Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej lub chorej Warszawa - wzór podania [DOC, PDF] 2023

Opiekun lub opiekunka dla osoby starszej

Osoby starsze oraz ciężko chore często wymagają całodobowej opieki, a nie każdy jest im ją w stanie zapewnić. Dlatego ośrodki pomocy społecznej oferują wsparcie w postaci wizyt pielęgniarki środowiskowej. Jak się o nie starać? Jakie warunki trzeba spełniać, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym zajmuje się opiekun dla osób starszych?

Opiekun dla osób chorych i starszych ma wiele różnych obowiązków. Należą do nich:

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie),
 • karmienie,
 • podawanie leków,
 • robienie zastrzyków, zmiana opatrunków,
 • rehabilitacja,
 • pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu podopiecznego,
 • pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych,
 • załatwianie spraw poza domem (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu),
 • organizowanie wolnego czasu podopiecznemu,
 • pomoc rodzinie podopiecznego (np. udzielanie informacji na temat stanu zdrowia chorego).

Kto może starać się o opiekunkę?

Kto może starać się o opiekunkę dla starszej osoby?

Aby ośrodek pomocy społecznej mógł przyznać opiekę domową na osobę starszą lub chorą, pacjent musi spełniać następujące warunki:

 • nie wymaga hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego lub nie zgadza się na wysłanie do centrum opieki długoterminowej,
 • jest chory przewlekle,
 • jest samotny bądź posiada rodzinę, która nie jest mu w stanie zapewnić opieki, 
 • posiada skierowanie wystawione przez lekarza we współpracy z NFZ oraz opinię pielęgniarki środowiskowej.

Jeżeli osoba spełnia określone warunki, może się starać o przyznanie opiekuna.

Osoby ciężko chore, które wymagają długoterminowej, domowej opieki z uwagi na brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, mogą starać się o pielęgniarską domową opiekę długoterminową w Warszawie.

Od czego zależy przyznanie opieki dla osoby starszej?

To, czy podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, zależy przede wszystkim od zasobów gminy. W dalszej kolejności pod uwagę bierze się sytuację materialną i życiową oraz stan zdrowia pacjenta. Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich czynników, organ podejmuje decyzje w tej sprawie. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o przyznanie opiekuna osoby starszej

Wzór wniosku o przyznanie opiekuna dla osoby starszej

Kto może złożyć podanie?

Dokumenty w sprawie przyznania opiekuna może złożyć osoba, która ma być objęta opieką lub jej przedstawiciel ustawowy.

Gdzie złożyć wniosek w Warszawie?

Podanie wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do instytucji zajmującej się sprawami socjalnymi w Warszawie np. Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź Centrum Pomocy Rodzinie.

Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub telefonicznie (w wyjątkowych przypadkach).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty do przyznania opiekuna

Wymagane dokumenty

Osoba starająca się o przyznanie opiekuna musi zgromadzić, a następnie złożyć następujące dokumenty:

Instytucje w Warszawie mogą posiadać własne wzory wniosków o opiekę dla osoby starszej. Przed złożeniem dokumentów warto upewnić się, czy wypełniony wniosek zostanie przyjęty.

Wywiad środowiskowy

Po dostarczeniu do OPS dokumentów organ przeprowadzi z chorym wywiad środowiskowy, który stanowi podstawę przyznania opiekuna. Wywiad przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni, w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc lub miejscu jej pobytu. Jego celem jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby wnioskującej oraz jej rodziny. Podczas rozmowy ustalany jest plan pomocy, który jest egzekwowany podczas udzielania wsparcia przez opiekuna. 
 

Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Ile czeka się na rozpatrzenie podania?

Czas rozpatrzenia wniosku zależy od sprawności pracy organu.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę opieka nad osobą starszą, chorą w Warszawie?

Aby załatwić sprawę opieka nad osobą starszą, chorą w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorska 3/5, lub z 15 innymi instytucjami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa

tel. +48226280712 

e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa

tel. +48225689100 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie

adres: ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

tel. +48224871301 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa

tel. +48226147000 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa

tel. +48222770250 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: Falęcka 10, 02-545 Warszawa

tel. +48228494466 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

tel. +48222773300 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Szymanowskiego 6/ 61, 03-477 Warszawa

tel. +48225112400 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

tel. +48226735412 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Cybisa 7, 02-784 Warszawa

tel. +48225441200 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

tel. +48222773600 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa

tel. +48226482226 

strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa

tel. +48228639837 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa

tel. +48225692800 

strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: Falęcka 10, 02-545 Warszawa

tel. +48228494466 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Powiatowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: Lipińska 2, 01-833 Warszawa

tel. +48225997100 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!
Wniosek o przyznanie opieki dla osoby starszej, chorej [DOC]
Pobierz wniosek
Wniosek o przyznanie opieki dla osoby starszej, chorej [PDF]
Pobierz wniosek