Koncesja na alkohol Poznań - opłaty i wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu PDF wzór 2023

Weryfikacja: 25 sierpnia 2023

Koncesja na alkohol Poznań

Każdy, kto chce sprzedawać alkohol w restauracji lub sklepie, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. W innym wypadku popełnia przestępstwo, za które grozi kara grzywny. Jak uzyskać zezwolenie? Ile kosztuje koncesja i od czego zależy wysokość opłaty? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Ile kosztuje koncesja na alkohol? - opłaty za zezwolenie w Poznaniu

Alkohole dzielimy na 3 grupy:

Koncesja na alkohol Opłata za zezwolenie na sprzedaż
do 4,5% alkoholu oraz piwo
 • 525 zł - pierwsze zezwolenie
 • 525 zł - dla wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok nieprzekraczającej 37 500 zł
 • 1,4% wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok, jeśli wyniosła ona więcej niż 37 500 zł
powyżej 4,5% - 18% alkoholu, bez piwa
 • 525 zł - pierwsze zezwolenie
 • 525 zł - dla wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok nieprzekraczającej 37 500 zł
 • 1,4% wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok, jeśli wyniosła ona więcej niż 37 500 zł
powyżej 18% zawartości alkoholu
 • 2100 zł - pierwsze zezwolenie
 • 2100 zł - dla wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok nieprzekraczającej 77 000 zł
 • 2,7% wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok, jeśli wyniosła ona więcej niż 77 000 zł

Jeśli wnioskujący sprzedaje wszystkie trzy grupy alkoholi, wówczas może starać się o koncesję na wszystkie jednocześnie - wystarczy złożyć jeden wniosek o wydanie trzech zezwoleń w Poznaniu.

Jeśli wniosek o wydanie zezwolenia zostanie złożony w trakcie roku, to opłatę za zezwolenie oblicza się proporcjonalnie do okresu jego ważności.

Na jaki czas wydawane jest zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

W zależności od lokalu, w którym będzie sprzedawany alkohol, zezwolenie wydaje się:

 • przynajmniej na 2 lata - dla sklepów, stacji benzynowych, punktów sprzedaży detalicznej,
 • przynajmniej na 4 lata - dla punktów gastronomicznych, pubów, restauracji.

Sprzedaż alkoholu na imprezach zamkniętych - zezwolenie cateringowe

Przedsiębiorca, który ma zajmować się sprzedażą alkoholu na imprezach zamkniętych, musi posiadać specjalne pozwolenie, tzw. zezwolenie cateringowe. Podobnie jak w przypadku koncesji na sprzedaż alkoholu w sklepie, na każdy rodzaj alkoholu konieczne jest posiadanie osobnego zezwolenia.

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Aby otrzymać zezwolenie, należy złożyć do urzędu w Poznaniu wniosek o koncesję na sprzedaż alkoholu podczas imprez i przyjęć. Za ten rodzaj koncesji również należy uiścić opłatę, którą wylicza się w taki sam sposób jak w przypadku klasycznej koncesji. Można również uzyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Opłata za jednorazowe pozwolenie wynosi:

 • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa;
 • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa);
 • 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

Sprzedaż alkoholu bez koncesji - kary za brak zezwolenia

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na sprzedaż alkoholu bez odpowiedniego zezwolenia, musi liczyć się z możliwością otrzymania grzywny wynoszącej od 100 zł do nawet 1 080 000 złotych. Wysokość kary ustalana jest w oparciu o wagę przewinienia.

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu w Poznaniu

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, musi co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie za poprzedni rok należy złożyć do 31 stycznia następnego roku w urzędzie w Poznaniu, jeżeli jest właściwy dla lokalizacji punktu sprzedaży.

