Deklaracja CIT-8 - informacje jak złożyć online 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 27 czerwca 2023

Deklaracja CIT-8

Zeznanie podatkowe CIT-8 co roku składają osoby prawne. Kogo dokładnie obejmuje obowiązek złożenia deklaracji? Kiedy i jak złożyć formularz CIT-8? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto musi złożyć deklarację CIT-8?

Obowiązkiem składania formularza CIT-8 objęte są:

  • osoby prawne np. spółki z o.o. i akcyjne, stowarzyszenia, spółdzielnie,
  • spółki kapitałowe w fazie tworzenia - na etapie od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem podmiotów bez osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa),
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju - jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego innego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Kiedy należy złożyć deklarację CIT-8?

Osoby prawne muszą złożyć deklarację CIT-8 do 31 marca każdego roku.

W 2023 roku, w drodze wyjątku, termin składania CIT-8 został wydłużony do 30 czerwca 2023.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wypełnić deklarację CIT-8?

Formularz CIT-8 można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez Portal Podatkowy. Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w celu potwierdzenia tożsamości. Elektroniczną deklarację może złożyć pełnomocnik, o ile zostanie do tego upoważniony. Takie upoważnienie jest bezpłatne.

Elektroniczna deklaracja CIT-8

Wyślij deklarację CIT-8 online


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - deklaracja CIT-8 w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości