Czym jest zasiłek pielęgnacyjny i jak się o niego starać?

20 stycznia 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Wydatki związane z leczeniem mogą być naprawdę wysokie. Na szczęście państwo proponuje pomoc w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. Kto może się o niego starać, jakie kryteria należy spełniać i gdzie można złożyć wniosek? W poniższym artykule opowiemy o wszystkim, co warto wiedzieć o zasiłku pielęgnacyjnym! 

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny i jak się o niego starać?
Czym jest zasiłek pielęgnacyjny i jak się o niego starać?

Podstawowe informacje

Zasiłek pielęgnacyjny to rodzaj wsparcia finansowego, za które można pokryć wydatki związane z koniecznością zapewnienia pomocy i opieki osobie niezdolnej do samodzielnego życia. Jego kwota wynosi 215, 84 złotych i jest wypłacany stale, co miesiąc. Świadczenie to może być przyznane na czas nieokreślony lub do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności, które upoważnia do starania się o zasiłek pielęgnacyjny.

Komu przysługuje? 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które nie potrafią samodzielnie egzystować. Są to zatem niepełnosprawne dzieci i seniorzy (po ukończeniu 75 roku życia) oraz osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia. Te ostatnie muszą jednak posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli ta niepełnosprawność pojawiła się przed osiągnięciem 21. roku życia. Warto zaznaczyć, że świadczenie nie podlega opodatkowaniu oraz przy jego przyznawaniu nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego. Poza tym o zasiłek mogą się starać również cudzoziemcy! 

Kto zasiłku nie otrzyma? 

Są grupy osób, które z pewnych względów nie mogą otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego. Dzieje się tak, gdy osoba jest uprawniona do innego świadczenia – dodatku pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny nie może zostać przyznany również wtedy, gdy osoba niepełnosprawna przebywa w instytucji, która zapewnia jej całodobowe i bezpłatne utrzymanie. Kryterium wykluczającym jest też otrzymywanie przez członka rodziny podobnego świadczenia za granicą.

Właściwa procedura – wniosek i dokumenty

Podstawowym dokumentem, który należy przygotować jest wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Dodatkowo trzeba oddać kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument, który potwierdzi wiek dziecka. Nie trzeba się za to martwić o koszty – złożenie wniosku i dokumentów jest całkowicie bezpłatne! Dokumenty należy składać w jednostkach terenowych odpowiedzialnych za świadczenia rodzinne w danej gminie – najczęściej jest to MOPS lub GOPS.

Chcesz dowiedzieć się więcej o zasiłku pielęgnacyjnym? Przygotowaliśmy instrukcję, w której dokładnie opisujemy, jak starać się o przyznanie tego świadczenia! Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa