"Poznaj Polskę" – darmowe wycieczki dla uczniów

25 września 2023

W ramach programu Ministra Edukacji i Nauki szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie na wyjazdy edukacyjne dla uczniów na terytorium kraju. W 2024 roku program ma zostać rozszerzony.

"Poznaj Polskę" – darmowe wycieczki dla uczniów

Program "Poznaj Polskę" cieszy się ogromną popularnością, dlatego radykalnie go rozszerzymy, by skorzystali wszyscy uczniowie, zainwestujemy w wycieczki edukacyjne kilka razy więcej – powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek. 

Wycieczki dla wszystkich uczniów

Minister Edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział, że od przyszłego roku, w ramach programu "Bon szkolny – poznaj Polskę" sfinansowane zostaną wycieczki dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. Jego zdaniem jeśli szkoły będą tego chciały i organy prowadzące złożą wnioski, to aż 5 mln uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca na mapie naszego kraju oraz pozna jego tradycje, kulturę i piękno. 

Szczegóły programu mają zostać ogłoszone jesienią, a w 2024 roku uczniowie będą mogli skorzystać z przedstawionej propozycji. 

Szansa dla branży turystycznej i popularyzacja edukacji patriotycznej

Minister Czarnek komentował, że taka inicjatywa pomoże również branży turystycznej, ponieważ dzięki szkolnym wycieczkom wiosną i jesienią zwiększy się ruch turystyczny. Oprócz tego takie wycieczki mają według szefa resortu edukacji i nauki kształtować popularność edukacji patriotycznej. 

Planowany budżet programu "Bon szkolny – poznaj Polskę" wynosi ponad 1 mld zł

Na co można dostać dofinansowanie? 

W poprzedniej edycji programu szkoły mogły uzyskać dofinansowanie wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu, a 20% miało pochodzić z wkładu własnego. 

Ze środków pochodzących z dotacji mogły być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

  • koszty przejazdu,
  • bilety wstępu,
  • usługa przewodnicka,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Powiązana sprawa