Wniosek o rozłożenie długu na raty - wzór DOC 2023

Rozłożenie długu na raty

Niespłacone na czas raty pożyczek lub kredytów mogą spowodować  wypowiedzenie umowy pożyczki przez wierzyciela. Może on wezwać komornika, aby ten odzyskał należny dług. Gdy sytuacja finansowa dłużnika nie pozwala mu na spłacenie zobowiązania, warto napisać wniosek o rozłożenie długu na raty.

Co to jest pismo o rozłożenie zadłużenia na raty? 

Pismo sporządza się, gdy pożyczający nie jest w stanie zapłacić pożyczkodawcy na czas. Warto pamiętać, że wierzyciele nie mają obowiązku pozytywnie rozpatrzyć wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty, jednak zawsze warto takie pismo wystosować, ponieważ część pożyczkodawców rozpatruje je pozytywnie. Postępowanie wygląda podobnie w przypadku kary grzywny - jeżeli ukarany nie jest w stanie zapłacić jej w całości, może wnioskować o rozłożenie grzywny na raty.

Szczegóły zadłużenia można sprawdzić w KRD - Krajowym Rejestrze Długów.

Jak złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty? 

Jak złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty? 

Wniosek o rozłożenie długu na raty można złożyć: 

  • osobiście - składając pismo u wierzyciela,
  • listownie - wysyłając wniosek pocztą →  warto poprosić o potwierdzenie odbioru!,
  • przez Internet - wysyłając pismo e-mailem.

Do kogo złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia? 

W momencie, gdy pożyczkobiorca w porę nie spłaci długu, wierzyciel może powołać komornika, aby to ten odzyskał zaległe pieniądze. Jeśli komornik pośredniczy w ściąganiu należności, wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty wciąż należy kierować do wierzyciela - adresatem wniosków i próśb powinien być wierzyciel, nie komornik.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

Niestety nie ma jednego gotowego wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty. Poniżej zamieszczamy wzór takiego wniosku, który można dostosować do własnych potrzeb. Podpowiadamy również, co powinno znaleźć się w samodzielnie sporządzanym dokumencie. 

Wniosek o rozłożenie długu na raty
 

Jak napisać podanie o rozłożenie długu na raty? 

Jak napisać podanie o rozłożenie długu na raty? 

Wniosek o rozłożenie długu na raty powinien zawierać:

  • dane dłużnika – imię, nazwisko i adres;
  • dane formalne - miejscowość i datę sporządzenia wniosku;
  • nagłówek stanowiący, o czym jest pismo: wniosek o rozłożenie długu na raty;
  • istotę pisma, np. Proszę o rozłożenie długu na raty;
  • informację, jaka jest wysokość całego długu i ile zostało już spłacone;
  • propozycję spłaty, np. rozbicie na kwoty miesięcznie lub na daty – dłużnik nie powinien proponować zbyt małych kwot;
  • uzasadnienie – w tym miejscu należy wyjaśnić, dlaczego prosi się o rozłożenie długu na raty (np. poniesienie niezaplanowanych niezbędnych wydatków, obniżka wynagrodzenia, utrata pracy, choroba) – powód powinien być wiarygodny oraz wyrażony zwięźle i konkretnie.

Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

Do pisma, w formie załączników, można dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową. 

Jak napisać uzasadnienie do wniosku o rozłożenie zadłużenia?

Najlepiej stworzyć zwięzłe i konkretne uzasadnienie, które w prostych słowach wskazuje powód, który tłumaczy prośbę składającego wniosek. Jeżeli będzie ono napisane rzetelnie, szanse na pozytywne rozpatrzenie prośby wzrosną.

Powód zwłoki w spłacaniu długu musi  być wiarygodny. Może być to na przykład pojawienie się  choroby, której leczenie jest bardzo kosztowne, znaczne obniżenie wynagrodzenia, utrata pracy, czy konieczność poniesienia nieplanowanych, ale niezbędnych wydatków. 

Inne, równie istotne wydarzenia także powinny zostać wzięte pod uwagę. Do wniosku warto dołączyć dokumenty, które potwierdzają trudną sytuację finansową. 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - rozłożenie zadłużenia na raty w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,8 tys. dokumentów!
Wzór wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty [DOC]
Pobierz dokument