Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach od US Strzelin - wniosek DOC 2024

Autor: Justyna Rudner 5 min. czytania

Zaświadczenie o niezaleganiu US Strzelin

Podczas starania się o kredyt lub zakupu sprzętu na raty, często konieczne jest okazanie zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu w żadnych podatkach (PIT, CIT, VAT). Jak zdobyć taki dokument? Gdzie złożyć odpowiedni wniosek i ile to kosztuje? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – jakich podatków dotyczy?

Urząd skarbowy w miejscowości Strzelin wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową w przypadku:

Jeżeli wnioskujący stara się o zaświadczenie dotyczące podatków i opłat, których nie reguluje się w urzędzie skarbowym, wniosek o jego wydanie powinien złożyć:


Kiedy starać się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

Kiedy możesz starać się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

O zaświadczenie można wnioskować w dowolnym momencie, m.in. w sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają urzędowego potwierdzenia braku zaległości lub stanu zaległości podatkowych. Można wnioskować o wydanie zaświadczenia także w momencie, gdy ze względu na własny interes prawny wnioskujący chce  potwierdzić brak lub stan zaległości podatkowych.

Gdzie i jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach w miejscowości Strzelin?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

Koszt zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

Za wydanie jednego egzemplarza dokumentu należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 21 złotych. Z opłaty zwolnione są podmioty, które potrzebują zaświadczenia do załatwienia spraw:

  • alimentacyjnych,
  • opieki,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • kurateli i przysposobienia.

Dodatkowo, jeżeli wnioskujący zdecyduje się na udzielenie pełnomocnictwa osobie spoza najbliższej rodziny, będzie musiał zapłacić 17 złotych.

Opłaty można uiścić kasie urzędu lub przelewem, na konto bankowe urzędu miasta lub gminy.

Opłaty za pełnomocnictwo nie trzeba uiszczać w sytuacji, gdy wnioskujący ustanowił wcześniej pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych.

Zaświadczenie o niezaleganiu podatkowym dla innego przedsiębiorcy

Składając wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, można także poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy. Konieczne jest jednak posiadanie jego zgody w formie pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego.

Zaświadczenie o niezaleganiu podatkowym na żądanie

Urząd wydaje zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych na żądanie:

  • instytucji, które udzielają kredytów i działają na podstawie ustaw (na przykład banki podczas starania się o kredyt hipoteczny),
  • kontrahentów firmy, a także dzierżawców i użytkowników nieruchomości,
  • wspólnika spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
  • małżonka (także rozwiedzionego), gdy nie ma wspólności majątkowej oraz członków rodziny (między innymi dzieci, w tym tych adoptowanych, wnuków, rodziców, dziadków, rodzeństwa). Dotyczy to także osób, których łączy z podatnikiem bliska więź uczuciowa, fizyczna lub gospodarcza.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

 Wymagane dokumenty do zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Wymagane dokumenty

Liczba dokumentów, które trzeba dostarczyć jest niewielka. Urząd skarbowy w miejscowości Strzelin wyda zaświadczenie w oparciu o dokumenty, które posiada lub uzyska z innych urzędów – nie będzie zatem prosił wnioskującego o dodatkowe dokumenty, chyba że wskaże podstawę prawną, która daje mu takie prawo.

Osoba starająca się o uzyskanie zaświadczenia musi dostarczyć do urzędu skarbowego:

 Jeżeli we wniosku pojawią się braki, urząd wezwie wnioskującego do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Niedokonanie zmian w terminie skutkuje zaniechaniem rozpatrzania wniosku.

Ile czeka się na otrzymanie zaświadczenia?

Na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach czeka się około 7 dni.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Jeżeli wnioskujący nie zgadza się z decyzją wydaną przez Urząd Skarbowy w miejscowości Strzelin, ma prawo do złożenia zażalenia. Może to zrobić w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Podstawa prawna 


Gdzie załatwić sprawę zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w miejscowości Strzelin?

Aby załatwić sprawę zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w miejscowości Strzelin, należy skontaktować się z instytucją Urząd Skarbowy w Strzelinie pod adresem Bolka I Świdnickiego 14 w miejscowości .

Urząd Skarbowy w Strzelinie

adres: Bolka I Świdnickiego 14, 57-100 Strzelin

tel. +48713927286 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji