Zasiłek pielęgnacyjny Wrocław 2023 - kwota, wniosek online lub druk SR-3

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 27 września 2023

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to forma pomocy finansowej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat. Kto może starać się o zasiłek pielęgnacyjny i gdzie złożyć wniosek w sprawie jego przyznania? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Co to jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to wsparcie finansowe, pokrywające część wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny we Wrocławiu? - kwota 2023

Zasiłek pielęgnacyjny we Wrocławiu wynosi 215,84 zł i jest wypłacany co miesiąc.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczenie przysługuje:

 • dziecku niepełnosprawnemu - sprawdź również: jednorazowe świadczenie "za życiem" we Wrocławiu,
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o:
  • znacznym stopniu niepełnosprawności lub
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
 • seniorom - osobom, które ukończyły 75. rok życia.

Za to opiekunom dzieci niepełnosprawnych wymagających opieki przysługuje świadczenie pielęgnacyjne we Wrocławiu.

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od kryterium dochodowego i nie podlega opodatkowaniu. Ponadto prawo do jego otrzymywania przysługuje nie tylko obywatelom polskim, ale także cudzoziemcom.

Kto nie dostanie zasiłku pielęgnacyjnego?

Świadczenie nie przysługuje w sytuacji, gdy:

 • dana osoba jest uprawniona do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego,
 • osoba przebywa w instytucji zapewniającej bezpłatne, całodobowe utrzymanie,
 • członek rodziny otrzymuje podobne świadczenie za granicą, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Na jak długo przyznaje się zasiłek pielęgnacyjny?

Na jak długo przyznaje się zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest od miesiąca, w którym:

 • wydano orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli wniosek o zasiłek pielęgnacyjny złożono do 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia → Sprawdź: orzeczenie o niepełnosprawności we Wrocławiu,
 • nastąpiło prawidłowe złożenie wniosku, jeśli wniosek złożono później.

Zasiłek przyznaje się na czas nieokreślony lub do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli jest terminowe.

Czym różni się zasiłek pielęgnacyjny od dodatku?

Różnice zostały przedstawione na stronie opisującej dodatek pielęgnacyjny.

Czy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym?

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

Czy zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu?

Zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do osiąganego miesięcznie dochodu.

Zasiłek w przypadku terminowego orzeczenia o niepełnosprawności

W sytuacji uzyskania kolejnego orzeczenia (kontynuacyjnego), zasiłek pielęgnacyjny przysługuje od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba wnioskująca złożyła wniosek o ustalenie:

 • niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia oraz

 • prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

W przypadku przekroczenia tych terminów prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 

Kiedy można złożyć wniosek o zasiłek?

Wniosek można złożyć w momencie, w którym wystąpiły przesłanki do przyznania zasiłku

Jakie dokumenty należy złożyć i ile to kosztuje?

Chcąc otrzymać świadczenie, należy złożyć druk SR-3 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
 

Dodatkowo należy złożyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności z datą, kiedy powstała (należy oddać kopię oraz wziąć ze sobą oryginał do wglądu),
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka → jak zdobyć odpis aktu urodzenia we Wrocławiu?

Powyższe dokumenty nie są wymagane, jeżeli o zasiłek pielęgnacyjny wnioskuje osoba powyżej 75. roku życia - od takich osób wymaga się wyłącznie złożenia poprawnie wypełnionego wniosku.

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny online

Warto skorzystać z platformy rządowej Emp@tia i złożyć wniosek przez Internet, bez wychodzenia z domu. Aby skorzystanie z tej opcji było możliwe, należy posiadać Profil Zaufany.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zasiłek pielęgnacyjny we Wrocławiu?

Aby załatwić sprawę zasiłek pielęgnacyjny we Wrocławiu, należy skontaktować się z instytucją Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. ul. Strzegomska 6, lub z 1 inną instytucją.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

adres: ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

tel. +48717822300 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miejski we Wrocławiu

adres: Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław

tel. 717777777 

strona www

Otwarte do 15:15 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:15
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 16,7 tys. dokumentów!
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Pobierz wniosek