Medycyna pracy Szczecin - wzór skierowania na badania do lekarza medycyny pracy - druk [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 23 maja 2023

Obowiązkowemu badaniu u lekarza medycyny pracy należy poddać się tuż przed rozpoczęciem nowej pracy, po zmianie stanowiska na nowe, a także w sytuacji, gdy stare zaświadczenie lekarskie straci ważność. Badanie musi zostać również wykonane w przypadku zmiany charakteru stanowiska pracownika, czyli gdy do zakresu jego obowiązków dochodzą nowe czynności. Obowiązek wizyty w poradni medycyny pracy mają także pracownicy, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Medycyna pracy Szczecin

Czym zajmuje się lekarz w poradni medycyny pracy?

Zadaniem każdego lekarza medycyny pracy jest określenie, czy stan zdrowia pracownika pozwala mu na wykonywanie konkretnej pracy. Oceny dokonuje na podstawie badania fizykalnego oraz przeprowadzonego wywiadu i ewentualnych dodatkowych konsultacji. 

Do obowiązków lekarza medycyny pracy należą również:

  • diagnozowanie zagrożeń w miejscu pracy, a także na danym stanowisku,
  • prowadzenie profilaktyki zdrowotnej osób pracujących,
  • zapoznanie pracownika ze szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi związanymi z pracą,
  • informowanie o bezpieczeństwie w miejscu pracy,
  • diagnostyka chorób zawodowych,
  • organizacja akcji promocyjnych na temat zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy,
  • wyznaczenie warunków pracy, które nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie pracownika,
  • udział w procesach sądowych dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Rodzaje badań medycyny pracy Szczecin

Rodzaje badań medycyny pracy

Jakie badania zostaną wykonane w ramach badań medycyny pracy, zależy od zawodu, który wykonuje lub będzie wykonywał badany. Część zawodów wymaga dodatkowych konsultacji, na przykład okulistycznych, neurologicznych i laryngologicznych bądź badania krwi. Jeżeli praca ściśle wiąże się z kontaktem z żywnością lub bezpośrednim fizycznym kontaktem z innymi osobami, konieczne będzie wykonanie badań sanitarno-epidemiologicznych w Szczecinie.

Wyróżniono 3 rodzaje badań medycyny pracy: wstępne, okresowe oraz kontrolne.

Badania wstępne do pracy

Badania wstępne musi wykonać nowy pracownik, a także taki, który zdecydował się na zmianę stanowiska pracy w obrębie jednej firmy. Nie obowiązują one osób, które zostały ponownie zatrudnione na to samo stanowisko u tego samego pracodawcy, u których przerwa między zatrudnieniem u byłego i obecnego pracodawcy nie przekroczyła 30 dni bądź jeżeli zatrudniający stwierdzi, że warunki pracy na byłym stanowisku odpowiadają tym na nowym stanowisku.

Po badaniu pracownik otrzyma od lekarza medycyny pracy orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuowania pracy. Może się zdarzyć, że istnieją pewne czynności, których pracownik nie będzie mógł wykonywać - wówczas zostaną one odnotowane na wskazanym dokumencie.

Badania okresowe

Badania okresowe medycyny pracy należy wykonać na kilka dni przed wygaśnięciem ważności badania wstępnego lub wcześniejszych badań okresowych. Okres, na jaki wydawane jest orzeczenie, jest inny dla różnych zawodów i może wynosić od roku do 5 lat. Niewykonanie badania przez pracownika może skutkować odmówieniem przez pracodawcę przedłużenia umowy o pracę, a nawet jej wypowiedzeniem.

Badania kontrolne

Ten rodzaj badań medycyny pracy jest wykonywany wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik wraca do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni. Badania powinny zostać przeprowadzone w pierwszym dniu po zakończeniu zwolnienia lekarskiego, przed przystąpieniem do wykonywania pracy. Wykonuje się je w celu sprawdzenia, czy pracownik jest w stanie wrócić do pracy i wypełniać swoje dotychczasowe obowiązki.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak przygotować się na badania pracowników z miejscowości Szczecin?

Na badania medycyny pracy w okolicy miejscowości Szczecin należy zabrać ze sobą:

Czy można iść do lekarza medycyny pracy bez skierowania?

Skierowanie do lekarza medycyny pracy jest konieczne wyłącznie po to, aby poddać się wymaganym przez zakład pracy badaniom. Jeżeli badany chce uzyskać wyłącznie ogólne zaświadczenie o zdolności do pracy, nie z polecenia pracodawcy, może udać się na wizytę do lekarza medycyny pracy bez skierowania.

Skierowanie do medycyny pracyWzór jak wypełnić skierowanie na badania do medycyny pracy
 

Ile jest ważne skierowanie na badania lekarskie od pracodawcy?

Przepisy nie określają ważności skierowania na badania. Można je zatem wykonać w dowolnym momencie, lecz przed upływem terminu ważności poprzednich badań medycyny pracy. Jednak praktyka wskazuje, iż najbardziej optymalny czas to 30 dni przed końcem ważności badań.

Ile kosztują badania medycyny pracy w w Szczecinie?

Ile kosztują badania w poradni medycyny pracy w okolicy miejscowości Szczecin?

Ceny za badania medycyny pracy są ustalane indywidualnie przez poradnie medycyny pracy.

Gdzie można wykonać badania medycyny pracy w Szczecinie?

Aby wykonać badania medycyny pracy w okolicy Szczecin, należy zgłosić się do najbliższej poradni medycyny pracy.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę medycyna pracy w Szczecinie?

Badania lekarskie można wykonać u lekarza medycyny pracy w Szczecinie.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,1 tys. dokumentów!
Skierowanie na badania medycyny pracy (PDF)
Pobierz skierowanie
Skierowanie na badania medycyny pracy (DOC)
Pobierz skierowanie
Wzór wypełnionego skierowania na badania medycyny pracy [PDF]
Pobierz skierowanie