Na podstawie złożonego oświadczenia przedsiębiorca musi wnieść opłatę w wysokości:

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,

 • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł.

lub

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł,

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł,

 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia można wpłacić:

 • jednorazowo, do 31 stycznia danego roku,

 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września,

na konto Urzędu Miasta lub Gminy w Poznaniu, jeżeli w nim wcześniej złożono oświadczenie. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu w Poznaniu

Wniosek o koncesję na alkohol - wzór PDFWypełniony wzór wniosku o koncesję na alkohol
 

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pozwolenia na alkohol?

Niezbędne będą:

Kiedy trzeba opłacić koncesję na alkohol?

Kiedy i gdzie opłacić koncesję na alkohol w Poznaniu?

Opłatę należy uiścić na konto urzędu w Poznaniu, do którego składano wniosek.

 • jeśli wnioskujący stara się o koncesję na alkohol po raz pierwszy, należy opłacić ją przed wydaniem zezwolenia;
 • jeśli wnioskujący stara się o zezwolenie w trakcie roku kalendarzowego, musi obliczyć kwotę proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia, tj.:
  • do 18% zawartości alkoholu: 525 zł/liczba dni w roku x liczba dni do końca roku kalendarzowego;
  • powyżej 18% zaw. alkoholu: 2100 zł/liczba dni w roku x liczba dni do końca roku kalendarzowego;
 • jeśli wnioskujący posiada zezwolenie, co roku opłaca koncesję na alkohol według sprzedaży z roku ubiegłego. Oświadczenie o wysokości sprzedaży alkoholu w danym miejscu składa się do 31 stycznia i na jego podstawie uiszcza się opłatę koncesyjną,
 • jeśli zezwolenie kończy się w danym roku, wartość sprzedaży należy obliczyć oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu i w kwocie brutto (z akcyzą i podatkiem VAT). Na tej podstawie wnioskujący musi wpłacić na rachunek urzędu odpowiednią kwotę. Jeśli zezwolenie kończy się w trakcie roku, oblicza jego wartość proporcjonalnie do końca roku kalendarzowego.  

Procedura przyznawania koncesji na alkohol w Poznaniu

Po złożeniu wniosku zostanie on sprawdzony przez urząd w Poznaniu w dwóch aspektach:

 1. poprawności złożenia - czy zostały dołączone wszystkie niezbędne druki, zgody i dokumenty. W przypadku braków wnioskujący będzie miał 7 dni na ich uzupełnienie, w innym wypadku wniosek zostanie zwrócony,
 2. zgodności lokalizacji z uchwałami rady miasta/gminy - specjalna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odniesie się do wniosku i wyda wiążącą opinię, czy lokalizacja jest odpowiednia t.j zgodna z przyjętymi uchwałami - na przykład czy zachowuje minimalne odległości od szkół, czy kościoła. Komisja określi również, czy na danym terenie jest jeszcze "miejsce" na kolejny punkt sprzedaży alkoholu, czy nie przekroczono ich maksymalnej, ustalonej przez urząd liczby.

Jeśli komisja wyda opinię pozytywną, a wniosek został złożony poprawnie i dokonano zapłaty za zezwolenie, wówczas urząd wyda odpowiedni dokument. 

Ile czeka się na wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu?

Ile czeka się na wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu?

Sprawa powinna zostać rozstrzygnięta do miesiąca, w wyjątkowych przypadkach do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Przedłużenie koncesji na alkohol

Aby zachować ciągłość w sprzedaży napojów alkoholowych, przed upływem ważności koncesji, przedsiębiorca powinien złożyć kolejny wniosek o zezwolenie.

Najlepiej zrobić to co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanej koncesji.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę koncesja na sprzedaż alkoholu w Poznaniu?

Aby załatwić sprawę koncesja na sprzedaż alkoholu w Poznaniu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. pl. Kolegiacki 17.

Urząd Miasta w Poznaniu

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48616463344 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,3 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o koncesję na alkohol [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok [PDF]
Pobierz dokument
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
Pobierz wniosek
WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
Pobierz wniosek