Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej lub chorej Wrocław - wzór podania [DOC, PDF] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Opiekun lub opiekunka dla osoby starszej

Osoby starsze oraz ciężko chore często wymagają całodobowej opieki, a nie każdy jest im ją w stanie zapewnić. Dlatego ośrodki pomocy społecznej oferują wsparcie w postaci wizyt pielęgniarki środowiskowej. Jak się o nie starać? Jakie warunki trzeba spełniać, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym zajmuje się opiekun dla osób starszych?

Opiekun dla osób chorych i starszych ma wiele różnych obowiązków. Należą do nich:

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie),
 • karmienie,
 • podawanie leków,
 • robienie zastrzyków, zmiana opatrunków,
 • rehabilitacja,
 • pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu podopiecznego,
 • pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych,
 • załatwianie spraw poza domem (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu),
 • organizowanie wolnego czasu podopiecznemu,
 • pomoc rodzinie podopiecznego (np. udzielanie informacji na temat stanu zdrowia chorego).

Kto może starać się o opiekunkę?

Kto może starać się o opiekunkę dla starszej osoby?

Aby ośrodek pomocy społecznej mógł przyznać opiekę domową na osobę starszą lub chorą, pacjent musi spełniać następujące warunki:

 • nie wymaga hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego lub nie zgadza się na wysłanie do centrum opieki długoterminowej,
 • jest chory przewlekle,
 • jest samotny bądź posiada rodzinę, która nie jest mu w stanie zapewnić opieki, 
 • posiada skierowanie wystawione przez lekarza we współpracy z NFZ oraz opinię pielęgniarki środowiskowej.

Jeżeli osoba spełnia określone warunki, może się starać o przyznanie opiekuna.

Osoby ciężko chore, które wymagają długoterminowej, domowej opieki z uwagi na brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, mogą starać się o pielęgniarską domową opiekę długoterminową we Wrocławiu.

Od czego zależy przyznanie opieki dla osoby starszej?

To, czy podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, zależy przede wszystkim od zasobów gminy. W dalszej kolejności pod uwagę bierze się sytuację materialną i życiową oraz stan zdrowia pacjenta. Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich czynników, organ podejmuje decyzje w tej sprawie. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o przyznanie opiekuna osoby starszej

Wzór wniosku o przyznanie opiekuna dla osoby starszej

Kto może złożyć podanie?

Dokumenty w sprawie przyznania opiekuna może złożyć osoba, która ma być objęta opieką lub jej przedstawiciel ustawowy.

Gdzie złożyć wniosek we Wrocławiu?

Podanie wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do instytucji zajmującej się sprawami socjalnymi we Wrocławiu np. Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź Centrum Pomocy Rodzinie.

Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub telefonicznie (w wyjątkowych przypadkach).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty do przyznania opiekuna

Wymagane dokumenty

Osoba starająca się o przyznanie opiekuna musi zgromadzić, a następnie złożyć następujące dokumenty:

Instytucje we Wrocławiu mogą posiadać własne wzory wniosków o opiekę dla osoby starszej. Przed złożeniem dokumentów warto upewnić się, czy wypełniony wniosek zostanie przyjęty.

Wywiad środowiskowy

Po dostarczeniu do OPS dokumentów organ przeprowadzi z chorym wywiad środowiskowy, który stanowi podstawę przyznania opiekuna. Wywiad przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni, w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc lub miejscu jej pobytu. Jego celem jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby wnioskującej oraz jej rodziny. Podczas rozmowy ustalany jest plan pomocy, który jest egzekwowany podczas udzielania wsparcia przez opiekuna. 
 

Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Ile czeka się na rozpatrzenie podania?

Czas rozpatrzenia wniosku zależy od sprawności pracy organu.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę opieka nad osobą starszą, chorą we Wrocławiu?

Aby załatwić sprawę opieka nad osobą starszą, chorą we Wrocławiu, należy skontaktować się z instytucją Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem ul. Strzegomska 6 we Wrocławiu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

adres: ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

tel. +48717822300 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,1 tys. dokumentów!
Wniosek o przyznanie opieki dla osoby starszej, chorej [DOC]
Pobierz wniosek
Wniosek o przyznanie opieki dla osoby starszej, chorej [PDF]
Pobierz wniosek

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu