Znamy ostateczne kwoty składek ZUS dla przedsiębiorców w 2022 roku!

29 listopada 2021

Nadszedł moment, na który z niecierpliwością czekali wszyscy przedsiębiorcy – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022. Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie wyliczyć, jaka będzie wysokość składek na ZUS w 2022 roku!

Znamy ostateczne kwoty składek ZUS dla przedsiębiorców w 2022 roku!
Znamy ostateczne kwoty składek ZUS dla przedsiębiorców w 2022 roku!

Możemy dokonać obliczeń

4 listopada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało  obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Dzięki kwocie przeciętnego wynagrodzenia, jesteśmy w stanie obliczyć, jak wysokie składki ZUS będą musieli płacić przedsiębiorcy w nadchodzącym roku.

Wysokość składek w 2022 roku

Według opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej obwieszczenia, kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 5922 zł. Podstawę wymiaru składek dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z obniżonych składek ZUS, stanowi 60% tej kwoty, czyli 3553,20 zł. Znając postawę wymiaru, jesteśmy w stanie policzyć wysokość składek społecznych na przyszły rok.

Składka Bez obniżonych składek ZUS (zł)  Dla nowych firm (zł)
Rentowa 284,26 72,24
Chorobowa  87,05 22,12
Emerytalna 693,58  176,27
Wypadkowa 59,34 15,08
Na Fundusz Pracy  87,05 22,12
SUMA:   1211,28 307,83

A co ze składką zdrowotną?

Składka zdrowotna nie pojawiła się w powyższej tabeli, ponieważ nie jesteśmy w stanie ustalić jej wysokości dla każdego przedsiębiorcy. Spowodowane jest to sporą zmianą, która wejdzie w życie od początku 2022 roku. Od teraz, wysokość składki zdrowotnej będzie ustalana samodzielnie przez przedsiębiorcę. Będzie ona zależała od uzyskiwanego przychodu.


Powiązana sprawa