Ograniczenie, zakazanie kontaktów ojca, matki lub dziadków z dzieckiem - wniosek [PDF, DOC] wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 18 września 2023

Ograniczenie, zakazanie kontaktów z dzieckiem

Gdy rodzic stanowi zagrożenie dla dziecka, drugi rodzic lub opiekun może zawnioskować do sądu o ograniczenie bądź całkowite zakazanie kontaktów z małoletnim. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby sąd mógł orzec ograniczenie lub zakazanie kontaktów? Jak napisać wniosek w tej sprawie i gdzie go złożyć? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kiedy sąd może ograniczyć lub zakazać kontaktów ojca lub matki z dzieckiem?

Sąd może ograniczyć bądź zakazać kontaktów rodzica z małoletnim, jeżeli rodzic wpływa na dziecko demoralizująco lub zagraża jego bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu. Do ograniczenia lub zakazania kontaktów może dojść również w sytuacji, gdy rodzic poważnie zaniedbał obowiązki wynikające z rodzicielstwa.

Do zakazania kontaktów może dojść wyłącznie w sytuacji, gdy rodzic poważnie zagraża dobru dziecka. 

W jaki sposób sąd może ograniczyć lub zakazać kontaktów z dzieckiem?

Ze względu na dobro małoletniego, sąd może m.in.:

 • zakazać rodzicowi zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania,
 • zezwolić rodzicowi na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
 • ograniczyć kontakty rodzica z dzieckiem do określonych sposobów porozumiewania się na odległość np. telefonicznie, przez komunikatory,
 • całkowicie zakazać rodzicowi spotkań z dzieckiem,
 • zakazać rodzicowi porozumiewania się z dzieckiem na odległość.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Ograniczenie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Samo ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich nie powoduje automatycznego ograniczenia bądź zakazania kontaktów z dzieckiem. Podczas postępowania w sprawie odebrania praw rodzicielskich należy wykazać, że kontakty rodzica z małoletnim wpływają źle na dobro małoletniego - wówczas sąd może orzec o ograniczeniu lub zakazaniu kontaktów.

Ograniczenie kontaktów dziecka z dziadkami

Jeżeli dziadkowie dziecka mają na nie zły wpływ, wówczas rodzice lub opiekun mogą zwrócić się do sądu z wnioskiem o ograniczenie kontaktów małoletniego z dziadkami. 

Kto może złożyć wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek w tej sprawie może złożyć:

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem?

Jak napisać wniosek o ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskującego:
 • dane rodzica, który zagraża dobru dziecka:
  • imię i nazwisko, 
  • adres,
 • prośba o ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • uzasadnienie,
 • podpis wnioskującego,
 • lista załączników.

Uzasadnienie wniosku o ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem

Aby wniosek mógł zostać pozytywnie rozpatrzony, musi posiadać odpowiednie uzasadnienie. W dokumencie można przytoczyć następujące argumenty:

 • obecność rodzica wywołuje u dziecka silny stres,
 • rodzic przekazuje dziecku złe wzorce, które wpływają negatywnie na jego zachowanie np. porzucenie szkoły, obracanie się w towarzystwie alkoholików i narkomanów,
 • rodzic stosuje wobec dziecka przemoc psychiczną lub fizyczną,
 • rodzic namawia dziecko do podejmowania działalności przestępczej np. handel substancjami zabronionymi, kradzieże. 

Wniosek o ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem - wzór [PDF, DOC] 2024

Wniosek o ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem - wzór PDF, DOC

Załączniki do wniosku o ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Wraz z wnioskiem do sądu obowiązkowo należy dołączyć:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • odpis aktu małżeństwa - jeżeli rodzice dziecka są małżeństwem,
 • orzeczenie o rozwodzie - jeżeli rodzice dziecka są po rozwodzie,
 • wszystkie dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku o ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem np. opinia psychologa, zaświadczenie ze szkoły, zeznania dziecka, historia medyczna.

Dokumenty należy dostarczyć w dwóch kopiach - drugi komplet zostanie przekazany rodzicowi, któremu chce się ograniczyć lub zakazać kontaktów z dzieckiem.

Gdzie złożyć wniosek o ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek w tej sprawie należy skierować do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego.

Kiedy złożyć wniosek o ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek można złożyć w momencie, gdy spełnione zostają przesłanki do ograniczenia lub zakazania kontaktów z dzieckiem. O ograniczenie kontaktów można także zawnioskować podczas postępowania rozwodowego lub postępowania o ograniczenie bądź odebranie władzy rodzicielskiej.

Ile kosztuje złożenie wniosku o ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem?

Ile kosztuje złożenie wniosku o ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem?

Od wniosku pobiera się opłatę w wysokości 100 zł

Ile trwa postępowanie o ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem?

Proces w tej sprawie może trwać nawet do kilku miesięcy - wiele zależy od stopnia skomplikowania sprawy i dowodów przedstawionych przez wnioskującego.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - ograniczenie, zakazanie kontaktów z dzieckiem w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 29,8 tys. dokumentów!
Wniosek o ograniczenie, zakazanie kontaktów z dzieckiem [DOC]
Pobierz wniosek
Wniosek o ograniczenie, zakazanie kontaktów z dzieckiem [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu