PIT-4R - informacje jak złożyć w 2023 roku

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 14 lipca 2023

Deklaracja PIT-4R

PIT-4R to dokument wypełniany przez pracodawcę, w którym znajdują się informacje na temat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gdzie, jak i kiedy złożyć deklarację PIT-4R? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto składa deklarację PIT-4R?

Deklarację PIT-4R składa płatnik, czyli pracodawca. Dokument zawiera informacje na temat pobranych i odprowadzanych na rzecz urzędu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kiedy należy złożyć PIT-4R?

Płatnik musi złożyć deklarację do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który pobierano i odprowadzano zaliczki.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak złożyć deklarację PIT 4R?

Deklarację PIT-4R można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez Portal Podatkowy.

Deklaracja PIT-4R - wzór online

Wyślij deklarację PIT-4R online

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - deklaracja PIT-4R w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości