór deklaracji 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 7 września 2023

ZUS DRA

ZUS DRA to dokument, który służy do rozliczana składek i wypłaconych przez ZUS świadczeń. Kto musi składać ZUS DRA? Do kiedy należy złożyć deklarację? Jak i gdzie ją złożyć?

Kto musi składać deklarację ZUS DRA?

ZUS DRA składają płatnicy, rozliczający składki ZUS za siebie, osoby współpracujące i pracowników. Płatnik musi złożyć deklarację zarówno wtedy, gdy płaci pełny ZUS, jak i gdy korzysta z ulg: 

 • Ulga na Start, 
 • Mały ZUS Plus, 
 • obniżone składki ZUS.

Kiedy należy złożyć deklarację ZUS DRA?

Pierwszą deklarację należy złożyć do ZUS w kolejnym miesiącu po zarejestrowaniu firmy, gdy płatnik zaczyna opłacać składki ZUS.

Jeżeli płatnik:

 • zarejestrował firmę pierwszego dnia miesiąca -  deklarację ZUS DRA składa za ten i każdy kolejny miesiąc,
 • rozpoczął działalność w trakcie miesiąca - deklarację ZUS DRA składa za niepełny okres rozliczeniowy i drugą, za kolejny pełny miesiąc,
 • wznawia działalność w trakcie miesiąca - deklarację ZUS DRA składa za niepełny okres rozliczeniowy i drugą, za kolejny pełny miesiąc.

Deklarację ZUS DRA należy co miesiąc przekazywać do ZUS:

 • do 5. dnia miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • do 15. dnia miesiąca - dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
 • do 20. dnia miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

 
Jeżeli dzień opłacenia składki przypada w niedzielę lub święto, termin przesuwa się na pierwszy pracujący dzień.

Kto jest zwolniony ze składania ZUS DRA?

Kto jest zwolniony z comiesięcznego składania ZUS DRA?

Z comiesięcznego obowiązku składania deklaracji ZUS DRA zwolnieni są:

 • przedstawiciele duchowieństwa, 
 • osoby składające dokumenty za nianie,
 • osoby dobrowolnie podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Jak długo należy przechowywać deklaracje ZUS DRA?

Deklarację należy przechowywać:

 • 5 lat od dnia złożenia,
 • 10 lat od dnia złożenia – w przypadku dokumentów rozliczeniowych przekazanych do ZUS do 31 grudnia 2011 roku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak złożyć deklarację ZUS DRA?

Sposób przekazania deklaracji do ZUS zależy od ilości rozliczanych osób. Jeżeli płatnik:

 • rozlicza składki za 5 lub mniej osób -  może złożyć papierową deklarację osobiście, przez pełnomocnika lub listownie do oddziału ZUS lub elektronicznie.
 • rozlicza składki za więcej niż 5 osób - wyłącznie elektronicznie.

Aby elektronicznie przesłać deklarację, należy skorzystać:

Wzór deklaracji ZUS DRAWzór deklaracji ZUS DRA online

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - deklaracja ZUS DRA w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 31,7 tys. dokumentów!
Deklaracja ZUS DRA [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu