Deklaracja CIT 8 PDF 2022

CIT 8 - wzór do pobrania i informacje jak wypełnić online

Wypełnij deklarację CIT 8 online

Co to jest CIT 8?

CIT-8 to zeznanie podatkowe zawierające informacje o tym, jakie koszty, straty oraz przychody miała organizacja w minionym roku podatkowym. Zaznacza się na niej również, czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych - nawet jeżeli jest z niego zwolniona, musi wykazać to za pomocą formularza CIT-8.

Kto musi składać deklarację CIT-8?

Zeznanie podatkowe CIT-8 muszą składać następujące podmioty:

 • osoby prawne, na przykład spółki z o.o. i akcyjne, stowarzyszenia, spółdzielnie;

 • spółki kapitałowe w organizacji - na etapie od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu do rejestru;

 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek bez osobowości prawnej (na przykład wspólnota mieszkaniowa);

 • spółki komandytowo-akcyjne;

 • spółki komandytowe;

 • spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju - jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego innego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Deklaracji nie muszą składać:

 • osoby fizyczne,

 • spółki niemające osobowości prawnej, oprócz komandytowo-akcyjnej i komandytowej z zarządem lub siedzibą w Polsce.

Kiedy należy złożyć deklarację CIT 8?

Zeznanie podatkowe należy złożyć co roku do 31 marca.


Gdzie należy złożyć deklarację CIT 8?

Zeznanie podatkowe CIT-8 można złożyć na 2 sposoby:

 • osobiście, w urzędzie skarbowym odpowiednim dla siedziby organizacji,

 • przez Internet, korzystając z portalu podatki.gov.pl

Ile kosztuje złożenie deklaracji CIT 8?

Złożenie deklaracji CIT-8 jest bezpłatne. Dodatkowe koszty mogą pojawić się wyłącznie w sytuacji, kiedy zdecydujemy się na skorzystanie z pełnomocnictwa - wówczas zapłacimy 17 złotych.

Ile wynosi CIT 8?

Podatek związany z deklaracją CIT-8 wynosi odpowiednio:

 • 19% podstawy opodatkowania;

 • 9% podstawy opodatkowania - dla tzw. małych podatników*, podatników rozpoczynających działalność, od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych.

* Mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Jaka kara grozi za niezłożenie deklaracji CIT-8?

Niezłożenie deklaracji CIT-8 w terminie jest równoznaczne z popełnieniem wykroczenia skarbowego. Grozi za nie kara grzywny do 720 dawek dziennych, karza pozbawienia wolności lub obie jednocześnie.

Stawki dzienne w 2021 roku:

 • Minimalna: 93,33 zł

 • Maksymalna: do 37.332,00 zł


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - deklaracja CIT 8 w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - deklaracja CIT 8