Przekaż 1,5% podatku zamiast 1%

6 marca 2024 | 3 min. czytania

W 2024 roku podatnicy mają okazję przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Taka opcja jest dostępna od zeszłorocznych rozliczeń, wcześniej zainteresowane osoby mogły przekazać jedynie 1%. Jak to zrobić? 

Przekaż 1,5% podatku zamiast 1%
Przekaż 1,5% podatku zamiast 1%

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP)

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) to instytucje non-profit, których celem jest realizacja działań na rzecz dobra społecznego. Aktywność OPP skupia się przede wszystkim na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, a nie na osiąganiu zysku.  Charakteryzuje się tym, że ich działalność ma na celu poprawę warunków życia ludzi, rozwój kultury, edukacji, zdrowia lub innych obszarów społecznie ważnych.

Przekaż 1,5% podatku

Podatnik ma możliwość samodzielnego wyboru organizacji, która otrzyma 1,5% z jego rozliczenia PIT, a co istotne, nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, ponieważ rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Od zeszłego roku osoby, które chcą wspomóc instytucje non-profit, mogą przekazać im 1,5% swojego podatku, wcześniej było to jedynie 1%.

Jak przekazać 1,5% podatku? 

Przekazanie 1,5% podatku nie jest niczym skomplikowanym. Osoba zainteresowana może samodzielnie wybrać OPP, której chce pomóc. Aby to zrobić, może skorzystać z wykazu OPP, które są uprawnione do otrzymania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku. Zestawienie przygotowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz informacji z bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego na temat terminowego wywiązania się przez organizacje z obowiązku sprawozdawczego za 2022 rok. 

Gdy już organizacja zostanie wybrana, podatnik powinien wpisać jej numer KRS oraz przekazywaną kwotę, nieprzekraczającą 1,5%, w odpowiednią rubrykę deklaracji podatkowej. Istotne jest dodatkowe sprawdzenie wprowadzonych danych, ponieważ błąd może uniemożliwić przekazanie funduszy wybranej instytucji non-profit.

Wsparcie może być również przekazane na konkretny cel szczegółowy OPP, który można określić w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.

Jak przekazać 1,5% podatku w usłudze Twój e-PIT?

Rządowa strona podatki.gov.pl podaje instrukcję jak przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP w usłudze Twój e-PIT. 

 1. Należy zalogować się do usługi przez login.gov.pl za pomocą profilu zaufanego, mObywatel, e-dowód, bankowość elektroniczną lub podać wymagane przez program dane. 
 2. Na głównej stornie widoczna jest informacja o OPP.
 • Podczas wyboru OPP po raz pierwszy, należy:
  • wybrać z listy numer KRS danej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) do przekazania 1,5% podatku,
  • wskazać cel szczegółowy (opcjonalnie) oraz zaznaczyć zgodę (opcjonalnie) na przekazanie OPP informacji o 1,5% podatku.
 • W przypadku zmiany OPP, należy:
  • kliknąć przycisk „Wybierz organizację”,
  • wybrać z wykazu OPP numer KRS organizacji do przekazania 1,5% podatku,
  • wskazać cel szczegółowy (opcjonalnie),
  • zatwierdzić zmianę. 
 • W przypadku zmiany celu szczegółowego, należy:
  • kliknąć przycisk „Wybierz organizację”,
  • nie zmieniając numeru KRS, edytować informację o celu szczegółowym,
  • zatwierdzić zmianę.

Niezależnie od wybranej opcji na samym końcu tego procesu trzeba zaakceptować i wysłać zeznanie podatkowe.


Powiązane sprawy


Powiązane tagi