Chcesz odwołać się od wyroku? Najpierw złóż wniosek o jego uzasadnienie!

7 kwietnia 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Po niepomyślnym wyroku sądu człowiek myśli tylko o jednym – o apelacji. Niestety, przepisy przewidują, że przed odwołaniem się od wyroku, należy zapoznać się z jego uzasadnieniem. Co zawiera taki dokument i jak go zdobyć? Podpowiadamy.

Chcesz odwołać się od wyroku? Najpierw złóż wniosek o jego uzasadnienie!
Chcesz odwołać się od wyroku? Najpierw złóż wniosek o jego uzasadnienie!

Czym jest uzasadnienie wyroku?

Uzasadnienie wyroku to wyjątkowy dokument, który pomaga zrozumieć, dlaczego sędzia wydał taki a nie inny werdykt. Zawarte są w nim podstawy, którymi kierował się sąd podczas postępowania. Przed złożeniem apelacji, każdy musi zapoznać się z uzasadnieniem wyroku. Oprócz tego, że jest ono niezbędne, jest również bardzo pomocne. Przede wszystkim pozwala lepiej zrozumieć tok rozumowania sędziego, jak i dostrzec jego błędy w postępowaniu, które mogą przyczynić się do zmiany wyroku po apelacji. Mimo że dokument jest niezbędny do odwołania się od wyroku, wnioskować o jego wydanie może każdy zainteresowany, nawet jeżeli nie planuje składania apelacji. Powodem może być również zwykła, ludzka ciekawość. 

Jak, gdzie, kiedy?

Aby otrzymać uzasadnienie wyroku, należy o nie wnioskować. Może to zrobić każda ze stron postępowania po ogłoszeniu wyroku. Wniosek wraz z potrzebnymi załącznikami należy złożyć w sądzie, w którym odbyło się postępowanie i w którym ogłoszono wyrok. Musi on zostać dostarczony w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku. Pamiętaj! W sądach terminy są nienaruszalne – nawet jeden dzień zwłoki może przekreślić nasze szanse na apelację, gdyż bez uzasadnienia wyroku nie jest ona możliwa. Niestety, za uzasadnienie wyroku trzeba będzie zapłacić – przed rokiem 2019 otrzymanie dokumentu było bezpłatne, jednak teraz konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości aż 100 złotych! Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe sądu, za pośrednictwem platformy internetowej e-Płatności oraz znakami sądowymi, dostępnymi zazwyczaj w kasie urzędu lub w specjalnych wpłatomatach. 

Jak poprawnie napisać wniosek?

Mając na uwadze fakt, że wniosek o uzasadnienie wyroku trafi w ręce sądu, powinien on być sporządzony zgodnie z formalnymi wymogami. Rzecz jasna na górze strony muszą znaleźć się data i miejsce sporządzenia dokumentu oraz dane sądu, do którego wpłynie złożony wniosek. W dokumencie nie może zabraknąć danych obu stron postępowania, a także ich przedstawicieli i pełnomocników. Aby osoba rozpatrująca wniosek wiedziała, o uzasadnienie którego wyroku prosimy, koniecznie należy zawrzeć sygnaturę sprawy i słowne określenie, o który wyrok chodzi. Ważnym elementem formalnym jest tytuł brzmiący: „Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem”. W kolejnej części dokumentu musimy wyrazić prośbę o uzasadnienie rzeczonego wyroku oraz doręczenie jego odpisu wraz z uzasadnieniem. Koniecznie trzeba wskazać, czy uzasadnienie ma dotyczyć całego wyroku czy też jego części. Na końcu osoba składająca wniosek musi się podpisać i zawrzeć spis załączników, na przykład dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

Jak długo czeka się na uzasadnienie wyroku? Wszystko zależy od tego, czy dostarczona przez nas do sądu dokumentacja była kompletna. Jeśli tak, cały proces nie powinien trwać dłużej niż 2 tygodnie. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek braki, zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni. Do czasu oczekiwania należy doliczyć również czas wysyłki, gdyż uzasadnienie wyroku jest dostarczane do adresata drogą listowną. 

Planujesz apelację, lecz zupełnie nie wiesz, od czego zacząć? Służymy pomocą! Zapoznaj się z przygotowaną przez nas instrukcją, w której opisujemy, jak zdobyć dokument, który umożliwia odwołanie się od wyroku – jego uzasadnienie. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa