Wniosek o rehabilitację leczniczą finansowaną przez ZUS PR 4 2022

Weryfikacja: 8 grudnia 2021

Rehabilitacja lecznicza ZUS

Rehabilitacja potrafi być naprawdę kosztowna. Z pomocą przychodzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który może opłacić całą rehabilitację, odbywającą się w przeznaczonym do tego ośrodku. Jak starać się o taką rehabilitację? Jakie dokumenty należy przygotować i gdzie trzeba je złożyć? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym poradnikiem.

Kto może skorzystać z rehabilitacji? 

Z rehabilitacji może skorzystać osoba, która jest zagrożona utratą zdolności do pracy. Istnieje jednak ważny warunek – musi istnieć jakakolwiek szansa, że rehabilitacja pomoże wnioskującemu wrócić do zdrowia. Poza tym należy spełnić jeden z poniższych warunków:

 • być ubezpieczonym w ZUS,
 • pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, 
 • pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. 

Dodatkowo, o rehabilitację mogą się starać osoby, które:

 • starają się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • przebywając na zwolnieniu lekarskim, otrzymają orzeczenie od lekarza, że mają przejść rehabilitację.

Ile trwa rehabilitacja? 

Standardowy okres odbywania rehabilitacji trwa 24 dni, jednak ordynator może wydłużyć lub skrócić pobyt wnioskującego. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku, wnioskujący otrzyma kartę informacyjną z jej przebiegu wraz z informacją o aktualnym stanie zdrowia.

Kto płaci za rehabilitację?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokryje wszystkie koszty – wyżywienia, leczenia oraz zakwaterowania. Dodatkowo zwracane są też koszty podróży najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem. 

Do jakich ośrodków rehabilitacyjnych kieruje ZUS? 

Lista ośrodków, z którymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł współpracę, znajduje się pod następującymi linkami:

Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym także w miejscowościach uzdrowiskowych.

Jakie schorzenia można rehabilitować? 

Wnioskujący może zostać skierowany na rehabilitację w jednym z dwóch trybów. Są to:

 • tryb stacjonarny (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:
  • narządu ruchu,
  • narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa),
  • układu krążenia,
  • układu oddechowego,
  • psychosomatycznych,
  • onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
  • narządu głosu,
  • ośrodkowego układu nerwowego, 
 • tryb ambulatoryjnym (codziennie trzeba dojeżdżać na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:
  • narządu ruchu,
  • układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Kto może skierować wnioskującego na rehabilitację ZUS? 

Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS:

 • po przeprowadzeniu badania lub
 • na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia.

Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, wnioskujący otrzyma skierowanie.

Termin i miejsce rehabilitacji można uzgodnić z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS, jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w danym turnusie i ośrodku.


Wniosek o rehabilitację leczniczą finansowaną przez ZUS

Jakie dokumenty należy przygotować?

Przede wszystkim należy przygotować wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (wniosek PR-4). Wniosek wypisuje lekarz, może go sporządzić na dowolnym formularzu, jednak musi zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Poza tym konieczne jest przygotowanie dokumentacji medycznej leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.), którą należy zabrać na wizytę u lekarza orzecznika ZUS. 

Gdzie złożyć wniosek o rehabilitację z ZUS?

Wniosek należy złożyć do dowolnej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Uwaga! Lekarz może również wystawić wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie trzeba zanosić osobiście. Lekarz prześle go elektronicznie do ZUS.

Ile czeka się na skierowanie na rehabilitację?

Skierowanie na rehabilitację leczniczą można otrzymać już po około 8 tygodniach.

Podstawa prawna

 • art. 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 277)

Zobacz także: Zapobiegaj wypadkom w miejscu pracy dzięki szkoleniom BHP!


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - rehabilitacja lecznicza finansowana przez ZUS w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - rehabilitacja lecznicza finansowana przez ZUS